Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIGDAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zmiany w kosmówce i doczesnej u kobiet z poronieniami nawracającymi i z dodatnim mianem przeciwciał antykardiolipinowych.
Tytuł angielski: Chorional and decidual lesions in patients with recurrent miscarriage and anticardiolipin antibodies.
Autorzy: Dybowicz Piotr, Jasiński Piotr, Migdał Magdalena, Skrzypczak Jana
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.89-98, il., tab., bibliogr. 49 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/7

  Tytuł oryginału: Wskazania do laparoskopii u młodocianych - analiza porównawcza zabiegów wykonanych w trzech ośrodkach klinicznych: Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie w latach 1995-2001.
  Tytuł angielski: The indications for laparoscopic procedures in adolescent patients - comparative analysis of procedures performed in three clinical departments in Bydgoszcz, Kraków and Rzeszów in 1995-2001.
  Autorzy: Klimek Marek, Ludwikowski Grzegorz, Obrzut Bogdan, Skamla Krystyna, Migdał Małgorzata, Pabian Wojciech, Stangel Klaudia, Adamski Dariusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.10-13, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy porownano 87 pacjentek w wieku od 7 - 19 lat operowanych laparoskopowo w trzech klinicznych ośrodkach pod względem wieku, wskazań do zabiegu, rodzaju wykonanego zabiegu oraz wyniku badań histopatologicznych. Stwierdzono, że najczęściej wykonywanym zabiegiem było wyłuszczenie jajnikowych torbieli prostych, a w drugiej kolejności korekcji wad rozwojowych nzrządu rodnego. Po przeanalizowaniu materiału klinicznego można powiedzieć, że operacje laparoskopowe u młodocianych pozwalają na pełną diagnostykę oraz interwencję chirurgiczną,jednocześnie unikając inwazyjności zabiegu laparotomijnego.


  3/7

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  4/7

  Tytuł oryginału: Program leczenia domowego dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową.
  Autorzy: Migdał Marek, Szreter Tadeusz, Blasiak Rafał
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.232-237, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Decyzje podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2000 (możliwość zakupu stymulatorów nerwów przeponowych w ramach procedury wysokospecjalistycznej oraz powołanie Banku Respiratorów do przewlekłej wentylacji dzieci w domu) stworzyły podstawy zorganizowanej formy opieki nad dziećmi z przewlekłą niewydolnością oddechową. Standardy kwalifikacji dzieci do programu, a następnie dalszej opieki zostały opracowane przez wielodyscyplinarny zespół składający się z pneumonologa, anestezjologa, psychologa, chirurga, rehabilitanta, wyspecjalizowanej pielęgniarki oraz wyspecjalizowanego technika medycznego. Od rozpoczęcia programu otrzymano 55 zgłoszeń z 22 oddziałów intensywnej terapii z całej Polski. Głównymi przyczynami przewlekłej niewydolności oddechowej były choroby nerwowo-mięśniowe oraz urazy i schorzenia rdzenia. W sumie do programu przewlekłej wentylacji w domu zakwalifikowano 21 dzieci. Dwoje dzieci zmarło w domach, jedno z dzieci z powodów socjalnych ostatecznie nie otrzymało respitora. W chwili obecnej leczeniem domowym objętych jest 18 dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową, pozostałe oczekują na dalsze zakupy sprzętu. Jednocześnie u 6 dzieci wykonano wszczepienie stymulatora nerwów, żyje obecnie 3 (najdłuższy okres przeżycia 3,5 roku).


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności biologicznej acenokumarolu z preparatu Acenocumarol tabletki 4 mg produkcji WZF Polfa.
  Tytuł angielski: Evaluation of the bioavailability of acenocoumarol from Acenocumarol tablets 4 mg, manufactured by WZF Polfa.
  Autorzy: Migdał Marek, Filipek Marian, Wawer Zbigniew, Podleśny Jerzy
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.58-61, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was comparison of the bioavailability and pharmacokinetic parameters of acenocoumarol in serum after single oral 8 mg dose (2 tablets) of Acenocumarol 4 mg manufactured by Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, and Sintrom 4 mg of Novartis Pharma AG., as a reference drug. The evaluation of bioequivalency was conducted in the group of 24 young, healthy volunteers, which received a single dose of the investigational preparation or reference preparation using double-blind, randomised, cross-over method in 2 series with wash-out time of 7 days. Plasma concentrations of acenocoumarol were measured using HOLC method. No statistically significant differences of pharmacokinetic parameters were found between both formulations.


  6/7

  Tytuł oryginału: Posocznica - epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie.
  Autorzy: Migdał Marek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.456-460, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Posocznica pozostaje istotnym problemem u dzieci, nadal obarczonym wysoką śmiertelnością. W artykule omówiono znaczenie kliniczne zespołu uogólnionej reakcji zapalnej, posocznicy, ciężkiej posocznicy i wstrząs septyczny. Szczegółowo omówiono ich epidemiologię, podział, patofizjologię i współczesne możliwości lecznicze.

  Streszczenie angielskie: Sepsis remains a major clinical problem in children, with a high mortality rate. This paper reviews clinical impportance of Systemic Inflammatory Response Syndrome, sepsis, severe sepsis and septic shock. Epidemiology, definitions, pathophysiology and current treatment of sepsis are reviewed.


  7/7

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną z uwzględnieniem kromoglikanu dwusodowego - doświadczenia własne.
  Autorzy: Kassur-Siemieńska Barbara, Milewska-Bobula Bogumiła, Dmeńska Hanna, Idzik Mirosława, Bauer Anna, Marciński Paweł, Dunin-Wąsowicz Dorota, Lipka Bożena, Migdał Marek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.472-478, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do poprawy jakości życia dzieci przedwcześnie urodzonych, u ktorych w okresie noworodkowym zaistniała konieczność prowadzenia sztucznej wentylacji i rozwinęła się przewlekła choroba płuc, podejmowane są próby stosowania leków należących do różnych grup. Celem pracy była ocena skuteczności skojarzonego leczenia dysplazji oskrzelowo-płucnej z uwzględnieniem kromoglikanu dwusodowego. Analizie retrospektywnej poddano 25 niemowląt z dysplazją oskrzeklowo-płucną hospitalizowanych w Klinice Niemowlęcej IPCZDZ w okresie ostatnich trzech lat. Dzieci urodziły się przedwcześnie w 25-30 tygodniu ciąży, z małą lub bardzo małą masą ciała (najniższa wynosiła 660 g). Z powodu niewydolności oddechowej, najczęściej w przebiegu RDS, wymagały hospitalizacji w OIOM i stosowania wentylachi mechanicznej i/lub n-CPAP-u, jak również tlenoterapii. Wszystkim noworodkom od drugiego tygodnia życia podawano wit. C, A i E oraz pokrywano zapotrzebowanie kaloryczne w ilości 120kcal/kg mc/dobę. Ze względu na stwierdzaną tlenozależność po 28 dniu życia oraz zmiany radiologiczne w płucach rozpoznano u nich dysplazję oskrzelowo-płucną. Grupę porównawczą stanowiło 11 niemowląt, odpowiadających pod względem długości życia trwania ciąży oraz masy urodzeniowej grupie badanej. W dalszym przebiegu u wszystkich niemowląt stwierdzono nawracające obturacyjne zapalenie oskrzeli i nadreaktywność oskrzeli. U wszystkich niemowląt z grupy badanej w leczeniu stosowano spironolakton (Aldactone), kromoglikan dwusodowy (Intal, Cropoz) i bronchodilatory (teofina, Berodual)...

  stosując format: