Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MILECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time.
Autorzy: Hliniak A., Gwiazdowska B., Szutkowski Z., Kraszewska E., Kukolowicz P., Jarząbski A., Sochacka B., Mazurkiewicz M., Paprota K., Oliskiewicz W., Zadrożna O., Milecki P., Kubiak M., Czopkiewicz L., Jagas M., Góźdź S., Wieczorek A., Woytowicz A., Cisowska B., Magdziarz H., Nowakowski S., Kośniewski W., Laskosz I., Serafin A., Gradoń E.
Źródło: Radiother. Oncol. 2002: 62 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 13 poz.
Sygnatura GBL: 312,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and purpose: To compare in a phase III study the loco-regional control, disease-free survival and overall survival induced by an accelerated regimen (AF) as compared with conventional regimen (CF) and to analyze the early and late post-radiation morbidity in both arms. Materials and methods: Patietns with ó 75, WHO 0-1, suitable for a radical course of radiotherapy T1-T3, NO, MO, stage of glottic and supraglottic laryngeal cancer were randomized to either CF: 66Gy given in 33 fractions over 45 days or AF: 66Gy given in 33 fractions over 38 days (2 fractions every Thrusday). A total of 395 patients were included from 05.1995 to 12.1998. Results. Early toxicity: At the end of radiotherapy patietns treated with AF complained for more severe reactions than patients treated with CF. In 8 weeks after treatment completion patients treated with AF complained only for more severe pain on swallowing (P = 0.027). In 4 months after treatment completion all types of toxicity except for skin teleangiectasia (P = 0.001) were similar in the two groups. Locoregional control: comparison between CF and AF showed no difference in terms of loco-regional control (P = 0.37). Conclusions: The improvement in AF in terms of loco-regional control is estimated to be 3-5 p.c. in comparison with conventional regimen and is not significant. The intensity of reactions after 4 months was similar in both arms, what suggests the possibility of further shortening of the overall time by few days or enhancing the total dose within the limits of acceptable morbidity.


  2/14

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne i leczenie w przebiegu choroby dyskowej w materiale Kliniki.
  Tytuł angielski: Diagnostics and treatment of intervertebral disc herniation.
  Autorzy: Milecki Marcin, Łukawski Stanisław, Sokólski Bohdan, Zasacki Wojciech, Kucharczyk Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.41-46, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady leczenia chorych z przepukliną jądra miażdżystego, oceniono wartość nowoczesnych metod obrazowania oraz sposobu leczenia operacyjnego. Wyniki przedstawiono na podstawie leczenia operacyjnego 173 chorych w wieku od 13 do 73 roku życia. W leczeniu operacyjnym stosowano wycięcie jądra miażdżystego, usztywnienie międzytrzonowe w ostatnim okresie z użyciem koszyków międzytrzonowych celem odtworzenia wysokości międzytrzonowej. Wczesne wyniki operacyjnego leczenia tym sposobem są zachęcające.

  Streszczenie angielskie: The paper reviews procedures for treatment of intervertebral disc herniation in our Departament, evaluating modern scaning methods and surgical procedures. A total of 173 cases aged 13-73 years are presented. Discectomy was performed at surgerey, with recent cases also embarcing intervertebral spondylodesis with the use of cages to restore intervertebral diastance. Short-term follow-up of patients after surgery have been very encouraging.


  3/14

  Tytuł oryginału: Radioterapia jako metoda leczenia paliatywnego przerzutów do kości.
  Tytuł angielski: Radiotherapy as a method of palliative treatment of bone metastases.
  Autorzy: Milecki Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.173-176, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z metod leczenia przerzutów do kości w przebiegu choroby nowotowrowej jest miejscowe napromienianie. W bólach kostnych o znacznym nasileniu, kiedy niesterydowe leki przeciwzapalene (NLPZ) i opioidy nie przynoszą oczekiwanego efektu, zastosowanie radioterapii u ok. 80 proc. chorych powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych. Leczenie przerztów do kości stanowi znaczną część pracy wykonywanej w zakładach radioterapii, znajdując zastosowanie u ok. 40 proc. wszystkich napromienianych chorych. Klasycznymi wskazaniami do tej formy terapii są dolegliwości bólowe, dokonane złamanie patologiczne kości. Przerzut do kości bez towarzyszących dolegliwości bólowych lub zaburzeń neurologicznych może nie stanowić jednoznacznego wskazania do paliatywnej radioterapii w opinii niektórych badaczy. W przypadku złamania patologicznego kości długiej, w pierwszej kolejności winno się dążyć do jej zaopatrzenia chirurgicznego, a następnie w dalszej kolejności uzupełniająco napromieniać. Napromienianie ma na celu zniszczenie resztkowego nacieku nowotworowego pozostałego w loży pooperacyjnej, stwarzając warunki do uzyskania pełnego wygojenia złamania. Natomiast złamanie patologiczne w żebrach, mostku, kościach miednicy jest typowym wskazaniem do samodzielnej radioterapii. Ogólną zasadą lecenia chorych z przrzutami do kości winna być jak najmniesjza uciążliwość terapii (krótki czas leczenia, nieskomplikowane planowanie). Z tego też powodu przede wszystkim należy uwzględnić w ...

  Streszczenie angielskie: Bone system is one of the frequent sites of distant metastases of cancer. Bone metastases may cause pain and pathologic fractures, or even a cord compression syndrome with severe neurologic symptoms. Radiotherapy play in such case an important role in treatment apart surgery, chemotherapy, hormonal therapy, and bisphosphonathes. Treatment of bone metastases constitutes a significant proportion of the work load of raditherapy departments, approximately 40 p.c. Typical indications for radiotherapy are pain, pathological bone fracture, and prophylactic irradiation of bone metastases that could cause in spinal cord compression or fracture. The principle rule of management of patients with bone metastases should be the simplicity of treatment no additional side efefects in relation to expected short life of patients. Thus, single high-dose fraction plays an important role in irradiation of bone metastases. Currently the optimal schedule of fractionation and total dose are unknown, althouth probably the lowest optimal dose is 8 Gy. Such conclusion is based on results from few randomized trails which compared the treatment results of single fractionation of 8 Gy with other schedules as 6 x 4 Gy or 5 x 4 Gy. Lower single-dose of 4 Gy may play the some role in retreatment since produces overall response rate of 40 p.c. On the other hand, the high single-dose of 15-18 Gy does not give any advantage over moderate hypofractionation single fraction dose (8 Gy). In case of ...


  4/14

  Tytuł oryginału: Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy.
  Autorzy: Milecki Piotr, Stryczyńska Grażyna, Stachowski Tomasz, Kwias Zbigniew
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.48-52, bibliogr. 28 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena wczesnej toksyczności skojarzonego leczenia (hormonoterapi + radioterapia konformalna 3D [3 d-CRT) u chorych z rakiem gruczołu krokowego. Materiał i metody. W okresie od kwietna 1999 roku do grudnia 2000 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu 42 chorych z rakiem gruczołu krokowego (T1-T3N0M0) zostało leczeniu poddanych radioterapią konformalną 3D w skojarzeniu z hormonoterapią. Analizowana grupa chorych obejmowała następujące stopnie zaawansowania klinicznego: T1 = 4 chorych, T2 = 11 chorych, T3 = 27 chorych. U żadnego z poddanych analizie nie stwierdzono obecności przerzutów odległych. U wszystkich chorych przed rozpoczęciem leczenia napromienianiem, oraz w jego trakcie, zastosowano leczenie hormonalne, składające się z agonisty LHRH lub obustronnej orchidektomii w skojarzeniu z flutamidem. Leczenie napromienianiem prowadzono przy zastosowaniu fotonów 15 MV w dziennej dawce 1,8 Gy do średniej dawki całkowitej 71,7 Gy (67,8 - 72 Gy). Ostry odczyn popromienny był oceniany według klasyfikacji zaproponowanej przez Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). Wyniki. Wszyscy chorzy ukończyli cały cykl napromieniania bez konieczności wprowadzania dodatkowych przerw z powodu nasilenia objawów ubocznych terapii. Do najczęstszych objawów ubocznych prowadzonego leczenia hormonalnego w analizowanej grupie zaliczono: "uderzenia gorąca", poty, powiększenie gruczołów piersiowych, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Wszystkie powyższe ...

  Streszczenie angielskie: Purpose: to evaluate acute toxicity of combined treatment (androgen ablation and 3D conformal radiotherapy [3D-CRT] in patients with localised and locally advanced cancer of the prostate. Materials and methods. Between April 1999 and December 2000, at the Wielkopolskie Cancer Centre in Poznan, 42 patients with prostate cancer (T1-T3 N0 M0) were treated with 3 D conformal radiation therapy and hormone therapy. Patients representeda localised disease (1 = 4 patients, T2 = 11 patients) and locally advanced disease (T3 = 27 patients). No patients had clinically detectable distant metastases. Neo-adjuvant androgen ablation therapy (LH-RH agonists or bilaeral orchidectomy and flutamide) was given to all patients. Radiotherapy was performed using 15 MV photons in the daily fraction of 1.8 Gy to the total median dose of 71.7 Gy (range, 67.8 to 72 Gy). Acute toxicities were evaluted according to the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) morbidity scoring scale. Results. All patients completed the entire course of radiotherapy and were assessable for evaluation of acute toxicities. The most common side effects of androgen ablation were "hot flushes", gynaecomastia, and slight discomfort in the abdomen, although these were of mild intensity. The main problems during irradiation and for a few weeks after the completion of radiotherapy were related to: - genito-urinary tract (rgency, nocturia, dysuria). Toxicities were as follow: grade 0 and 1: 80 p.c. of patients and grade 2: ...


  5/14

  Tytuł oryginału: Czynnik czasu w uzupełniającej radioterapii u chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka krtani.
  Tytuł angielski: Time factor in postoperative radiotherapy patients with laryngeal cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Kuk-Zagajewska Aleksandra, Stryczyńska Grażyna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.307-311, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu ogólnego czasu leczenia, tj. od calkowitego usunięcia krtani do rozpoczęcia uzupełniającej radioterapii oraz czasu radioterapii na wyniki leczenia u chorych na raka krtani. Analizę oparto na retrospektywnej ocenie 254 chorych (236 mężczyzn i 18 kobiet, średni wiek 56,3 lat). Zaawansowanie raka krtani, oparte na klasyfikacji patologicznej, przedstawiało się następująco: pT3 (70 proc.) chorych, pT4 = 75 (30 proc.) chorych, pNo = 132 (52 proc.), pN1 = 96 (38 proc.), pN2 = 26 (10 proc.). U wszystkich chorych leczonych operacyjnei w Klinice Otolaryngologii AM w Poznaniu wykonano całkowite usunięcie krtani z jednoczesnym usunięciem przerzutowych węzłów chłonych jednostronnym lub obustronnym. Następnie chorzy byli kwalifikowani do uzupełniającej radioterapii. Średni czas, jaki upływał od dnia operacji do dnia rozpoczęcia radioterapii wynosił 45 dni (22-78 dni), natomiast średni czas trwania tadioterapii 47 dni (40-74 dni). Całkowity czas leczenia napromienianiem zawierał się w przedziale od 65 do 131 dni, średnio 92. W trakcie radioterapii stosowano typowe pola, które obejmowały lożę pooperacyjną napromienianą do dawki 60 Gy oraz regionalne węzły chłonne do dawki 50 Gy. W wyniku przeprowadzonej analizy jednoczynnikowej dokonanej za pomocą testu log rang stwierdzono, że wraz z wydłużeniem czasu całkowitego leczenia ponad 90 dni, a zwłaszcza ponad 100 dni, w sposób istotny zmniejsza się szansa wyleczenia lokoregionalnego (p = 0,003 i op = 0,007). ...

  Streszczenie angielskie: Aim of this was an evaluation of the impact of prolongation of combined treatment time on the local-regional control laryngeal cancer patients treated with surgery and postoperative radiotherapy. Study was based on retrospective analysis of 54 patients with T3/T4 and N)-N2 laryngeal cancer who were treated between January 1993 and December 1996 with surgery and postoperative radiotherapy (RT). Median age of investigated group was 56.3 years. Surgery consisted of total laryngectomy in all cases and with selective neck dissection. RT began 22 to 78 days postoperatively (median 45 days) and continued for a median of 47 days (range, 40-74 days). The primary tumor bed and all lymph neck nodes were treated in all patients. The total dose to the primary tumor bed was about 60 Gy, fraction doe was 2 Gy. All lymph nodes were irradiated with a dose of 50 Gy. The factors studied for prognostic importance for a local-regional failure included: overall combined treatment time, interval between surgery and the start of radiotherapy, radiotherapy treatment time, age, sex, T and N categories. The 5-year actuarial disease-free local-region survival was 50 p.c. On univariate analysis, using log rank test, only N status, sex were predicted for the locoregional control of postoperative radiotherapy. Overall treatment time longer than 90 days and especially 100 days was correlated with worse locoregionl results of combined treatment respectively (p = 0.003 and p = 0.0007). Also ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Wartość alogenicznych przeszczepów kostnych w rekonstrukcji kości w przebiegu obluzowania protezy stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Value of allogenic bone grafts for bone reconstruction during the course of hip prosthesis loosening.
  Autorzy: Ozonek Włodzimierz, Rąpała Kazimierz, Milecki Marcin
  Opracowanie edytorskie: Słowiński Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.769-777, il., bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 4 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności alogenicznych przeszczepów kości do odbudowy ściany kostnej w rekonstrukcyjnych zabiegach wykonywanych z powodu obluzowania protezy stawu biodrowego. Materiał i metodyka. Materiał obejmował 100 chorych leczonych z powodu obluzowania protez, u których wykorzystano mrożone, wyjałowione radiacyjnie alogeniczne przeszczepy kości. Do odbudowy łoża kostnego w obrębie panewki wykorzystywano rozdrobnione przeszczepy kości o rozmiarach około 0,5 x 0,5 cm. Do odbudowy ściany uda używano granulatu kostnego w części dalszej i takich samych przeszczepów jak w panewce w obrębie przynasady. Przeszczepy te wraz z protezą wszczepiano wg techniki opracowanej w Nijmegen i Exeter. Zastosowanie ubitych, rozdrobnionych przeszczepów kości pozwala na stworzenie struktury, która umożliwia wnikanie naczyń krwionośnych i wpełzanie komórek kostnych tworzących nowe, żywe beleczki. Proces budowy nowej kości wokół protezy był długotrwały. Badanie radiol. wykazało przebudowę kostną w warstwie przeszczepów, ale było nieobiektywne i trudne do oceny. Wyniki. U 85 chorych stwierdzono przebudowę kostną warstwy przeszczepów, z dobrym osadzeniem protezy. U 15 osób konieczna była ponowna operacja z powodu powikłań pooperacyjnych (destabilizacja panewki w warstie przeszczepów, migracja trzpienia protezy), zbyt wczesnego obciążania kończyny i braku przebudowy przeszczepów. Wniosek. Mrożone alogeniczne przeszczepy kości stosowane do rekonstrukcji łoża kostnego po ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the usefulness of allogenic bone grafts in rebuilding bone stock during recionstructive surgery, following hip prosthesis loosening. Material and methods. The study group comprised 100 patients treated due to hip prosthesis loosening, who underwent surgery by means of deep frozen, radio-sterilized allogenic bone grafts. Morselized bone grafts 0.5 x 0.5 cm in diameter were used to rebuild the acetabular bone stock. In the distal part of the femur granulated bone grafts had been used in the metaphysis, the same as in case of the acetabulum. Bone grafts aand prostheses were implanted according to techniques elaborated in Nijmegen and Exeter. The use of tight rammed morselized bone grafts led towards the creation of structures, enabiling penetration of blood vessels and bone cell infiltration, which would form new, live trabeculae. The process of new bone formation around prostheses was sustained. Radiolohgical examinations demonstrated bone remodelling in the graft layer, being subjective and difficult to interpret. Results. In 85 cases we noted bone graft rebuilding and good prosthesis stabilization. In 15 cases reoperation was required due to postoperative complications (destabilization of the prosthesis cup, stem migration), too early weight bearing and lack of bone graft rebuilding. Conclusion. Deep frozen, allogenic bone grafts used for the reconstruction of boone stock after hip prosthesis loosening form a net, on which new bone ...


  7/14

  Tytuł oryginału: Leczenie raka pęcherza moczowego: stan obecny i perspektywy.
  Tytuł angielski: Treatment of bladder cancer: present and perspectives.
  Autorzy: Nawrocki Sergiusz, Milecki Piotr, Skacel Tomasz, Skoneczna Iwona, Kwias Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.465-470, 472, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak pęcherza moczowego w Polsce jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym. Najczęściej stosowaną metodą leczenia raka powierzchniowego jest przezcewkowe usunięcie zmiany w pęcherzu moczowym z następową miejscową immunoterapią lub chemioterapią. Pomimo takiego postępowania w trakcie obserwacji u ok. 30 proc. chorych dochodzi do nawrotu choroby lub progresji w postać inwazyjną. Badane obecnie nowe metody leczenia, takie jak immunoterapia BCG w połączeniu z interferonem w niskiej dawce lub zastosowanie rekombinowanych szczepów BCG dają nadzieję na poprawę tej niekorzystnej sytuacji. Jednak dopiero po ich weryfikacji w kontrolowanych badaniach klinicznych będzie można ocenić ich przydatność w praktyce klinicznej. Intensywnie prowadzone badania, mające na celu poznanie biologii guza i zagadnień związanych z jego immunologią mogą być pomocne w wytypowaniu chorych charakteryzujących się wysokim ryzykiem progresji choroby. To z kolei uzasadnia zastosowanie w tej podgrupie chorych wcześniejszego lub bardziej agresywnego leczenia. Reasumując, w powierzchniowym raku pęcherza moczowego zapobieżenie rozwojowi lub nawrotowi nowotworu jest podstawowym celem terapii. W stadium inwazyjnym podstawową metodą leczenia raka pęcherza moczowego jest radykalna cystektomia. Neoadjuwantowa chemioterapia jest obiecującą opcją leczenia, zwłaszcza w guzach głęboko naciekających ścianę pęcherza moczowego lub tkanki około-pęcherzowe. Wyniki dwóch badań klinicznych III ...

  Streszczenie angielskie: Bladder cancer is one of the most frequent tumours of the urinary tract in Poland. The superficial disease is treated with transurethral resections and additionally with local immunotherapy or chemotherapy with good results. However, there is a considerable fraction of BCG-refractory tumours (30 p.c.) and progression to muscle-invasive cancer. New approaches such as BCG combined with low-dose interferon or recombinant BCG strains are promising but need tobe explored in prospective clinical trials. Better understanding or tumour biology and immunology probably will enable to distinguish patients with a high risk of progressive disease and to tailor further therapy options. The cornerstone of muscle invasive tumours treatment is radical cystectomy. The neoadjuvant chemotherapy is a promising option, especially in tumours invading surrounding organs but requires confirmations of early results in phase III trials before introduction as a standard treatment. Combined chemotherapy and modern 3-D conformal radiotherapy enable to preserve the organ and function of the bladder (bladder conserving therapy) and is intensively studied in ongoing trials, another issue which is intensively studied is a molecular characterisation of individual tumours. It might help to choose for particular patient the bladder conserving therapy or cystectomy in the near future. The use of neodjuvant or adjuvant chemotherapy with surgery or radiotherapy is still controversial, however the results ...


  8/14

  Tytuł oryginału: Ocena efektywności leczenia przeciwgrzybiczego w trakcie uzupełniającej radioterapii u chorych na raka jamy ustnej i gardła środkowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of efficacy of antifungal treatment during radiotherapy of patients with oropharynx cancer.
  Autorzy: Stryjski Artur, Milecki Piotr, Stryjska Małgorzata, Karczewska Aldona
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.400-404, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W zaawansowanych nowotworach rejonu głowy i szyi radioterapia, obok zabiegu operacyjnego stanowi podstawową metodę leczenia. Wiąże się to jednak z szeregiem objawów ubocznych, ujawniających się w napromienianej okolicy, określanych łącznie jako ostry odczyn popromienny błony śluzowej. Odczyn ostry może ulec znacznemu nasileniu w wyniku zakażenia grzybiczego błony śluzowej. Z tego też względu efektywne leczenie zakażeń grzybiczych stanowi ważne zagadnienie w terapii wspomagającej leczenie promieniami. W pracy dokonano analizy efektywności leczenia zakażeń grzybiczych u 120 chorych (101 mężczyzn i 19 kobiet) poddanych radioterapii uzupełniającej. Pierwotna lokalizacja guza obejmowała jamę ustną i/lub gardło środkowe. Leczenie operacyjne prowadzone było w Klinice Laryngologii lub w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Uzupełniająca radioterapia była prowadzona od stycznia 2000 r. do grudnia 2001 r. w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Średni wiek chorych poddanych analizie wynosił 56,4 lat (34 - 70 lat). Stan ogólny chorych zakwalifikowanych do analizy wynosił co najmniej 70 wg skali Karnofskiego. Średnia dawka terapeutyczna zadana na okolicę loży po usuniętym guzie wynosiła 62 Gy, a na węzły szyi 50 Gy. W trakcie leczenia u 111 chorych zaobserwowano ostry odczyn popromienny IIř, a u 9 chorych IIIř wg skali RTOG. Leczenie przeciwgrzybicze wdrażano w przypadku potwierdzenia zakażenia grzybiczego w posiewie ...

  Streszczenie angielskie: The radiotherapy of head and neck cancer is connected with many side effects. Acute mucositis is the most important one and occurs in each case of irradiation. Moreover, fungal infection additionally increases the acute effects, which might even lead to the occurrence of gaps during the course of radiotherapy. The aim of this paper is to evaluate the effectiveness of anti-fungal treatment of fungal infection in oral cavity and pharynx in the group of patients irradidated due to the head and neck cancer. The surgery was performed in ENT at the University School of Medical Sciences and Maxilla-Facial Department of the University School of Medical Sciences in Poznań. Between January 2000 and December 2001 the postoperative radiotherapy was performed at the Department of Radiotherapy of Great Poland Cancer Centre in Poznań. One hundred twenty patients with confirmed diagnosis if squamous cell carcinoma were entered into analysis. The mean age of patients was 56,4 years. All patients were in a good performance status evaluated according to Karnofsky scale as 70 or more. Radiotherapy in a conventional way was administered to the tumor bed to the median total dose of 62 Gy and the neck to the total dose of 50 Gy. In each case of a clinical suspicion of fungal infection the smear from inflammation area was taken. An anti-fungal treatment in the case of confirmation of fungal inflammation was introduced. Also the prophylactic anti-fungal treatment was administered, in the ...


  9/14

  Tytuł oryginału: Hormonal therapy combined with radiotherapy in locally advanced prostate cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Kwias Zbigniew
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (4) s.157-163, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: At present radiation therapy and radical prostatectomy are considered to be the treatment of choice for clinical T1-T2 prostate cancer. In a more advanced stage of the disease (T3) 10-year overall survival is observed in approximately 40 p.c. of patients treated with conventional radiotherapy. So far only a few methods for improving the efficacy of radiotherapy have been introduced. One of them is a three-dimensional conformal radiotherapy with 3 dimensional treatment planning. These novel methods make it possible to escalate the dose to the target and protect healthy tissue at the same time. The optimal volume of irradiation, total dose, fraction dose, techniques of radiotherapy, and the end points used during the follow-up are open to debate. In recent years a few clinical trials involving hormonal therapy and radiotherapy have been carried out. The most important of these are: RTOG 8307, RTOG 8610, RTOG 9202, and EORTC 22863. In the RTOG 8307 trial the comparison of outcomes of a combined treatment with a matched-control group of patients treated by radiotherapy alone has shown that adding hormonal therapy to radiotherapy resulted in a better outcome. Another trials RTOG 8531 and RTOG 8610 produced benefit due to the implementation of hormonal therapy in radiotherapy. The EORTC trial No. 22863 showed improvement in the 5-year overall survival when hormonal therapy after the completion of radiotherapy was continued for 3 years in the investigational arm. The RTOG 9202 study indicated benefit obtained from 2 years of adjuvant hormonal therapy...


  10/14

  Tytuł oryginału: Przydatność echokardiografii dwuwymiarowej w ocenie tętniaka lewej komory. Porównanie z metodą rezonansu magnetycznego oraz oceną śródoperacyjną.
  Tytuł angielski: Validation of two-dimensional echocardiography for quantifying left ventricular aneurysm: comparison with magnetic resonance imaging and evaluation during cardiac surgery.
  Autorzy: Sobkowicz Bożena, Hirnle Tomasz, Harań Tomasz, Wrabec Krzysztof, Milecki Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.632-637, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności echokardiografii dwuwymiarowej (2DE) w ocenie tętniaka lewej komory (LVA) oraz zbadanie czy analizowane parametry wielkości LVA mogą być pomocne w wyborze techniki operacji tętniaka. Materiał i metoda: Grupę 1 stanowiło 10 chorych z LVA stwierdzonym metodą 2DE. Badanie techniką rezonansu magnetycznego (MRI) było dla tej grupy metodą referencyjną. Dla oceny powierzchni LVA (LVA-area) i objętości (LVA-volume) w obu wypadkach wykorzystano ujęcie 4-jamowe z koniuszka. Grupę 2 stanowiło 33 chorych z LVA, których operowano metodą plastyki wewnątrzkomorowej (EVP): 18 z zastosowaniem łaty, 15 bez łaty. 2DE z oceną LVA-area, LVA-volume wykorzystano przed i po operacji. Wyniki: Grupa 1 (2DE/MRI): W ocenie 2DE średnie wartości LVA-area oraz LVA-volume były odpowiednio 17,5 ń 6 cmý i 62.6 ń 32 ml. W MRI zaś odpowiednio 20,9 ń 7 cmý i 65.5 ń 35 ml. Dla LVA-area stwierdzono doskonałą korelację pomiędzy 2DE i MRI: r = 0,85 a dla LVA volume r = 0,82 (p 0,001). W porównaniu z MRI parametry LVA w ocenie 2DE były mniejsze. Grupa 2 (chorzy operowani). Średnia wartość LVA-area była 15 cmý, a LVA-volume 50 ml. LVA o objętości przekraczającej 50 ml uznawano za duże. Ocena LVA metodą 2DE była zgodna z oceną śródoperacyjną. Za wyjątkiem jednego wszyscy chorzy z LVA-volume przekraczającym 56 ml byli operowani metodą EVP z łatą. EVP bez łaty wykonywano w przypadkach mniejszych LVA. Wnioski: 1. Przy zastosowaniu MRI jako metody referencyjnej stwierdzono, że 2DE dostarcza właściwych informacji dotyczących obecności i wielkości LVA. 2. Zastosowane parametry LVA-area oraz LVA-volume mogą być wykorzystane w planowaniu operacji techniką EVP.


  11/14

  Tytuł oryginału: Leczenie choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego usztywnieniem międzykręgowym z użyciem koszyków tytanowych.
  Tytuł angielski: Disc lumbar rachiopathy treatment with intervertebral spondylodesis with the use of titanic baskets.
  Autorzy: Milecki Marcin, Łukawski Stanisław, Rąpała Kazimierz, Kucharczyk Wojciech
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.34-38, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady stosowania usztywnienia międzytrzonowego przy pomocy klatek tytanowych i wyniki leczenia u 33 chorych z wypadnięciem jądra miażdżystego i stenozą kanału kręgowego. Wiek chorych wahał się od 29 do 60 lat. Odciążenie elementów nerwowych kręgosłupa lędźwiowego i następowym usztywnieniem przestrzeni międzykręgowej pozwala na odtworzenie wysokości przestrzeni miedzykręgowej i uwolnienie chorego od bólu. Uzyskaliśmy 93 proc. wyników dobrych i zadowalających. Nadal jednak występują trudności z oceną zrostu kostnego pomiędzy trzonami a klatką.


  12/14

  Tytuł oryginału: The impact of the time factor on the outcome of a combined treatment of patients with laryngeal cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Stryczyńska Grażyna, Kruk-Zagajewska Aleksandra
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (3) s.101-108, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To investigate the impact of the time factor on the locoregional control in combined treatment (surgery and postoperative radiotherapy) in patients with advanced laryngeal cancer. Materials and metods: Between January 1993 and December 1996, 254 patients with pT3 or pT4 and pNO - PN2 laryngeal cancer were treated by surgery and postoperative radiotherapy (RT). The median age of patients was 56.3 years (range: 30 - 70 years). The analyzed group consisted of 236 males (92 p.c.) and 18 females (8 p.c.). In all cases total laryngectomy was performed. 196 out of 254 patients underwent homolateral neck dissection and 58 out of 254 bilateral neck dissection. RT began 45 days postoperatively (range: 22 to 78 days) and continued for 47 days (range: 40 - 74 days). The primary tumour bed was irradiated to the median total dose of 61.2 Gy (range: 57 - 64 Gy) and all regional lymph nodes were treated in all patients to a dose of 50 Gy. Postoperative RT was indicated in case of close postoperative margins at the tumour site or pathological status of lymph nodes described as pN1 or pN2. Univariate and multivariate analyses were used to determine the predictors for locoregional failure. The following factors were studied for their prognostic importance of locoregional outcome: the overall treatment time (OTT), radiotherapy treatment time (RTT), the interval between surgery and the beginning of radiotherapy, age, sex, pT and pN categories. Results: The actuarial 5-year overall survival rate was 49 p.c., the actuarial loco regional control rate was 70 p.c. The univariate analysis, using a log-rank...


  13/14

  Tytuł oryginału: Nowotwory nerek.
  Tytuł angielski: Renal tumors.
  Autorzy: Kwias Zbigniew, Antczak Andrzej, Cieślikowski Wojciech, Stachowski Tomasz, Kalwas Paweł, Milecki Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.620, 622-626, il.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowotwory nerek, mimo postępu w medycynie nadal sprawiają wiele problemów, szczególnie leczniczych. Najczęściej występujący rak nerkowokomórkowy pozostaje niewrażliwy na radioterapię i stosowane obecnie chemioterapeutyki. Immunoterapia nadal pozostaje w fazie prób, choć doniesienia są obiecujące. Obecnie kanonem postępowania jest leczenie chirurgiczne, które ewoluuje w kierunku procedur mało inwazyjnych, jak laparoskopia termoablacja, a także w kierunku zabiegów organooszczędnych. Należy pamiętać, że guz nerki nie zawsze oznacza nowotwór złośliwy. Zmiany o charakterze łagodnym należy wychwycić już w okresie przedoperacyjnym, by nie narażać pacjenta na niepotrzebny zabieg. Z nowotworów tych największe znaczenie kliniczne mają: angiomyolipoma, onkocytoma i gruczolak nerki, które podejrzewa się czasami już w badaniu USG. Nieraz diagnostykę trzeba rozszerzyć o KT, NMR, czy angiografię. Zabieg operacyjny konieczny jest tylko w sytuacjach, kiedy guzy te spowodują stany groźne dla chorego, np. krwawienie. Inaczej jest w nowotworach złośliwych, kiedy zabieg chirurgiczny jest konieczny. Wtedy do wyboru mamy kilka rodzajów zabiegów, m.in. w zależności od stanu drugiej nerki. Ostatnio coraz częściej wykonywane są zabiegi organooszczędne, nawet u chorych ze zdrową, drugą nerką. Mowa o resekcji klinowej, resekcji bieguna nerki i enukleoresekcji, a także najnowszej metodzie termoablacji. Zarówno zabiegi radykalne, jak i energooszczędne zaczyna się od niedawna wykonywać ...

  Streszczenie angielskie: Renal tumors present serious problems, especially therapeutical, despite progress in medicine. The most common Renal Cell Carcinoma remains unsensible for radiotherapy and contemporary chemotherapy. Immunotherapy is still an experimental procedure, through first reports are promising. At present surgical treatment is performed as a standard and it evolves towards less invasive (laparoscopy, RF-abiation) and nephron-sparing procedures. It is important that not every renal tumor is malignant. Benign neoplasms should be diagnosed during a preoperative dianosis to avoid unnecessary operations. The most important clinically bening tumors include: angyolipoma, oncocytoma and renal adenoma. Sometimes ultrasonography is sufficient. In other cases it is necessary to perform CT, NMR or angiography scans. Then surgical treatment is obligatory only in situations dangerous for patients like bleeding. On the other hand in malignant tumors surgery in the only way to treatment. We can choose appropriate procedure according to specific conditions, especially the condition of the other kidney. Recently nephron-sparing surgery is proposed even to patients with completely health second kidney. Nephron-sparing surgery includes enucleoresection and cuneal or polar resection of tumor, alternatively a brand new method: RF-ablation. Both nephron-sparing and radical resections can be also performed laparoscopically. Generally, that contemporary treatment of renal tumors includes procedures ...


  14/14

  Tytuł oryginału: Paliatywna radioterapia przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Palliative radiotherapy in patients with metastases to the back bone due to prostate cancer and bladder cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Adamiak Ewa, Stryczyńska Grażyna, Karczewska Aldona, Leppert Wojciech, Bączyk Maciej, Kwias Zbigniew, Stachowski Tomasz, Cieślikowski Wojciech
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.686-690, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena efektu przeciwbólowego radioterapii paliatywnej (short-course) w przerzutach do kręgosłupa u chorych na raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. Materiał i metoda: Dokonano analizy dokumentacji medycznej 118 chorych, leczonych w okresie od 1997 do 2001 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu z powodu przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. W badanej grupie rozpoznanie raka gruczołu krokowego stwierdzono u 106 chorych, a raka pęcherza moczowego u 10. Wszyscy chorzy przebyli leczenie napromienianiem przy stosowaniu dawki frakcyjnej 4 Gy do dawki całkowitej 20 Gy. Chorzy jednocześnie byli leczeni przeciwbólowo (niesteroidowe leki przeciwzapalne ń opioidy), a w czasie radioterapii stosowano dexamethason w dawce od 4 do 8 mg/dobę. Po zakończonej radioterapii włączano bifosfoniany, najczęściej we wlewie dożylnym (pamidroniat). Ocenę efektu przeciwbólowego radioterapii dokonano przede wszystkim w oparciu o 10-punktową skalę natężenia bólu (VAS). Dodatkowo w ocenie uwzględniono zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe. Uwzględniono również zmiany w stanie neurologicznym chorych. Efekt przeciwbólowy został opisany łącznie jako "całkowity", "średni" oraz "brak lub progresja". Wyniki: Średni czas przeżycia wszystkich analizowanych chorych od początku leczenia napromienianiem wynosił 6,5 mies. Ocena intensywności bólu wg skali VAS przed rozpoczęciem leczenia wynosiła średnio 7 punktów (od 4 do 10). Po ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Bone metastases are a common feature of advanced cancer disease and are considered to be among the most frequent causes of pain and complications in oncological patients. The main objective of the treatment of such patients is to control their symptoms and improve the quality of their life. This paper was aim to evaluate a short-course radiotherapy as the pain management in a group of patients with low performance status (ECOG or + 2) and short life expectancy. Material and methods: The records of patients who developed bone metastases to the back bone with pain symptoms and/or early symptoms of spinal cord compression were evaluated. 118 patients were treated at our departmens between 1997 and 2001. The diagnosis of primary disease were as follows: prostate cancer (108 out 118 pts) and bladder cancer (10 out of 118 pts). All patients underwent only X-ray therapy (a daily fractionation 4,0 Gy, total dose 20 Gy) in conjunction with analgesics (NSAID ń opioids) and a low dose of dexamethasone (4-8 mg/d, p.o.). During the follow up all patients received bisphosphonates, mainly pamidronate. Patients recorded pain severity on the visual self assessment scale (VAS) and analgesic requirements before' the radiotherapy treatment, at the end of the treatment and during the follow-up. Changes in the neurological status amd mobility skills were also evaluated. Analgesic and decompression effects were described together as "complete", "moderate" and "absent or ...

  stosując format: