Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MILLER-KASPRZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Budowa i funkcja PDGF-ŕr oraz jego ekspresja w nerce prawidłowej i nerkach zmienionych chorobowo.
Tytuł angielski: Structure and function of PDGF-ŕr and its expression in the normal and diseased kidney.
Autorzy: Miller-Kasprzak Ewa, Niemir Zofia I., Czekalski Stanisław
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.826-831, il., bibliogr. 46 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • genetyka

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Płytkowy czynnik wzrostu (platelet-derived growth factor; PDGF) jest znanym powszechnie stymulatorem podziałów komórkowych. Wyniki licznych badań sugerują, że jest on jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za rozplem komórek kłębuszka nerkowego. Do rodziny PDGF należą cztery rodzaje łańcuchów: PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C i PDGF-D, które w formie aktywnej występują jako dimery. Do dotychczas poznanych receptorów wiążących PDGF należą PDGF-ŕR i PDGF-áR. Receptory te charakteryzują się róznym powinowactwem do poszczególnych form PDGF. Transkrypcja genu PDGF-ŕR może odbywać się przy użyciu jednego z dwóch promotorów P1 i P2. Opisano kilka haplotypów charakterystycznych dla promotora P1 genu receptor ŕ. Proces transkrypcji podlega ponadto regulacji wielu czynników. Oddziaływanie receptora ŕ z ligandem wiążę się z dimeryzacją receptora i autofosforylacją reszt tyrozynowych. Jedną z izoform oddziałujących tylko poprzez PDGF-ŕR jest dimer łańcucha PDGF-A. Ekspresję homodimeru PDGF-A wykazuje się w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek (KZN). Wiele prac podkreśla rolę ekspresji PDGF-áR w różnych formach KZN. Jakkolwiek ekspresję PDGF-ŕR wykazuje się w nerce zdrowej i w nerkach chorych na KZN, dane na ten temat nie zawsze są zgodne.

    Streszczenie angielskie: Platelet-derived growth factor is commonly known as a mitogen. Many researach data suggest a role for PDGF-áR in the mitogenic response of mesangial cells. There ar four members of PDGF family known as PDGF-A chain, PDGF-B chain, PDGF-C chain and PDGF-D chain, which in active forms are dimers. As far as two receptors PDGF-ŕR and PDGF-áR are known to bind PDGF. There is a difference in binding affinity of various forms of PDGF by these receptors. Two different promotors P1 and P2 can be used for PDGF-ŕR gene transcription. There are several different haplotypes of promotor P1 sequence. Transcription of PDGF-ŕR gene is under control of many factors. Interaction between a receptor and its ligand includes receptor dimerisation and autofosforylation of tyrosine residues. PDGF AA is unique in that it can only be bound by ŕ-receptor dimer. PDGF-AA expression has been confirmed in the normal kidney, as well as in several renal diseases. Although the expression of PDGF-ŕR has been found to accompany that of PDGF-AA, its actual relevance for the development of the glomerular pathology is not clear.

    stosując format: