Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MITKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna w zakresie antykoncepcji.
Tytuł angielski: Family - education of contraception.
Autorzy: Caus I., Gawęda A., Mitka B., Noglik-Ćwikła I.
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.23-26, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od wieków ludzie starali się zwiększyć swoją kontrolę nad przyrostem naturalnym. Szukano metod pozwalających na ograniczenie liczebności urodzeń. Początkowo nie rozróżniano metod zapobiegania ciąży od wywoływania poronień. Wszystkie miały na celu zmniejszenie nadmiernego przyrostu ludności. Już w starożytności stosowano różne metody antykoncepcyjne: stosunki "przerywane" (popularne także w dzisiejszych czasach), powstrzymywanie się od stosunków wiele dni po miesiączce, utrzymywanie długiego karmienia piersią, płukanie pochwy. W starożytnym Egicie stosowano w celu antykoncepcyjnych odchody krokodyla i słonia w roztworze do płukania pochwy, uważając je za "środek plemnikobójczy". Wprowadzenie w życie ustawy z 1993 roku "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" skłoniło wiele kobiet do pogłębienia wiedzy a temat antykoncepcji. Wiedza ta wciąż nie jest doskonała, dlatego należy dążyć do podnoszenia świadomości o metodach i środkach antykoncepcyjnych. Rozpoczęcie wczesnego współżycia płciowego zwykle idzie w parze z małą znajomością metod i środków antykoncepcyjnych. Jedną z metod cieszących się wciąż dużą popularnością jest stosunek przerywany obarczony największym ryzykiem zajścia w ciążę. Niepokojący jest fakt, że większość kobiet sama decyduje o wyborze metody antykoncepcji. Przeprowadzone badania wykazały, że dziewczęta nie rozmawiają na temat antykoncepcji z matkami, wiedza kobiet na temat stosowanych środków jest ...

  Streszczenie angielskie: People has tried to maximize control under the birthrate for many centuries. They looked for methods allowing to cut down the number of births. At first the birth control methods were not distinugished from the methods which caused miscarriage. The aim of these methods was to reduce excessive birthrate. In the ancient times different contraception's methods were used: sexual intercourse intermittent (which are popolar nowadays too), refrain from sexual contacts for many days after menstruation, breast feeding for a long time, rinsing vagina. In ancient Egypt crocodile's and elephant's excrement in solution were used as contraception method to rinse vagina, meaning these as sperm killer cure. Introducing the law from 1993 "About planing family, protection the fetus and condition of abortion" made many women to depend knowledge about contraception. This knowledge still isn't very good, so it's necessary to aspire to raise consciousness about contraception's methods and drugs. Early start of sexual contracts is usually connected with less knowledge about contraceptions methods. Sexual intercourse intermittent is on of the methods which is still very popular, which is burden with the highest risk of pregnancy. The fact is, that majority of women decide themselves about the selection of contraception's method. Researches showed that girls don't talk with their mothers about contraception and women/s knolwedge about contraception's methods is still uncomplete. The fact is, ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Synthesis and pharmacological properties of sulfur derivatives of indane-1,3-dione.
  Autorzy: Mitka Katarzyna, Kowalski Piotr, Sułko Jerzy, Woźniak Marian, Kloc Jowita, Chodkowska Anna, Jagiełło-Wójtowicz Ewa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.387-393, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Synthesis of sulfur derivatives of indane-1,3-dione, VIIb-c, VIIIa-b, IX and X is described. Results of a preliminary pharmacological screening of six compounds [VIIb, VIII, VIIIb, IX, X and XI]are presented.

  stosując format: