Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIKULSKA-JOVANOVIĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Naciekanie narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego poddanych radykalnej cystektomii.
Tytuł angielski: Genital system infiltration in women treated by radical cystectomy due to carcinoma of the bladder.
Autorzy: Wolski Zbigniew, Mikulska-Jovanović Magdalena
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.55-59, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Dotychczas nie określono dokładnie częstości i zakresu rozprzestrzeniania się nowtoworu do narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego. Cel pracy. Celem pracy jest dokonanie oceny częstości występowania i zakresu naciekania narządu rodnego przez raka pęcherza moczowego u kobiet poddanych radykalnej cystektomii oraz zależności tych czynników od wybranych cech nowtoworu. Materiałi metoda. Ocenia poddano 45 kobiet leczonych w latach 1995-2001 radykalną cystektomią z powodu raka pęcherza moczowego. Wśród obserwowanych pacjentek zdecydowaną większość stanowiły chore z rakiem w stadiach pT3b i pT4 (42,3 proc., 20 proc.). Stopień złośliwości komórkowej G3 stwierdzono u 49 proc., a przerzuty do węzłów chłonnych u 42 proc. pacjentek. Wyniki. U 7 pacjentek (15,5 proc.) ujawniono w badaniu pooperacyjnym usuniętych narządów naciekanie narządu rodnego przez raka pęcherza. Zmiany nowtoworowe, stwierdzone w pochwie, macicy i przymaciczach, ujawniono jedynie u kobiet z rakiem pęcherza pT3b (5,5 proc.) i pT4 (77 proc.). Największe ryzyko naciekania narządu rodnego występowało u pacjentek z rakiem w stadium pT4 (77 proc.), stopniem G3 (71 proc.) i przerzutami do węzłów chłonnych. Spośród pacjentek z naciekaniem narządu rodnego żyje jedna, w porównaniu z 20 (54 proc.) z 38, u których nie stwierdzono zmian w narządzie rodnym. Wnioski. 1. Wysoki odsetek naciekania narządu rodnego przez raka pęcherza moczowego nie pozwala na rutynowe zachowanie podczas radykalnej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Frequency and range of genital system infiltration in women with bladder carcinoma have not been exactly established. The aim of this study is to estimate this phenomenon in women, who underwent radical cystectomy due to bladder carcinoma, as well as its correlation with some characterictics of the neoplasm. Material and method. Between 1995 and 2001, 45 women underwen radical cystectomy due to bladder carcinoma. In the majority of them pathological tumor stage was pT3b or pT4 (in 42.3 p.c. and 20 p.c., respectively). In 49 p.c. of patietns the tumor grade was G3, and 42 p.c. of patietns had lymph node metastases. Results. Postoperative examination revealed genital system infiltration by bladder carcinoma in 7 patients (15 p.c.). Neoplasmatic infiltration of the vagina, uterus and parametrium were found only in women with bladder cancer stage pT3b (5.5 p.c.) or pT4 (77 p.c.). Patients with cancer stage pT4 (77 p.c.), grade G3 (71 p.c.) and lymph node metastases had the greatest risk of genital system infiltration. In this group of patients only one is still alive, in comparison with 20 of 38 women (54 p.c.) without changes in the genital system. Conclusions. A high percentage of genital system infiltration by bladder carcinoma makes it impossible to leave the uterus and anterior vaginal wall as a routine during radical cystectomy. Genital system infiltration is a poor prognostic factor in patients with carcinoma of the bladder. Stage T4 of bladder ...

  stosując format: