Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MINDERIS
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Bodźce angiogenne w wapnicy torbielowato-guzowatej (choroba Teutschl„ndera).
Tytuł angielski: Angiogenic stimuli in cystic tumoral calcinosis (Teutschl„nder Disease).
Autorzy: Mackiewicz Zygmunt, Povilenaite Danute, Minderis Mindaugas, Graziene Vida, Rimkevicius Arvydas, Konttinen Yrj” T.
Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.85-90, il., bibliogr. 18 poz.
Sygnatura GBL: 313,612

Typ dokumentu:
  • praca kazuistyczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Wstęp: Wapnica torbielowato-guzowata (choroba Teutschl„ndera) rozwinęła się u chorego z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem skórno-mięśniowym. Bardziej szczegółowo omówiono wyniki badań skrawków usuniętych mas guzowatych. Współistniejącymi dolegliwościami chorego były przejściowe zaburzenia metabolizmu lipidów i łuszczyca. Opis przypadku: Badanie fizykalne, radiologiczne oraz badania laboratoryjne stanowiły podstawę rozpoznania. Liczne masy wyłuszczono chirurgicznie. Głównym tematem pracy jest ocena histologiczna usuniętej chirurgicznie tkanki. W usuniętej tkance stwierdzono skupiska torbieli o zróżnicowanych wymiarach. Zwapniałe masy umiejscowiane były głównie jako zestalona zawartość torbieli. Jednostka á3 integryny ŕvá3, jeden z markerów angiogenezy, była wykrywana w dużych ilościach na granicy namięsnej i otoczki torbieli. Wniosek: Choroba Teutsch„ndera jest zaburzeniem o nieznanej etiologii i złożonej patogenezie. W zewnętrznych otoczkach mas torbielowatych stwierdzono silną ekspresję czynnika angiogennego. Całkowite usunięcie zwapniałych mas dało zadawalający wynik terapeutyczny. Nie stwierdzono nawrotów choroby.

    stosując format: