Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIKINKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Błędy wnioskowania w prognozach badań epidemiologicznych schorzeń ortopedycznych.
Tytuł angielski: Conclusion errors in prognoses of orthopaedic pathologies epidemiological studies.
Autorzy: Kaczmarek Jan, Mikinka Krzysztof, Kilian Zdzisław, Mazek Jacek
Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.184-188, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum., Zsfg, rez.
Sygnatura GBL: 313,547

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zjawiska epidemiologiczne dotyczące częstości występowania określonych schorzeń ortopedycznych zwykle opisane są trendem liniowym. Autorzy starają się dowieść, iż prognoza w badaniach nad oceną zmian wskaźników chorobowości musi uwzględniać charakterystyczne dla określonych schorzeń zmiany wieloletnie związane z procesami adaptacyjnymi uwarunkowanymi środowiskowo.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological phenomena concerning the frequency of occurrence of certain orthopaedic pathologies are described with linear trend. The authors try to prove that the prognosis in studies on estimation of changes in morbidity rate indices must take into consideration characteristic for the given pathologies changes of many years connected with adaptative processes conditioned by environment.

  stosując format: