Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MILAN
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  2/25

  Tytuł oryginału: Znaczenie metody radiometrycznej BACTEC dla wprowadzenia leczenia przeciwprątkowego.
  Tytuł angielski: Meaning of the radiometric method BACTEC 460 Tb for the application of antituberculosis therapy.
  Autorzy: Olesiejuk Ryszard, Maciak Lidia, Milanowski Janusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.5-11, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Retrospective analysis of 143 patients without AFB in sputum in direct bacteriological examination was performed. In 84 patients tuberculosis was suspected on the basis of chest X-ray picture, positive tuberculine skin test and pleural fluid analysis (lymphocytes 50 proc.). Bacteriological analysis of sputum, BAL and pleural fluid by BACTEC and L-J culture allowed to recognise tbc in 55 patients: 41/84 patients suspected of tbc and in 14/55 - not previously suspected of tbc. Generally tuberculosis was diagnosed in 82 pts. In 16 of 55 patients antituberculosis treatment was introduced according to BACTEC results. It was especially important in 10 patients not suspected of tbc.


  3/25

  Tytuł oryginału: Zakażenia dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Lower respiratory tract infections.
  Autorzy: Szmygin-Milanowska Katarzyna, Milanowski Janusz
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.35-41, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lower respiratory tract infections (LTRI) are a heterogenous group of disorders and include: acute bronchitis, pneumonia and superinfections of chronic bronchitis. The purpose of this paper is to review and provide general guidelines for the care of patients with LTRI, which may be applicable in European countries, especially in Poland. The epidemiology, ethiology, diagnostic methods, management and treatment of LTRI are described. The aim of this article is to summarize the current state of our knowledge on LTRI and to present the European guidelines considering the aspects especially addressed to Polish general practitionairs.


  4/25

  Tytuł oryginału: Exposure to airborne microorganisms in furniture factories.
  Autorzy: Krysińska-Traczyk Ewa, Skórska Czesława, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Milanowski Janusz, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.85-90, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Microbiological air sampling was performed in 2 furniture factories located in eastern Poland. In one factory furniture were made from fibreboards and chipboards while in the other from beech wood. It was found that the concentration of total microorganisms (bacteria + fungi) in the air of the facility using beech wood for furniture production (mean 10.7 x 10**3 cfu/m3, range 3.3 - 27.5 x 10**3 cfu/m**3) was significantly higher (p 0.01) compared to microbial concentration in the facility using fibre- and chipboards (mean 3.6 x 10**3 cfu/m3, range 1.9 - 6.2 x 10**3 cfu/m**3). On average, the commonest microorganisms in the air of the furniture factories were corynebacteria (Corynebacterium spp., Arthrobacter spp., Brevibacterium spp.) which formed 18.1 - 50.0 p.c. of the total airborne microflora, and fungi (mostly Aspergillus spp., Penicillium spp. and yeasts) which formed 6.2 - 54.4 p.c. of the total count. The values of the respirable fraction of airborne microflora in the furniture factories varied within fairly wide limits and were between 15.0 - 62.4 p.c. Altogether, 28 species or genera of bacteria and 12 species or genera of fungi were identified in the air of examined factories, of which respectively 8 and 7 species or genera were reported as having allegenic and/or immunotoxic properties. In conclusion, the workers of furniture factories are exposed to relatively low concentrations of airborne microorganisms which do not exceed the suggested occupational exposure limits. Nevertheless, the presence of allergenic and/or immunotoxic microbial species in the air of factories poses a potential risk of respiratory disease, in particular in sensitive workers.


  5/25

  Tytuł oryginału: Response of furniture factory workers to work-related airborne allergens.
  Autorzy: Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Milanowski Janusz, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Góra Anna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.91-97, tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to determine the reactivity of furniture factory workers to microbial allegens associated with wood dust. Allergological examinations by skin and precipitin tests were performed in 48 workers employed in a factory producing furniture from fibreboards and chipboards, and in 32 healthy urban dwellers not exposed to organic dusts (referents). The skin test was performed by the intradermal method with the saline extracts of the cultures of 3 microbial species (Rahnella sp., Arthrobacter globiformis, Aspergillus fumigatus) associated with wood dust. Skin reactions were recorded after 20 minutes, 8 hours and 24 hours and graded 1 - 4, depending on the diameter of the reaction. The agar-gel test for the presence of precipitins in serum was performed with the extracts of 15 microbial isolates. The furniture factory workers showed a high skin response to the extracts of environmental microbes. The frequency of early grade 2 reactions (diameter 10 mm) to the extract of Rahnella sp. was 64.6 p.c. among furniture workers, being significantly higher (p 0.001) compared to reference group (18.7 p.c.). High frequencies of grade 2 reactions in furniture workers were also found with the extracts of A. globiformis and A. fumigatus (52.1 p.c. and 62.5 p.c., respectively). The frequencies of grade 2 delayed (after 8 h) and late (after 24 h) reactions to Rahnell sp. in furniture workers were non-specifically high (97.9 p.c./93.7 p.c.) while the response rates to A. globiformis and A. fumigatus were much lower (10.4 p.c./25.0 p.c., and 4.2 p.c./37.5 p.c., respectively). In agar-gel test for detection of precipitins, in most cases very low percentages...


  6/25

  Tytuł oryginału: Work-related symptoms among furniture factory workers in Lublin region (eastern Poland).
  Autorzy: Milanowski Janusz, Góra Anna, Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Mackiewicz Barbara, Sitkowska Jolanta, Cholewa Grażyna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.99-103, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 48 woodworkers employed in the furniture factory were examined. The control group consisted of 41 office workers with no exposure to organic dust. The examination included: interview on work-related symptoms, physical examination, and lung function test performed before and after the working-day. 38 out of 48 (79.2 p.c.) woodworkers reported work-related symptoms. The most common complaint was dry cough reported by 25 workers (52.1 p.c.), followed by general malaise - reported by 17 (35.45 p.c.), cojunctivitis - by 16 (33.3 p.c.), rhinitis - by 16 (33.3 p.c.), and skin symptoms by 16 (33.3 p.c.). Other symptoms such as headache, shortness of breath and chest pain occurred less frequently. Subjects working in initial processing and board processing departments had a higher prevalence of cough compared to workers employed in the varnishing depertment (p 0.01). The prevalence of skin symptoms was significantly higher in board preocessing and varnishing departments compared to initial processing department (p 0.05). Occupational asthma and allegic alveolitis were recorded in 3 out of 48 (6.2 p.c.) and 2 out of 48 (4.2 p.c.) workers, respectively. Baseline FVC adn FEV1 values were lower in woodworkers compared to controls (p 0.01). The increased lung function parameters (FVC, FEV1) were observed in woodworkers who smoked compared to non-smokers. The difference was not statistically significant. There was a significant over-shift decrease of all measured spirometric values: FVC, FEV1, FEV1/VC, PEF among woodworkers (p 0.001). There was a significant pre-shift, post-shift decline...


  7/25

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna dzieci z mukowiscydozą rozpoznaną w wyniku badania przesiewowego noworodków w latach 1999 i 2000.
  Tytuł angielski: Clinical characteristics of cystic fibrosis patients diagnosed through neonatal screening.
  Autorzy: Milanowski Andrzej, Sands Dorota, Nowakowska Anna, Piotrowski Robert, Zybert Katarzyna, Ołtarzewski Mariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.459-468, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badania przesiewowego noworodków w kierunku mukowiscydozy prowadzonego w latach 1999 i 2000 na obszarze 4 województw, obejmującym 1/4 populacji Polski. W różnych okresach stosowano metodę dwustopniowego oznaczania IRT lub IRT/mutacja deltaF508. Badaniami objęto 184 971 noworodków, wśród których wykryto 35 chorych na mukowiscydozę. U 97 proc. stwierdzono mutację deltaF508 przynajmniej w jednym allelu. Przed uzyskaniem wyniku badania przesiewowego u żadnego dziecka nie rozpoznano CF, mimo że 63 proc. z nich hospitalizowano z powodu zapalenia płuc lub oskrzeli, niedokrwistości i niedożywienia. U 77 proc. dzieci stwierdzono objawy niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Wczesne rozpoznanie CF i wdrożenie właściwego leczenia spowodowało poprawę przyrostów masy ciała i wzrostu, umożliwiło też kontrolę zakażeń układu oddechowego przez S. aureus i P. aeruginosa. Korzystny wpływ wczesnego rozpoznania CF drogą przesiewu noworodkowego jest w znacznym stopniu uzależniony od kompetentnego i kompleksowego leczenia w ośrodku specjalistycznym.

  Streszczenie angielskie: CF neonatal screening in the period of 1999-2000 was performed in four Polish districts, which represents 25 p.c. of the population. The IRT/IRT or IRT/deltaF508 test were performed in 184 971 neonates; 35 were diagnosed as having CF. In 95 p.c. of the diagnosed neonates at least one deltaF508 mutation was found. None of the 35 infants were diagnosed prior to the screening test, although 65 p.c. were hosptalised with pneumonia, bronchitis, anaemia or malnutrition. 77 p.c. of the CF infants were pancreatic insufficient. Early diagnosis and treatment improved weight gain, growth and S. aureus and P. aeruginosa control. Better prognosis for children diagnosed through neonatal screening depends on follow-up in a specialistic CF-centre.


  8/25

  Tytuł oryginału: Wyniki kompleksowego leczenia dzieci z mukowiscydozą z użyciem rekombinowanej rhDNazy.
  Tytuł angielski: Complex treatment of children with cystic fibrosis using rhDNase.
  Autorzy: Sands Dorota, Nowakowska Anna, Podgurniak Małgorzata, Milanowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.469-474, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysoka zawartość DNA w wydzielinie oskrzelowej w CF jest jednym z czynników powodujących zwiększoną jej lepkość. Celem pracy jest analiza skuteczności i bezpieczeństwa rhDNazy stosowanej jako element kompleksowego leczenia w rutynowej praktyce klinicznej. Obserwacja dotyczy 51 dzieci chorych na mukowiscydozę. Wyniki leczenia oparto na ocenie spirometrycznej, radiologicznej płuc, klinicznej, częstości występowania zaostrzeń oskrzelowo-płucnych. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy poprawą funkcji płuc po 3 miesiącach leczenia a jej późniejszymi zmianami (FEV1). Stwierdzono, że rhDNazy zastosowana w kompleksowym leczeniu chorych z CF wpływa na poprawę funkcji płuc, zmniejszenie częstości zaostrzeń oskrzelowo-płucnych i stabilizację stanu ogólnego, co poprawia jakość życia chorych.

  Streszczenie angielskie: A high content of DNA is one of the factors increasing viscoelasticity in CF sputum, so the application of rhDNase to break down this DNA may have a beneficial effect. The aim of this study was to analyse the longterm efficiency and safety of rhDNase applied in complex CF therapy. 51 CF children were observed. Results of lung function tests, radiological scoring, clinical scoring and frequency of pulmonary exacerbations were analysed. A sttistically significant correlation was found between FEV1 after 3 months of rhDNase treatment and its later values in the course of the treatment. RhDNase in addition to the standard CF therapy improved lung function values, diminished the frequency of pulmonary exacerbations and stabilised the general condition of the patient, which improved the quality of life.


  9/25

  Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia u chorej na celiakię z polimorficznymi allelami (677C - T i 1298A - C) genu reduktazy metylenotetrahydrofolanowej w układzie heterozygotycznym - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Hyperhomocysteinaemia in a coeliac disease heterozygote for the two common mutations (677C - T and 1298A - C) of the methylenetetrahydrofolate reductase gene. Case report.
  Autorzy: Hozyasz Kamil, Milanowski Andrzej
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.57-61, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 17-letniej chorej z celiakią, u której stwierdzono hiperhomocysteinemię (stężenie homocysteiny w osoczu na czczo - 19,93 ćmol//L; N 12,75 ćmol/L). W wieku 15 lat zaprzestała stosowania diety bezglutenowej, obserwowano niedobory kwasu foliowego i żelaza. Wykazano obecność mutacji 677C - T i 1298A - C genu reduktazy metylenotetrahydrofolanowej w układzie heterozygotycznym. Suplementacja kwasem foliowym w dawce 5 mg/dobę przez 2 tyg. spowodowała wzrost stężenia folanów w surowicy i obniżenie stężenia homocysteiny (13,20 ćmol/L). Dalsze leczenie kwasem foliowym stosowanym w dawce 0,5 mg/dobe u pacjentki pozostającej na diecie zwykłej pozwoliło na uzyskanie normalizacji stężenia homocysteiny w osoczu. Hiperhomocysteinemia będąca czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia oraz niepowodzeń położniczych - może stanowić istotny problem zdrowotny dla chorych na celiakię nie przestrzegających diety bezglutenowej.

  Streszczenie angielskie: A 17 year old girl with coeliac disease was found to have hyperhomocysteinaemia (fasting plasma total homocysteine concentration - 19,93 ćmol/L; N 12,75 ćmol/L). At the age of 15 she gave up gluten-free diet and had only subtle signs of chronic malabsorption such as folic acid and iron deficiency. The patient was heterozygote for both common mutations (677C - T and 1298A - C) of the methylenetetrahydrofolate reductase gene. On gluten diet an intake of 5 mg folic acid/d from supplements for two weeks resulted in an increase in serum folate and a reduction in homocysteine concentration (13,20 ćmol/L). The patient continued to consume a gluten containing diet and 0,5 and 0,5 mg folic acid/d from supplements for 4 months and homocysteine decreased to 12,1 mmol/L. Hyperhomocysteinaemia - a cardiovascular and obstetrical risk factor - might be a significant problem for patients with coeliac disease on gluten-containing diet.


  10/25

  Tytuł oryginału: Comparative study of cefaclor AF vs cefuroxime axetil in acute exacerbations of chronic bronchitis.
  Autorzy: Haczyński Józef, Chyczewska Elżbieta, Grzelewska-Rzymowska Iwona, Małolepszy Józef, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milanowski Janusz, Oklek Kazimierz, Płusa Tadeusz, Słomiński Marek, Szmygin Katarzyna, Rek Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PI1-PI7, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Acute exacerbations of chronic bronchitis (AECB) are the most common complication of chronic bronchitis. The majority of AECB are caused by infection. The choice of appropriate antibacterial therapy for AECB is becoming more difficult and is usually empirically, Cefaclor and cefruoxime are used for ambulatory treatment of AECB. Material/Methods: This multicenter, randomized, single blind study was undertaken in order to compare efficacy and safety of cefaclor AF (500 mg BID) and cefuroxime axetil (250 mg BID) in 10 days treatment of ambulatory patients with SECB. 170 adults were enrolled into the study. Clinical responses were assessed on 17th - 24th day after randomization. Results: Both antibiotics had high over 97 p.c. effectiveness in the treatment of AECB. There was stastically 1.7 times higher rate of patients with cough release after cefaclor treatment compared to cefuroxime (p 0.03). There was a significantly 2.25 higher rate of patients with AECB symptoms release like: increasing dyspnea, sputum volume and sputum purulence or cough in cefaclor group compard to cefuroxime (p 0.0187). Both treatment resulted in significant improvement of pulmonary peak expiratory flow (PEF). There were no differences between the rates of gastrointestinal and other side effects in both groups. Conclusions: 1. Cefaclor and cefruroxime have similar high efficacy and safety in 10 days treatment of patients with AECB. 2. Cefaclor treatment significantly higher 2.25 times reduces the rate of principle symptoms of AECB compared to cefuroxime. 3. Both antibiotics treatment significantly increase PEF, with higher tendency observed in after cefaclor treatment.


  11/25

  Tytuł oryginału: Ocena reaktywności oskrzeli u chorych na mukowiscydozę : praca doktorska
  Autorzy: Bielecka-Zylbersztejn Maria, Milanowski Andrzej (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Klinia Pediatrii w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 72 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19845

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/25

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania lipazy po stymulacji sekretyną w diagnostyce łagodnej niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: The applicability of the measurement of secretin-stimulated lipase levels in pancreatic sufficient cystic fibrosis patients.
  Autorzy: Walkowiak Jarosław, Nousia-Arvanitakis Sanda, Piotrowski Robert, Strzykała Krystyna, Bychowiec Bartosz, Songin Tomasz, Galli-Tsinopoulou Ifigienia, Sands Dorota, Lisowska Aleksandra, Pidonia Assimina, Krawczyński Marian, Milanowski Andrzej, Herzig Karl-Heinz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.357-361, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ocena ciężkich postaci niewydolności zewnątrzwydizelniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę (CF) nie stanowi problemu klinicznego. Natomiast identyfikacja pacjentów z łagodną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki nadal pozostaje wyzwaniem. Ze względu na swoją wiarygodność złotym standardem oceny funkcji trzustki pozostaje test sekretynowo-cholecystokininowy. Jednakże powyższy test posiada inwazyjny charakter. Dlatego też wielokrotne przeprowadzanie tego testu u dzieci jest nie do zaakceptowania. Wykazano, że surowicze stężenia enzymów trzustkowych po stymulacji sekretyną różnią się w przypadku chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki oraz osób zdrowych. Tym niemniej zastosowanie "surowiczego testu sekretynowego" nie pozwalało na różnicowanie w pojedynczych przypadkach kliniczncyh. Jednakże proces destrukcji trzustki u chorych na CF ma odmienny charakter niż w przewlekłym zapaleniu trzustki. Dlatego też celem powyższej pracy była ocena przydatności oznaczania surowiczych aktywności lipazy po stymulacji sekretyną w różnicowaniu pomiędzy łagodną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki u chorych na CF a prawidłową funkcją trzustki u osób zdrowych. Materiała i metody: Badaniami objęto 60 chorych na CF, w tym 30 wydolnych trzustkowo oraz 30 niewydolnych trzustkowo. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób zdrowych. U wszystkich badanych dokonano oceny nasilenia biegunki tłuszczowej, stężeń elastazy-1 (E1) w stolcu, podstawowych stężeń surowiczych E1, a także podstawowych i stymulowanych sekretyną aktywność lipazy. Wyniki: Patologiczne stężenia E1 w stolcu stwierdzono u wszystkich chorych na CF niewydolnych trzustkowo oraz u 3 pacjentów wydolnych trzustkowo. U pozostałych 27 wydolnoych trzustkowo chorych oraz u wszystkich zdrowych osób stwierdzono prawidłowe stężenia E1 w stolcu...


  13/25

  Tytuł oryginału: Mukowiscydoza - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Piotrowski Robert, Milanowski Andrzej
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.14-23, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/25

  Tytuł oryginału: Precipitin response of potato processing workers to work-related microbial allergens.
  Autorzy: Dutkiewicz Jacek, Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Milanowski Janusz, Góra Anna
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.237-242, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Serum samples from 61 potato processing workers and 30 urban dwellers not exposed to organic dusts (as a reference group) were examined in agar-gel precipitation test performed by Ouchterlony double diffusion method with the antigens of 12 microorganisms associated with organic dusts. Each serum was tested twice: not concentrated, and three-fold concentrated, for the detection of low levels of precipitins. The antibody response of workers to the antigen of coryneform bacterium Agromyces ramosus was high, at both not concentrated and 3-fold concentrated sera (respectively 29.5 p.c. and 45.9 p.c.) - significantly greater than in reference group (p 0.001). Workers' response to the antigens of Gram-negative bacterium Alcaligenes faecalis and thermophilic actinomycete Thermoactinomyces vulgaris was lower (respoectively 13.1 p.c. and 13.1 p.c. at not concentrated sera, 24.6 p.c. and 29.5 p.c. at 3-fold concentrated sera) but in all cases significantly greater than in reference group (p 0.05 at not concentrated sera, p 0.01 and p 0.001 at 3-fold concentrated sera). The frequency of positive precipitin reactions of potato workers to antigen of Penicllium citrinum was high only at 3-fold concentrated sera (55.7 p.c.) - significantly higher compared to reference group (p 0.001). The antibody response of potato workers to other antigens was either unspecific or low, showing no significant difference compared to reference group. Twenty eight out of 61 examined potato processing workers (45.9 p.c.) reported the occurence of the work related pulmonary symptoms. The frequency of postivie....


  15/25

  Tytuł oryginału: The effects of exposure to organic dust on the respiratory system of potato processing workers.
  Autorzy: Milanowski Janusz, Góra Anna, Skórska Czesława, Mackiewicz Barbara, Krysińska-Traczyk Ewa, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.243-247, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A cross-sectional study was carried out to evaluate lung function and the prevalence of work-related symptoms in workers of a potato processing plant located in Lublin region (easern Poland). The study group comprised 61 workers employed in 2 depertments. The examination included: physician-administrated questionnaire on occurence of work-related symptoms, occupational history and smoking habits. Spirometry was performed before (7.00 - 8.00) and after (f16.00 - 17.00) the morning shift. Altogether 41/61 (67.2 p.c.) subjects reported at least one symptom associated with their job. Pulmonary symptoms were recorded in 28/61 (45.9 p.c.) subjects. The most commonly recorded complaints were: cough (44.3 p.c.), hoarseness (19.7 p.c.), shorteness of breath (f18 p.c.), followed by headache and skin lesion (13.1 p.c. each), and eye and nose irritation (11.5 p.c.). The prevalence of work-related symptoms (except for eye and nose irritation) was higher in the group of subjects wroking longer than 4 years (the difference was statistically significant only for skin lesion). Among non-smoking workers a significantly higher prevalence of headache was seen compared to smokers (Fisher's test, p 0.05). Smokers complained more frequently of respiratory symptoms such as cough, shortness of breath, hoarseness and chest pain. The difference was significant only for cough (p 0.05) A statistically sifnificant over-shift decline in all measured spirmoetric values: FVC, FEV1 (p 0.001), FEV1/VC (p 0.05), PEF (p 0.01) was observed.


  16/25

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  17/25

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  18/25

  Tytuł oryginału: Toksokaroza - niedoceniany problem w praktyce pediatrycznej.
  Tytuł angielski: Toxocariasis - an underestimated problem in paediatrics.
  Autorzy: Hozyasz Kamil, Milanowski Andrzej
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.155-162, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu epidemiologii nicieni z rodzaju Toxocara spp. oraz kliniki toksokarozy u dzieci. Zwrócono uwagę na częste występowanie zanieczyszczenia jajami Toxocara placów zabaw dla dzieci oraz wysoki odsetek osób w ogólnej populacji, które przybyły zakażone nicieniami. Jako ilustrację problemu przedstawiono przypadek 3 letniej dziewczynki z utajoną toksokarozą. W okresie diagnozowania leukocytoza krwi obwodowej sięgała 43 tys./mm3 a eozynofilia 81 proc. Pomimo dwukrotnego leczenia albendazolem w dawce 15 mg/kg przez pięć dni nie nastąpiło obniżenie miana przeciwciał anty-Toxacara w surowicy a leukocytoza i odsetek eozynofili pozostawał wysoki w czasie półtorarocznej obserwacji. Omówiono potencjalne znaczenie wysokiej eozynofili towarzyszącej toksokarozie w rozwoju chorób alergicznych oraz sercowo-naczyniowych.


  19/25

  Tytuł oryginału: Angiocentric lymphoma - its differentiation with the metastatic lung tumours.
  Autorzy: Michnar Marek, Krawczyk Paweł, Rojowski Andrzej, Milanowski Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (2) s.49-52, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Angiocentric T-cell lymphoma (described by Liebow as lymphomatoid granulomatosis), which typically involves nose and upper respiratory system, is mostly a multisystemic disease. We report a 27-year-old patient with multiple lesions in both lungs in chest X-ray and CT images resembling the metastatic tumour of the lung. The immunophenotype of 74.5 p.c. of T-lymphocytes from BALF was CD3+, CD4+, CD8+, CD45RO+, CD56-, and CD4/CD8 ratio had a value of 0.26. The diagnosis of angiocentric lymphoma in this patient was confirmed by a histopatological analysis of the material from thoracotomy. The patient was treated with aggressive, multidrug chemotherapy, but he died 3 months after the beginning of the disease with the symptoms of the DIC syndrome and respiratory insufficiency.


  20/25

  Tytuł oryginału: Występowanie nowotworów złośliwych u dzieci z celiakią. Enteropatia glutenowrażliwa u chłopca po zabiegu operacyjnym usunięcia guza Wilmsa.
  Tytuł angielski: Cancer in children with coeliac disease. Gluten-sensitive enteropathy in a boy operated for Wilms tumour.
  Autorzy: Hozyasz Kamil K., Milanowski Andrzej
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.227-232, bibligor. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chorzy na celiakię w wieku dorosłym, szczególnie osoby nie stosujące diety bezglutenowej, z powodu nierozpoznania choroby względnie nie przestrzegające jej, mimo właściwego rozpoznania, są obciążenie zwiększonym ryzykiem rozwoju różnych powikłań z których najgroźniejszymi są choroby nowotworowe. Umieralność na nowotwory złośliwe dorosłych pacjentów z celiakią jest większa w porównaniu do ogólnej populacji. W dużym stopniu wynika to z częstszego występowania u nich chłoniaków wywodzących się z układu limfatycznego jelit. Zagadnienie częstości występpowania nowotworów złośliwych u dzieci z celiakią jest stale jeszcze niedostatecznie opracowane. Świadczy o tym to, że w Europie opisano dotychczas tylko 26 przypadków nowtoworów złośliwych u dzieci z chorobą trzewną. Na uwagę zasługuje fakt, że u przedstawionego przez nas chorego nowotwór złośliwy (guz Wlmsa) rozwinął się już w życiu płodowymi i został usunięty operacyjnie w okresie noworodkowym. Celiakię zdiagnozowano w 16 miesiącu życia po wprowadzeniu gluetnu do diety. Guz Wilmsa jest jednym z najczęstszych nowtoworów u dzieci z przeżywalność sięga 90 proc. Pomimo częstego występowania celiakii w ogólnej populacji nie znaleziono opisu przypadków współistnienia tego nowtoworu i enteropatii glutenowrażliwej.

  Streszczenie angielskie: In adults untreated coeliac disease (CD) is associated with a wide variety of malignant complicatons. The overall mortality in CD is approxmately twice that of the general population. The excess deaths are due mainly to intestinal lymphoma. In Europe, only 26 cases of CD and cancer in children have been published. There is evidence that cancer and CD in children are underreported. We report a case of Wilms tumour in a child who developed CD. As a neonat the boy had been successfully operated for congenital mesoblastic nephroma. Gluten was introduced in his diet at the age of 12 months. He developed vomiting, abdominal distention and hypertransaminosaemia. Up to the age of 16 months he had lost 1500 g and coeliac crisis was diagnosed (IgAEMA titre 1:50 and in the duodenal biopsy specimen there was crypt hyperplastic total villous atrophy). Symptoms improved rapidly when gluten-free diet was initiated, and 4 years later, clinical and serological findings were normal. Wilms tumour accounts for 6 p.c. to 7 p.c. of all childhood malignancies. There are no reports in MEDLINE about coeliac disease in patietns who have been operated for the tumour. This seemed intriguing because prevalence of gluten-sensitive enteropathy calculated for Europe varies between 1/100 and 1/300.


  21/25

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
  Opracowanie edytorskie: Milanowski Andrzej (Oprac.), Pogorzelski Andrzej (oprac.), Orlik Teresa (oprac.), Piotrowski Robert (oprac.), Walkowiak Jarosław (oprac.), Skorupa Wojciech (oprac.), Witt Michał (oprac.), Latoś Tadeusz (oprac.), Żebrak Jerzy (oprac.), Nowakowska Anna (oprac.), Sands Dorota (oprac.), Mazurczak Tadeusz (oprac.), Majka Lucyna (oprac.), Minarowska Alina (oprac.), Socha Jerzy (oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.600, 602, 604-612, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesną klasyfikację mukowiscydozy, zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia chorych. Podano zasady opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w ośrodkach specjalistycznych i referencyjnych.


  22/25

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Mukowiscydoza].
  Autorzy: Milanowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (1) s.45-46 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(1)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/25

  Tytuł oryginału: Przydatność badania przeznabłonkowej różnicy potencjałów w diagnostyce mukowiscydozy : praca doktorska
  Autorzy: Piotrowski Robert, Milanowski Andrzej (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Centrum Diagnostyki i Leczenia Mukowiscydozy w Warszawie
  Źródło: 2002, 66 k. : il., tab., bibliogr. 103 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21174

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/25

  Tytuł oryginału: Survival of the patient with the small-cell lung cancer and the state of his immunological response. Short report.
  Autorzy: Krawczyk Paweł, Mackiewicz Barbara, Chocholska Sylwia, Milanowski Janusz
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.145-150, il., bibliogr. 10 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In the moment of diagnosis, small-cell lung cancer (SCLC) is a generalised disease due to the metastatic spread. The antitumour cytotoxic immunological response may control the development of SCLC growth because of an easy contact with neoplasm antigens. The aim of the study was to evaluate the activity state of the cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) in a 52-years-old male patient with a 24-month course of SCLC. In the research, the flow cytometric technique was used. The percentage of CTLs in our patient was two times higher (29,64 p.c.) comparing to other patients with SCLC (N=5; 9.90 p.c. ń 4.14 p.c.) and healthy donors (N=10; 9,34 ń 4.07 p.c.). The expression of FasL on the CTLs surface was 49.15 MFI in the patient with a long course of SCLC, 12,86 ń 1.81 MFI in other patients with SCLC and 14.62 ń 3.54 MFI in the control group. It seems that specific clones of CTLs generated in SCLC may have an influence on the prolongation of patient's survival.


  25/25

  Tytuł oryginału: Is the lung cancer among the hereditary malignancies?
  Autorzy: Krawczyk Paweł, Michnar Marek, Kieszko Robert, Król Anna, Wójcik Magdalena, Chocholska Sylwia, Milanowski Janusz
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.151-157, il., bibliogr. 17 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cancer familial agregation (CFA) reflects an inherited predisposition to the development of the benign and malignant tumours. In the classification, the most frequent are the hereditary breast, ovarian and colerated cancers, while the hereditary lung cancer (HLC) is not fully defined as a disorders of a genetic ground. The research involved a group of 92 patients suffering from the lung cancer and one of 80 subjects with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) as a control. Information from the questionnaire was used for drawing the genealogies considering the incidence of different types of cancers in the particular family. 19.55 p.c. families fulfilled criteria of CFA and 3.25 p.c. - of HLC in the lung cancer patients group. In contrast with the first group, only 3.75 p.c. families fulfilled the criteria of CFA and 1.25 p.c. families - of HLC in COPD patients group. The patients with lung cancer had greater overall risk of this cancer than the patients with COPD providing that the neoplams appeared in the first-degree relatives (OR=3.09, P=0.037). The crude odds ratio of lung cancer individuals having one family member with lung cancer was 2.25 in comparison with COPD subjects (P=0.05). On the basis of the results above, it can be assumed that the lung cancer may belong to the hereditary malignancies.

  stosując format: