Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Poradnik dla kobiet po odjęciu piersi
Autorzy: Mika Krystyna A.
Opracowanie edytorskie: Kułakowski Andrzej (przedm.).
Wydanie: - Wyd. 7 popr. i rozszerz.
Źródło: - Warszawa, Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki" 2002, 27 s. : il., 21 cm.
Sygnatura GBL: 669,957

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca popularna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/9

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: The principles of osteoarthritis diagnosis.
  Autorzy: Sierakowski Stanisław, Mika Jan, Klimiuk Piotr Adrian, Lewandowski Bogdan, Kita Karol, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.4-6, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Actual principles of osteoarthritis (OA) diagnosis including physical examination, joint imagine methods (especially X-Rays and USG), laboratory tests, differential diagnosis are being discussed in detail. Rules have been proposed that radiological OA changes alone are not enough - must be correlated with clinical features such as pain, joint dysfunctions for OA diagnosis.


  3/9

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badania ultrasonograficznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Ultrasonography in the diagnosis of osteoarthritis.
  Autorzy: Mika Jan, Sierakowski Stanisław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.21-25, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ultrasonography (USG) is a relatively new and very prospective visual method for diagnosis nearly each pathology conerning joints and surrounding structures. Cheap, safety for patients, easy to perform is especially useful in diagnosis of osteoarthritis because we can see not only typical osteoarthritis symptoms involving cartilage, synovium, joint scapula and others but also reaction(s) of soft joint tissue for osteoarthritis pathology including inlammatory process. Technical aspects, ultrasonographic anatomy and USG features of joint pathology including osteoarthritis are describing. Also 4 USG joint pictures are presenting with all details explanations.


  4/9

  Tytuł oryginału: Ruchoma skrzeplina w prawym przedsionku u pacjenta z ostrą, masywną zatorowością płucną.
  Tytuł angielski: Right atrial mobile thrombus in patient with acute, massive pulmonary embolism.
  Autorzy: Ciurzyński Michał, Mikaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Liszewska-Pfejfer Danuta, Biederman Andrzej, Mayzner-Zawadzka Ewa, Małysz Jerzy, Lichodziejewska Barbara
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.179-182, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjent A. M. lat 71 został przyjęty do Kliniki Urologii Akademii Medycznej - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie z powodu objawowej kamicy moczowodowej celem wykonania przezskórnej nefrolitotrypsji. W stanie ogólnym dobrym został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadzono bez powikłań. W szóstej dobie po operacji chorego przyjęto do Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) z powodu pogorszenia stanu ogólnego i wystąpienia objawów niewydolności oddechowej. Mimo stosowanego w OIT leczenia (cefuroxym, nadroparyna, furosemid, insulina, płyny iv.) stan pacjenta pozostawał ciężki, utrzymywały się kliniczne i gazometryczne cechy niewydolności oddechowej. Chorego z podejrzeniem zatorowości płucnej skierowano do Pracowni Echokardiografii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii IS AM. W wykonanym badaniu echokardiograficznym stwierdzono w poszerzonym prawym przedsionku dużą, ruchomą skrzepliną, przymocowaną do przegrody międzyprzedsionkowej w miejscu otworu owalnego, częściowo wpadającą w czasie rozkurczu do znacznie poszerzonej jamy prawej komory. Ponadto obserwowano echokardiograficzne cechy charakterystyczne dla ostrej, masywnej zatorowości płucnej. Pacjenta w trybie natychmiastowym przekazano do Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie, podczas przeprowadzonej w tym samym dniu operacji stwierdzono skrzeplinę w otworze owalnym oraz świeże, masywne skrzepliny w płatowych gałęziach prawej i lewej tętnicy płucnej. Wykonano embolektomię obu tętnic płucnych. Po ogrzaniu pacjenta próba odłączenia od krążenia pozaustrojowego okazała się nieskuteczna ...

  Streszczenie angielskie: A 71-year old man suffering from uteterolithiasis was admitted to the Department of Urology University of Warsaw - Infant Jesus Hospital and scheduled for percutaneous nephrolithotrypsy. On the sixth postoperative day the patient required admission to the intensive care unit due to the clinical and biochemical signs of respiratory insufficiency. To diagnose the acute pulmonary embolism the transthoracic echocardiographic examination (TTE) in Echocardiography Laboratory of Department of Internal Medicine and Cardiology was performed. TTE showed in the right atrium a highly mobile, longitudinal, additional echo attached to the interatrial septum in the place of foramen ovale, prolapsing in diastole into the right ventricle. After that TTE showed typical echocardiographic signs of acute massive pulmonary embolism. The patient was immediately transferred to Cardiac Surgery Unit in the Institute of Cardiology and on surgery longitudinal thrombus in foramen ovale and massive, fresh thrombi in lobar branches of the right and left pulmonary arteries were found. Unfortunately after embolectomy had been performed, the attempts to wain the patient from cardiopulmonary by-pass failed due to insufficient right ventricle. Discussion demonstrates the methods of treatment of the patient with acute pulmonary embolism and right atrial mobile thrombus.


  5/9

  Tytuł oryginału: Magnetic resonance imaging of arterial thrombi and its possible correlation to fibrinolytic treatment.
  Autorzy: Kozak Matija, Blinc Ales, Sersa Igor, Mikac Ursa, Surlan Milos
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.82-86, il., tab., bibliogr. 7 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: For 13 patients with subacute and 4 patients with chronic occlusion, magnetic resonance imaging (MRI) of occlusive arterial thrombi in the superficial femoral artery were performed in vivo. The patients with subacute occlusion were treated with cetheter-directed thrombolysis. The frequency of MR signal intensity and its distribution in thrombi were studied for 11 successully adn 2 unsuccessfully treated patients and patients with chronic occlusion. Intra-araterial thrombi were MRI inhomogenous in all of the patients, abut the MR signals from lysable and chronic thrombi were significantly different than those from nonlysable ones. The MRI of occusive arterial thrombi is probably usaable to predict the therapeutic outcome of thrombolytic treatement.


  6/9

  Tytuł oryginału: Electric current density imaging of tablet dissolution.
  Autorzy: Mikac Ursa, Demsar Alojz, Sersa Igor, Demsar Franci
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.136-138, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The Electric current density imaging technque (CDI) was used to monitor the dissolution of and ion migration from tablets of different acids in agar-agar gel. Conventional MRI cannot monitor these processes, since it can only show changes in the size of the tablet during the dissolving process. CDI traces the dissolfed ions thanks to changes in conductivity.


  7/9

  Tytuł oryginału: Czynniki rokownicze w raku krtani na podstawie analizy kliniczno-patologicznej materiału 344 chorych leczonych chirurgicznie.
  Tytuł angielski: Prognostic factors in laryngeal carcinoma based on clinical and pathological analysis of 344 patients treated surgically.
  Autorzy: Mikaszewski Bogusław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.393-394 - Streszcz. pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Rola izoprostanów i stresu oksydacyjnego w patologii układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Role of the isoprostanes and oxidative stress in pathology of respiratory system.
  Autorzy: Mika Paweł, Gross Iwona, Koza Magdalena, Soja Jerzy, Nagraba Krzysztof, Gielicz Anna, Sładek Krzysztof
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1103-1109, il., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/9

  Tytuł oryginału: Choroby uszu, nosa i gardła w podstawowej opiece zdrowotnej
  Autorzy: Woodson Gayle E., Long Steven, Ruckenstein Michael J.
  Opracowanie edytorskie: Jędrusik P. (tł.), Mikaszewski B. (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, V, [1], 290 s. : il., tab., 26 cm. - Tyt. oryg. Ear, nose and throat disorders in primary care
  Sygnatura GBL: 802,333

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: