Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIKLASZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Prenatal development of the human trachea.
Autorzy: Adamiec Ewa, Dzięciołowska-Baran Edyta, Czerwiński Florian, Miklaszewska Danuta, Teul Iwona
Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.123-125, il., bibliogr. 8 poz.
Sygnatura GBL: 301,720

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The tracheas of 46 human foetuses were examined: 26 male, 20 female with C-R length of 99-255 mm. The analysis of the total length of the trachea was carried out and its transverse dimension was presented on three levels: on the first tracheal cartilage, in the mid-length of the trachea, and at the bifurcation into the main bronchi; also the proportions between these dimensions and the C-R length were analysed. The length of the trachea was measured in a sraight line - from the end of larynx to the bifurcation of the trachea. Comparing tracheas to a tunnel with two openings, it was observed that the transverse dimension, the "laryngeal", is greater than the "bronchial" - in the case of smaller foetuses by 2 mm, but in foetuses with C-R length of over 250 mm by 1 mm. Moreover, no signficant differences between male and female sex were noticed. All the measurements were taken with the use of a slide caliper. The results should be useful in the detection of abnormalities in the structure of the trachea, in problems with respiratory physiology and in endotracheal intubation, endoscopy or tracheostomy.


  2/8

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  3/8

  Tytuł oryginału: Pediatria ilustrowana. Odcinek 15: Twardzina ograniczona.
  Autorzy: Miklaszewska Mieczysława
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.140-142, il.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/8

  Tytuł oryginału: Fakomatozy.
  Tytuł angielski: Phacomatoses. P. 2.
  Autorzy: Miklaszewska Mieczysława
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.745-748, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono melanofaktomatozy: znamię Ota i znamię Ito, melanoblastozę nerwowo-skórną Touraine'a, faktomatozy z obecnością plam soczewicowatych: zespół LEOPARD, zespół Moynahana, Zespół Toraine'a (lentiginosis centrofacialis neurodystrophica), zespół Peutza Jeghersa oraz jedyną fakomatozę naczyniową zespół niebieskich pęcherzyków gumiastych (blue rubber blen nevus syndrome). Znamię Ota (nevus fuscoceruleus ophtalmomaxillaris) i znamię Ito (nevus fuscoceruleus acromiodeltoideus) różnią się lokalizacją zmian skórnych. W obu obecne są zaburzenia o.u.n. Zespoły te mogą współistnieć u tego samego chorego, występują u Azjatów, głównie u Japończyków. W melanoblastozie nerwowo-skórnej Touraine'a omówiono zmiany skórne oraz skutki neurologiczne przy zajęciu zmianami barwnikowymi opon miękkich. Zwrócono uwagę na możliwośc zezłośliwienia zmian barwnikowych w tych trzech jednostkach w kierunki melanoma. Przy omawianiu fakomatoz z obecnością plam soczewicowatych zwrócono uwagę na znamionowy charakter tych plam w przeciwienstwie do plam soczewicowatych słonecznych i starczych. W zespole LEOPARD wyjaśniono znaczenie tego akronimu. Przedstawiono obraz kliniczny rzadkiego zespołu Peuutza-Jegghersa, w którym obecne są plamy soczewicowate i polipy przewodu pokarmowego, obraz kliniczny zespołu Touraine'a (lentiginosis centrofacialis neurodystrophica) z bardzo charakterystycznym wyglądem twarzy i zaburzeniami o.u.n. Jako ostatni omówiono zespół niebieskich pęcherzyków gumiastych (blue rubber bled nevus syndrome), niezwykle charakterystyczne cechy...


  5/8

  Tytuł oryginału: Grzybice wieku dziecięcego.
  Autorzy: Miklaszewska Mieczysława, Szybejko-Machaj Grażyna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.238-243, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono grzybicę skóry owłosionej głowy powierzchowną i głęboką grzybicę skóry gładkiej i paznokci, drożdżycę skóry gladkiej, błon śluzowych i paznokci. Podkreślono specyfikę zmian chorobowych u dzieci, wiek od okresu noworodkowego do okresu pokwitania włącznie, w którym dana jednostka chorobowa występuje. Leczenie przedstawiono w tabelach.


  6/8

  Tytuł oryginału: Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe u dzieci.
  Autorzy: Miklaszewska Mieczysława
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.5-13, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przyczyną powstawania autoimmunologicznych chorób pęcherzowych są przeciwciała skierowane przeciw autoantygenom naskórka, nabłonka i błony podstawowej. Wszystkie autoimmunologiczne choroby pęcherzowe mogą wystąpić u dzieci, jakkolwiek z różną częstotliwością. Najczęściej choroba Duhringa-dermatitis herpetiformis ze współistnieniem choroby trzewnej (celiakii) na ogół utajonej. Znacznie rzadziej występuje u dzieci linijna IgA dermatoza-linear IgA bullous dermatosis (LABD) na ogół między drugim a piątym rokiem życia. Bardzo rzadką autoimmunologiczną chorobą pęcherzową u dzieci jest nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka - epidemolysis bullosa acyuisita (EBA). Pemfigoid - bullous pemphigoid (BP) i wszystkie jego odmiany występują u dzieci wyjątkowo. Bardzo rzadko występują też u dzieci wszystkie odmiany pęcherzyc - pemphigi, stosunkowo częściej pęcherzyca pospolita - pemphigus vulgaris i liściasta - foliaceus, przebieg jest łagodniejszy niż u dorosłych. Opryszczki ciężarnych u noworodków - herpes gestationis neonetorum zwane też pemphigoid gestations neonatorum występują u 15 proc. noworodków matek chorych na tę dermatozę wskutek przejścia przeciwciał przez łożysko do płodu. Zmiany skórne u noworodków ustępują samoistnie po kilku tygodniach.


  7/8

  Tytuł oryginału: Fakomatozy. Dysplazje neuromezodermalne. (Phacomatoses).
  Autorzy: Miklaszewska Mieczysława
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.464-471, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono dwie jednostki chorobowe należące do fakomatoz: chorobę Recklinghausena (neurofibromatozę) w jej ośmiu typach i chorobę Bournevilla-Pringla (stwardnienie guzowate, sclerosis tuberosa). W obu tych chorobach ma miejsce zaburzona migracja i zaburzone dojrzewanie komórek uwarunkowane genetycznie. Często są dziedziczone, ale nierzadko występują również nowe spontaniczne mutacje. Choroba Recklinghausena, zależnie od typu, wykazuje mniejszą lub większą różnorodność zmian skórnych, narządowych lub kostnych. Guzy narządowe mogą ulegać zezłośliwieniu. Najlepiej poznane zostały neurofibromatozy typu 1, 3 i 5. W chorobie Bournevilla-Pringla bardzo charakterystycznym objawem są angiofibroma faciei. Guzy mózgu i narządów wewnętrznych mogą ulec zezłośliwieniu. Obraz kliniczny charakteryzuje triada objawów: angiofibroma faciei, padaczka, niedorozwój umysłowy. Rokowanie w chorobie Recklinghausena (NF1), (NF3) i (NF5) oraz w chorobie Bournevilla-Pringla jest poważne.


  8/8

  Tytuł oryginału: Pediatria ilustrowana. Odcinek 17: Łuszczyca pospolita (psoriasis vulgaris).
  Autorzy: Miklaszewska Mieczysława
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (5) s.124-125, 132, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: