Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MINTA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Rola i miejsce terapii manualnej w procesie leczniczym chorób o podłożu organicznym.
Autorzy: Minta Przemysław
Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.16-18 - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
Sygnatura GBL: 313,757

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Płytka podporowo-stabilizująca do leczenia złamań nasady dalszej kości promieniowej.
  Tytuł angielski: Supporting stabilising plate in treatment of fractures of the distal epiphysis of the radius.
  Autorzy: Minta Przemysław, Przybylski Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.381-384, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili płytkę we własnej modyfikacji przydatną do leczenia wieloodłamowych złamań nasady dalszej kości promieniowej. Istotną zaletą metody jest prosta technika operacyjna i podjęcie wczesnej rehabilitacji bez stosowania unieruchomienia zewnętrznego. Zadawalające wyniki leczenia uzyskane u 21 operowanych chorych zachęcają do dalszego stosowania przedstawionej metody.

  Streszczenie angielskie: The authors present a modified plate for stabilisation of compound fractures of the distal radius. The main advantages are: the simplicity of the operative technique and the possibility of early rehabilitation without any external fixation. The satisfactory results encourage further application of this technique.


  3/4

  Tytuł oryginału: Badania nad ilością krwinek białych u osób mieszkających w sąsiedztwie źródeł radoczynnych.
  Tytuł angielski: A study over the leucocytes count in people inhabiting the areas surrounding radium springs.
  Autorzy: Minta Przemysław, Kochański Wiesław, Styczyrz Joanna
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.50-53, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania ilości leukocytów u 1000 osób mieszkających w zasięgu "tła radonowego" uzdrowiska Lądek Zdrój wykazały, że tylko u 28,8 proc. badanych wyniki mieściły się w granicach normy, natomiast u pozostałych występowała leukocytoza lub leukopenia 71,2 proc. Spostrzeżenie to może mieć znaczenie praktyczne i powinno zostać uwzględnione przy interpretacji wyników badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych u osób mieszkających w sąsiedztwie źródeł wód radoczynnych.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przegląd dokonań i możliwości uzdrowiska lądeckiego w leczeniu chorób narządu ruchu.
  Tytuł angielski: Achievements and possibilities of Lądek Zdrój health resort in the treatment of kinetic system diseases.
  Autorzy: Minta Przemysław
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.69-78, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor dokonał przeglądu publikacji obrazujących dotychczasowe osiągnięcia uzdrowiska lądeckiego w leczeniu schorzeń i obrażeń narządu ruchu. Następnie w oparciu o wyniki obserwacji klinicznych i badań eksperymentalnych sugeruje poszerzenie wskazań do leczenia uzdrowiskowego w Lądku Zdroju o: - złamania po stabilnym zespoleniu odłamów z wygojoną raną pooperacyjną bez względu na stopień zaawansowania procesu zrostu kostnego, - wczesne stany po wszczepieniu niektórych typów endoprotez stawowych, - pacjentów w trakcie procesu wydłużania kończyn metodą Ilizarowa, - osteopenię i osteoporozę. Autor dostrzega i również uzasadnia wskazania do prowadzenia terapii uzdrowiskowej w modelu holistycznym.

  Streszczenie angielskie: Achievements of Lądek Zdrój Health Resort in the treatment of kinetic system diseases are reviewed and discussed. On the basis of clinical and expetimental data the author suggests some extensions of recommendations for the treatment of kinetic system diseases in Lądek Zdrój.

  stosując format: