Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIKOŁAJEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Oznaczanie elastazy trzustkowej w kale w diagnostyce czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki.
Tytuł angielski: Stool elastase determination as a diagnostic test for exocrine pancreatic function.
Autorzy: Mikołajewska Agata, Jasińska Maria, Paradowski Leszek
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • gastroenterologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki przebiega wśród takich objawów klinicznych, jak uporczywa biegunka tłuszczowa oraz zespół niedoborów kalorycznych i witaminowych. Stan taki wymaga różnicowania ze schorzeniami o podobnych cechach klinicznych, a innym mechanizmie powstawania, czemu służy wiele inwazyjnych i nieinwazyjnych metod obrazowania oraz testów czynnościowych. Badania te są jednak często obciążające dla pacjenta, a nie zawsze odpowiednio precyzyjne. Artykuł opisuje możliwości diagnostyczne schorzeń przebiegających z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki za pomocą testu ELISA na oznaczanie stężenia elastazy trzustkowej 1 w stolcu. Porównując ten test z innymi dotychczas znanymi metodami diagnostycznymi, przede wszystkim z testem na oznaczanie aktywności chymotrypsyny w kale. Prezentuje współczesną wiedzę na temat metody FET, jej czułość i specyficzności, a także pzrydatności w diagnozowaniu przewlekłego zapalenia trzustki o różnym stopniu zaawansowania, mukowiscydozy i cukrzycy.

    Streszczenie angielskie: Exocrine pancreatic dysfunction is characterised by such clinical symptoms as persistent steatorrhoea and malabsorption syndrome with deficit of caloric value and vitamins. This state should be differentiated from diseases proceeding with similar clinical symptoms, but caused by other mechanisms. It can be evaluated using some invasive and non-invasive diagnostic methods and function tests. However, they can be burdening for the patient and not always precise. The paper describe the diagnostic features for detection of exocrine pancreatic dysfunction using the ELISA assay for determination of elastase 1 in stool (fecal elastase test - FET). It compares this method with others, most of all with the test for determination of chemotrypsine activity in stool. It also presnets current news about this FET method, its sensitivity and specificity as well as indications for the assay and its usefulness for diagnosis of chronic pancreatitis, mucoviscidosis and diabetes.

    stosując format: