Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MISIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym u noworodków i wcześniaków : standardy i procedury medyczne
Autorzy: Kamińska Ewa, Misiak Halina, Sosnowska Krystyna
Źródło: - Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 70 s. : tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,622

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  2/7

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. med. Witold Janusz Rudowski (17.07.1918 - 10.09.2001).
  Autorzy: Misiak Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.946-949
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rudowski
 • Witold 1918-2001


  3/7

  Tytuł oryginału: Splenektomia laparoskopowa w chorobach hematologicznych.
  Tytuł angielski: Laparoscopic splenectomy in hematological diseases.
  Autorzy: Misiak Andrzej, Kucharski Witold, Szczepanik Andrzej B., Huszcza Sławomir, Ziemski Jan M.
  Opracowanie edytorskie: Śledziński Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.950-958, bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zalet i ograniczeń splenektomii laparoskopowej w chorobach hematologicznych. Materiał i metodyka. W latach 1997-2000 operowano 32 chorych (22 kobiety, 10 mężczyzn) w wieku od 16 do 76 lat, średnia 35,8 lat. Splenektomię laparoskopową wykonywano z dostępu bocznego. Do zaopatrzenia naczyń używano klipsów i staplerów Endo-GIA. Wskazaniami do zabiegu były: małopłytkowość samoistna u 29 chorych, niedokrwistość hemolityczna u 2 chorych i ujednego chorego chłoniak śledziony. Oceniano przebieg kliniczny, liczbę płytek krwi w dniu zabiegu, czas trwania operacji, masę śledziony, czas pooperacyjnej hospitalizacji i występowanie powikłań. Wyniki. Liczba płytek krwi przed operacją wahała się od 39 do 289 G/L, średnio 110 G/L. U wszystkich 32 chorych zabieg rozpoczęto metodą laparoskopowoą. U 3 chorych dokonano konwersji, u jednego z powodu zrostów górnego bieguna śledziony z przeponą, u jednego z powodu krwawienia z naczyń ogona trusztki. U innego chorego stwierdzono w czasie operacji ropień we wnęce śledziony. U pozostałych 29 chorych wykonano cały zabieg splenektomii metodą laparoskopową. W 2 przypadkach splenomegalii wykonano dodatkowe cięcia w celu usunięcia odnaczynionej śledziony. U 4 innych chorych wykonano wczesną laparotomię z powodu krwawienia do jamy otrzewnej. Czas trwania zabiegu wynosił od 75 do 290 min. średnio 140 min. Masa usuniętych śledzion wynosiła od 70 do 800 g, średnio 166 g. Żywienie doustne rozpoczynano w pierwszej dobie pooperacyjnej. Czas poperacyjnej hospitalizacji wahał się od 3 do 47 dni, średnio 9,4 dnia...


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i ultrasonograficzna wyników leczenia operacyjnego przewlekłej niewydolności żylnej.
  Tytuł angielski: Clinical and ultrasound evaluation of results of surgical treatment of chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Jaśkowiak Wojciech, Proniewski Jacek, Meissner Alfred Jerzy, Misiak Andrzej, Wisławski Sławomir
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.959-970, tab., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena kliniczna i ultrasonograficzna odległych wyników leczenia operacyjnego chorych z przewlekłą niewydolnością żylną metodą Lintona i Feldera. Materiał i metodyka. Badania kliniczne i ultrasonograficzne przeprowadzono odpowiednio u 38 (45 kończyn) i 27 (31 kończyn) chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. Ustalano obecność objawów podmiotowych i przedmiotowych choroby przed i w okresie od 2 do 10 lat po operacji, a badaniem ultrasonograficznym ustalano: liczbę i lokalizację niewydolnych żył przeszywających goleni, wydolność zastawek, drożność żył, obecność zmian pozakrzepowych i żylaków goleni i uda. Wyniki. Liczba punktów objawów podmiotowych przed i po operacji wynosiła 244 i 117 (p 0,001), natomiast objawów przedmiotowych odpowiednio 174 i 116 (p 0,001). Całkowita liczba niewydolnych żył przeszywających przed operacją wynosiła 244 (śr. 7,9 w goleni), a po operacji 64 (śr. 2,0). Niewydolność zastawek żył głębokich przed zabiegiem stwierdzono w 10 kończynach (32,6 proc.), natomiast po operacji w 15 kończynach (48,4 proc.). Przed i po operacji nie stwierdzono zmian zakrzepowych w żyłach głębokich, natomist powierzchowne żylaki stwierdzano odpowiednio w 32 i 24 kończynach. Wniosek. W naszej ocenie cel terapeutyczny u większości chorych został osiągnięty, natomiast liczba chorych z niewydolnymi zastawkami w żyłach głębokich po zabiegu uległa zwiększeniu w porównaniu do okresu przedoperacyjnego.


  5/7

  Tytuł oryginału: Heparyny drobnocząsteczkowe i heparyna niefrakcjonowana w profilaktyce przeciwzakrzepowej po operacjach wytwórczych na układzie tętniczym.
  Tytuł angielski: Low molecular weight and unfractionated heparins in the prevention of deep vein thrombosis after arterial reconstruction.
  Autorzy: Wiszniewski Adam, Misiak Andrzej, Meissner Alfred Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Cencora Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.979-990, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz powikłań krwotocznych po operacjach wytwórczych na aorcie i tętnicach kończyn dolnych u chorych, u których stosowano farmakologiczną profilaktykę przeciwzakrzepową z użyciem heparyny niefrakcjonowanej (HN) lub heparyn drobnocząsteczkowych (HD). Materiał i metodyka. Badaniem objęto grupę 207 chorych, u których wykonano rekonstrukcyjne operacje naczyniowe na układzie tętniczym z powodu zmian miażdżycowych w przebiegu niedokrwienia kończyn dolnych (pacjenci z II i III stopniem niedokrwienia wg klasyfikacji Fontaine'a). U 103 chorych w okresie okołooperacyjnym stosowano farmakologiczną profilaktykę przeciwzakrzepową z użyciem HN (Grupa I), u 104 chorych HD (grupa II). Rozpoznanie tętniczego lub żylnego powikłania zakrzepowo-zatorowego oraz małych i dużych powikłań krwotocznych ustalano na podstawie badania klinicznego i ultrasonograficznego, wykonywanych przed i w ciągu 7-10 dni po operacji. Wyniki. W okresie pooperacyjnym u 207 operowanych chorych, u których zastosowano profilaktykę przeciwzakrzepową z użyciem HN i HD nie stwierdzono i nie wykryto zakrzepicy żył głęgokich. U jednego chorego (0,48 proc.) (HN) wystąpił śmiertelny zator tętnicy płucnej. Zawał mięśnia sercowego wystąpił u 2 chorych (0,96 proc.) (1 pacjent HN, 1 pacjent HD). Zakrzepicę w protezie lub operowanej tętnicy we wczesnym okresie pooperacyjnym stwierdzono u 8 chorych, tj. 3,85 proc. (3 pacjentów HN 5 pacjentów HD, p 0,05). Duże powikłania krwotoczne, tj. krwawienie z rany w pierwszej dobie pooperacyjnej i powstanie krwiaka...


  6/7

  Tytuł oryginału: Skleroterapia we wtórnej profilaktyce krwawień z żylaków przełyku - dziesięcioletnia ocena prospektywna.
  Tytuł angielski: Sclerotherapy in secondary prophylaxis of esophageal varices bleeding - ten-year prospective evaluation.
  Autorzy: Szczepanik Andrzej B., Misiak Andrzej, Ratajczak Jerzy, Szczepanik Katarzyna M., Meissner Alfred J.
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1039-1048, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była prospektywna ocena skuteczności powtarzanych zabiegów skleroterapii w eradykacji żylaków przełyku i w zapobieganiu nawrotom krwawień u chorych po przebytym krwotoku. Materiał i metodyka. Metodę powtarzanych zabiegów skleroterapii przy użyciu 5 proc. etanolaminy, jako środka obliterującego wstrzykiwanego dożylakowo, zastosowano u 191 chorych z marskością wątroby (41 w grupie A wg Childa-Pugha, 68 - w grupie B i 82 w grupie C) po przebytym krwotoku z żylaków przełyku. Ustalono reżym postępowania polegający na wykonywaniu zabiegów według ściśle określonego schematu w zależności od czynników ryzyka wczesnego nawrotu krwawienia. Wyniki. Całkowitą eradykację żylaków przełyku uzyskano u 172 chorych (90,5 proc.), średnio po upływie 12 tygodni od chwili rozpoczęcia leczenia. Średnia liczba zabiegów do zlikwidowania żylaków wynosiła 5,8. Nawrót krwotoku z żylaków przełyku w czasie rocznej obserwacji stwierdzono u 15,2 proc. chorych, z czego większość nawrotów wystapiła przed zakończeniem leczenia eradykacyjnego. Ciężkie powikłania stwierdzono u 11,5 proc. chorych, a zgony związane z powikłaniami u 0,5 proc. chorych. przed uzyskaniem eradykacji zmarło 17 (8,9 proc.) chorych. Przeżycia jednoroczne wynosiły 84,8 proc., dwuletnie - 75,4 proc. Wnioski. Powtarzana skleroterpaia jest cenną metodą wtórnej profilaktyki krwotoku z żylaków przełyku, dzięki której u 90 proc. chorych możliwe jest zlikwidowanie żylaków i znaczne zmniejszenie częstości nawrotowych krwawień. Ze względu na kluczowa rolę, jaką odgrywa doświadczenie zespołu endoskopowego dla wyników leczenia, powinno ono być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach dysponujących możliwością alternatywnych metod postępowania.


  7/7

  Tytuł oryginału: Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowej u chirurgicznych chorych.
  Tytuł angielski: Prevention of venous thromboembolism in surgical patients.
  Autorzy: Misiak Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 2 s.5-8, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The nessecity of venous thromboembolism prevention in surgical patients is generally accepted. Apart from surgery in itself, various diseases and conditions incerase the risk of thromboembolic complications. A lot of operated patients present more than one risk factor for such complications. The autor presents current opinions on prevention of venous thromboembolism in surgical patients in various clinical situations.

  stosując format: