Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIZGAJSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Toksokaroza w Wielkopolsce w latach 1990-2000.
Tytuł angielski: Toxocarosis in Poznań region in 1990-2000.
Autorzy: Pawłowski Zbigniew S., Mizgajska Hanna
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.559-565, bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł podsumowuje wyniki wielodyscyplinarnych badań nad toksokarozą przeprowadzonych w Wielkopolsce w latach 1990-2000. W Wielkopolsce toksokaroza występuje często u psów, kotów i lisów. Stopień skażenia środowiska jajami Toxocara spp. był najwyższy na podwórzach domów w centrum miast. Badania seroepidemiologiczne wykazały wysoki odsetek odczynów dodatnich w populacji miejskiej i u osób dorosłych. Znaczna część inwazji Toxocara spp. u ludzi jest bezobjawowa nawet w ogniskach o dużym skażeniu ziemi. W stosowanym komercyjnym teście serologicznym wartość gęstości optycznej (OD405)=1,200 była graniczną między przypadkami najczęściej bezobjawowymi a tym, które mogą mieć objawy. Zaproponowano nowy podział form klinicznych toksokarozy, uwzględniający niepełny zespół larwy trzewnej wędrującej i neurotoksookarozę oraz aktualizujący definicję toksokarozy ukrytej. Stwierdzono, że kuracja albendazolem ma skuteczność podobną do kuracji dwuetylokarbamazyną, a jest bardziej dogodna.

  Streszczenie angielskie: The results of multidisciplinary studies on toxocarosis in Poznań region, Poland carried out in 1990-2000 in co-operation with CDC, Atlanta GA, USA are summarised as follows. In Poznań region toxocarosis in dogs, cats and foxes is common. Environmental contamination with Toxocara spp. eggs was higher in courtyards between apartment houses in the centres of cities than in sandboxes and in rural or recreational areas. High percentage of the T. cati eggs found raises the yet unanswered question how frequent is T. cati toxocarosis in humans? Seroepidemiological studies demonstrated a rather high percentage of positive results in urban population as well as in adults. The majority of toxocarosis cases in humans is asymptomatic even in the foci with a high soil contamination. Optic density OD405 = 1,200 in a commercial ELISA test was accepted as a border line between the toxocarosis cases usually asymptomatic and the cases, which might have symptoms. In toxocarosis a high correlation was found between the value of OD, eosinophilia and the clinical expression. A new classification of clinical toxocarosis was proposed, including incomplete larva migrans syndrome and neurotoxocarosis and an up-dated definition of covert toxocarosis. It was found that 5 days treatment with albendazol is equally effective as 3-weeks treatment with diethylcarbamazine. Considering the risk of ocular toxocarosis in non-intensive invasions one course of treatment with albendazol is suggested in every case of infection, even asymptomatic.

  stosując format: