Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIERZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Tularemia jako potencjalna broń bioterrorystów.
Tytuł angielski: Tularemia as a potential weapon of bioterrorists.
Autorzy: Mierzyńska Dorota, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.279-281, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tematem tego artykułu jest potencjalne użycie postaci wziewnej tularemii jako broni bioterroryzmu. Ze względu na dużą zakaźność, łatwość rozptrzestrzeniania i wysoką patogenność może być bardzo niebezpiecznym czynnikiem biologicznym. Nagłe wystąpienie masowych zachorowań w środowisku miejskim w grupie zdrowych ludzi, niezależnie od wieku i płci, na ostrą, gorączkową chorobę z zapaleniem płuc, opłucnej i powiększeniem węzłów chłonnych wnęk, powinno sugerować działanie terrorystów. Czas trwania zachorowań ocenia się na kilka tygodni, a możliwość nawrotów na kolejne tygodnie lub miesiące. Wstępne rozpoznanie należy postawić w oparciu o wywiad epidemiologiczny i badanie kliniczne, ponieważ ostateczne potwierdzenie mikrobiologiczne może trwać kilka tygodni. Zaleca się dożylną terapię lekami z grupy aminoglikozydów, alternatywnie można stosować doxycyklinę i ciprofkoxacynę. W sytuacji masowych zachorowań lekami z wyboru są doustna doxycyklina lub ciprofloksacyna. Szczepienia są wskazane jedynie u personelu laboratoryjnego zajmującego się rutynowo Francisella tularensis. Nie wymga się izolacji chorych ani podejmowania specjalnych środków ostrożności, ponieważ nie stwierdzono przenoszenia choroby z człowieka na człowieka.

  Streszczenie angielskie: This paper adresses the issue of using airborne tularemia as a potential weapon of terrorists. Because of its extreme infectivity, easy disemination and substantial pathogenic ability, it may become a dangerous biological agent. An outbreak of acute febrile illness with pneumonia, pleuritis and hilar lymphadenitis in urban healthy populations, regardless of age and gender, should suggest an action of terrorism. The presumptive diagnosis should be based on epidemiological and clinical findings as the microbiological confirmation may take several weeks. The treatment with aminoglicosides or alternatively dexycycline and ciprofloxacin administered parenterally is recomended. In a mass causalty situation, oral doxycycline and ciprofloxacin are the preferred drugs. Vaccination is recommended only in the laboratory personnel working routinely with Francisella tularensis./ Isolation and special precautions are not necessary because the illness is not transmitted from one person to another.


  2/3

  Tytuł oryginału: Tick-borne encephalitis in North-Eastern Poland in 1997 - 2001: a retrospective study.
  Autorzy: Grygorczuk Sambor, Mierzyńska Dorota, Zdrodowska Agnieszka, Zajkowska Joanna, Pancewicz Sławomir, Kondrusik Maciej, Świerzbińska Renata, Pryszmont Justyna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Scand. J. Infect. Dis. 2002: 34 (12) s.904-909, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterize the epidemiology and clinical features of tick-borne encephalitis in North-Eastern Poland. Clinical and epidemiological data were analysed of patients hospitalized with the diagnosis in the Department of the Infectious Diseases and Neuroinfections of the Medical University in Białystok in 1997-2001. Tick-borne encephalitis was diagnosed in 152 patients: 51 (34 p.c.) presented with meningitis, 89 (59 p.c.) with meningoencephatitis and 12 (8 p.c.) with meningoencephalomyelitis. Headache (84 p.c.) and fevwer (81 p.c.) were the most common symptoms. Meningeal signs were present in 137 patients (90 p.c.). Most common neurological abnormalities were: Oppenheim and Babinski signs (74 patients, 49 p.c.), ataxia (37, 24 p.c.), impaired consciousness (37, 24 p.c.) and pareses (16, 10 p.c.). Of patients examined, 146 (96 p.c.) had raised pleiocytosis, frequently accompanied by high cerebrospinal fluid protein concentration (90 p.c.), raised erythrocyte sedimentation rate (65 p.c.), peripheral blood leucocytosis (26 p.c.) and increased aminotransferase activity (16 p.c.). There was only 1 forest worker among the patients. Tick-borne encephalitis remains common in North-Eastern Poland but, possibly because of effective vaccination, it has virtually disappeared among forest employees. The diagnosis appears difficult in some cases, as meningeal signs may not be present and laboratory findings may not be suggestive of a viral infection.


  3/3

  Tytuł oryginału: Przebieg kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) u chorych hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AMB w roku 2001.
  Tytuł angielski: The clinical course of tickborne encephalitis in patients hospitalized in neuroinfection ward in Medical University of Białystok.
  Autorzy: Grygorczuk Sambor, Mierzyńska Dorota, Zdrodowska Agnieszka, Zajkowska Joanna, Pancewicz Sławomir, Kondrusik Maciej, Świerzbińska Renata, Pryszmont Justyna, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.595-604, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie epidemiologiczno-klinicznej poddano 48 zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu u hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w 2001 roku. U wielu chorych obraz kliniczny był nietypowy, bez wyrażonych objawów oponowych. W odróżnieniu od poprzednich lat wśród chorych nie było pracowników leśnych, co może świadczyć o skuteczności wprowadzonych szczepień.

  Streszczenie angielskie: Aim: To characterize epidemiological and clinical features of TBE in the Northeastern Poland. Methods: Analysis of clinical and epidemiological data of patients hospitalized with the diagnosis of TBE in the Department of the Infectious Diseases and Neuroifections of the Medical University in Białystok in 2001. Main observations: TBE was diagnosed in 48 patients. From that number 18 (37,5 p.c.) presented symptoms of meningitis, 24 (50,0 p.c.) meningoencephalitis, 5 (10,4 p.c.) meningoencephalomyelitis and 1 (21 p.c.) meningoencephaloradiculitis. Results: Headache (100 p.c.) and fiver (87,5 p.c.) were the most common complaints. Signs of meningitis were observed in 35 patients (72,9 p.c.). Common neurological abnormalities were Oppenheim and Babinski signs (18 patients, 37,5 p.c.), pareses (8; 16,7 p.c.), ataxia (7; 14,58 p.c.) and impaired consciousness (6; 12,5 p.c.). Cytosis in cerebrospinal fluid (csf) was observed in all patients, frequently accompained by high csf protein concentration, raised erythrocyte sedimentation rate (61.5 p.c.), leucocytes (31,25 p.c.) and aminotransferase activity (12,5 p.c.). There were no professional forest workers among the patients.

  stosując format: