Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIODUSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Strategia postępowania w uszkodzeniach więzadeł krzyżowych.
Tytuł angielski: The cruciate ligaments treatment strategy.
Autorzy: Mioduszewski Andrzej
Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.17-25, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,595

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niewiele zagadnień chirurgii ortopedycznej wywołuje dużo kontrowersji, jak opinie kiedy i jak optymalnie naprawiać więzadła krzyżowe stawu kolanowego. Uszkodzenia wielowięzadłowe stawu kolanowego są z reguły wynikiem zwichnięć lub podwichnięć kolana. W większości zwichnięć kolan dochodzi do uszkodzenia obu więzadeł krzyżowych i przynajmniej jednego z więzadeł pobocznych, więzadeł tylno-bocznego lub tylno-bocznego lub tylno-przyśrodkowego rogu kolana. Towarzyszą im z reguły uszkodzenia łąkotek i mniejsze lub większe uszkodzenia chrząstki i kości podchrzęstnej. Ponad 90 proc. uszkodzeń więzadeł krzyżowych stanowią uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Więzadło krzyżowe tylne uszkadzane jest znaczenie rzadziej. Powrót do aktywności sprzed urazu, włączając w to aktywność sportową jest głównym celem leczenia uszkodzeń więzadłowych stawu kolanowego. Odtworzenie stabilności stawu, ochrona łąkotek i powierzchni chrzęstnych, i wczesne rozpoznanie możliwych komplikacji są środkami do osiągnięcia wyznaczonego celu. W zależności od rodzaju uszkodzenia można go osiągnąć leczeniem zachowawczym i/lub operacyjnym (jedno- lub wieloetapowym). Uszkodzenia więzadeł krzyżowych rzadko wymagają leczenia operacyjnego w trybie pilnym. Należy zatem zachować rozwagę w kwalifikacji chorego do operacji. Nieprzemyślana, pochopnie wykonana naprawa, czy rekonstrukcja może być raczej źródłem kłopotów niż korzyści. Wczesny okres po urazie należy wykorzystać na wygojenie uszkodzeń towarzyszących, utrzymanie zakresu ruchów zmniejszanie ...

  Streszczenie angielskie: Very few subjects in contemporary orthopaedic surgery have evoked as much controversy, thought, and and opinion as that of when and how to optimally reconstruct the cruciate ligaments of the knee. Multiligamental lesions of the knee are the result of the of the luxation or the subluxation of the knee. Most of the luxation lead to the lesion of both cruciate ligaments and at least one of the collaterals and posterolateral or postemoromedial corner. Usually they are associated with meniscal or chondral lesions. ACL lesins are more than 90 p.c. of total amount of cruciates damage. PCL lesions are rare. Return to the activity is the main goal of the treatment. Restoration of the stability, meniscal and chondral tissue preservation help to achieve main purpose of the treatment. Depending on type of injury it can be achieved b conservative and/or operative treatment (one or two stage procedure). Cruciate ligamnets lesions not often require operative treatmentrt in emergency. Reconstruction performed to early, during the acute phase may provoke arthrofibrosis. The acute phase should be rather used for healing additional lesions and good range of motion restoration. ACL can be performed when patient has a good range of motion, good muscle control.


  2/4

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego uszypułowanym dystalnie ścięgnem mięśnia smukłego.
  Tytuł angielski: Reconstruction of the medial collateral ligament using musculus gracilis tendon.
  Autorzy: Śmigielski Robert, Mioduszewski Andrzej
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (2) s.146-150, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Naprawa czy rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (WPP) jest tematem kontrowersyjnym. Jednoczasowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (WKP) i WPP jest związana z podwyższonym ryzykiem powikłań w postaci zrostów wewnątrzstawowych i oganiczenia ruchomości kolana. Uszkodzenia IIIř WPP zwykle goją się spontanicznie. Uszkodzenia WKP natomiast wymagają chirurgicznej rekonstrukcji. Prezentujemy technikę rekonstrukcji WPP umożliwiającą wczesne uruchomiemie operowanego stawu.

  Streszczenie angielskie: Medial collateral ligament (MCL) reconstruction has been a topic of controversy in regard to the need for surgical reconstruction to be performed. Combined anterior cruciate ligament (ACL) and MCL reconstruction has been found to be associated with a higher incidence of postoperative arthrofibrosis. Grade III injuries of the MCL usually heal spontaneously. We present the reconstruction technique allowing early movement of the operated joint.


  3/4

  Tytuł oryginału: Konferencja naukowa "Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy" zorganizowana przez Fundację Multis Multum.
  Tytuł angielski: Scientific symposium "The football injuries, diagnostics and medical treatment" by Multis Multum Foundation.
  Autorzy: Mioduszewski Andrzej
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.325-328, il. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  4/4

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia i dysfunkcje stawu rzepkowo-udowego u piłkarzy.
  Tytuł angielski: Traumatic lesions and disorders of patellofemoral joint in football players.
  Autorzy: Mioduszewski Andrzej
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.353-359, il., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dolegliwości stawu rzepkowo udowego (SRU) stnowią ok. 40 proc. dolegliwości kolana. Cierpi na nie około 25 proc. każdej populacji. Wprowadzenie artroskopii poszerzyło wiedzę na temat SRU, lecz było również źródłem nieporozumień. Stwierdzano bowiem chondromalację rzepki u pacjentów nie zgłaszających dolegliwości, jak również zdrową chrząstkę u pacjentów z dużymi dolegliościami. Prawidłowo zbudowane kolano u pacjentów z dobrą masą i koordynacją mięśniową, a te warunki spełniają stawy grających w piłkę nożną, rzadko kiedy wykazują problemy ze stabilnością rzepki. Dość często jednak zdarzają się dysfunkcje związane z nierównowagą mięśniową oraz przykurczami mięśni posturalnych, zwłaszcza u zawodników powracających do gry po kontuzjach. Wszelkie okoliczności osłabiające siłę lub kontrolę mięśniową (np. okres rekonwalescencji, napięcie emocjonalne, zaniki mięśniowe w przebiegu innych schorzeń, przemęczenie) prowadzą do zaburzeń transmisji energii i dolegliwości ze strony stawu rzepkowo-udowego. Patologie w stawie rzepkowo-udowym można podzielić na: przeciążeniowe (zespół zwiększonego bocznego przyparcia rzepki, przeciążenie przyczepu mięśnia czworogłowego do rzepki, kolano "skoczka", choroba Osgood-Schlattera) i urazowe (zwichnięcia rzepki, stłuczenia i złamania). Filozofia leczenia zaburzeń SRU jest zatem prosta. Proces leczenia przywrócić ma bowiem równowagę i kontrolę ustawienia rzepki. Osiągnąć to można jedynie przez rozciągnięcie i wzmocnienie przykurczonych i osłabionych mięśni, uelastycznienie struktur torebki stawowej, trening równowagi i czucia głębokiego.

  Streszczenie angielskie: Patellofemoral pain is one of the most common disorders of the locomotor system. It is often associated with muscle contractures and inbalances. Patellar instability problems may be related to decreased muscle strength for example after injuries, muscle atrophies associated with other diseases, emotional troubles. The goal of treatment is quite simple and consists of setting the patellar balance and alignment in order. This may be obtained by reinforcement and stretching of contracted muscles and balance training.

  stosując format: