Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIERZWA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Dominująca manifestacja brzuszna oraz współistnienie zakażenia Helicobacter pylori w przebiegu choroby Sch”nleina-Henocha u dwojga dzieci.
Tytuł angielski: Predominant abdominal manifestation of Sch”nlein-Henoch vasculitis in association with gastric Helicobacter pylori infection in two children.
Autorzy: Chrobot Agnieszka M., Mierzwa Grażyna
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.247-250, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano dwóch chłopców w wieku 9 i 16 lat z chorobą Sch”nleina-Henocha, u których dominowała postać brzuszna, a zmiany skórne pojawiły się dopiero w kilka dni po wystąpieniu silnych bólów brzucha. U jednego z nich w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego wykazano zmiany krwotoczne w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy, a także w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego. U drugiego badanie endoskopowe wykazało natomiast obecność znacznego stopnia zapalenia błony śluzowej żołądka z współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori. Leczenie omeprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną spowodowało ustąpienie dolegliwości bólowych i powolne ustępowanie zmian skórnych, co może dowodzić przyczynowej roli Helicobacter pylori w patogenezie choroby Sch”nleina-Henocha.

  Streszczenie angielskie: We present two cases of children (9 and 16 years of age) with Sch”nlein-Henoch purpura with predominant abdominal manifestation; skin lesions appeared several days after abdominal pain. In one patient gastroduodenal endoscopy revealed haemorrhagic changes in the stomach and duodenum, as well as in the lower part of the gastrointestinal tract. In the other patient gastroscopy revealed signs of severe gastritis and Helicobacter pylori was detected in gastric biopsy. Therapy with omeprasole, amoxycillin and clarythromycin for seven days resulted in clinical improvement. These fidings suggest a causative role of Helicobacter pylori in the occurrence of Sch”nlein-Henoch purpura.


  2/11

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich.
  Tytuł angielski: The risk factors of occupational hypersensitivity in apprentice bakers.
  Autorzy: Walusiak Jolanta, Pałczyński Cezary, Hanke Wojciech, Górski Paweł, Wyszyńska-Pużyńska Czesława, Mierzwa Lidia, Pawlukiewicz Małgorzata, Wittczak Tomasz, Krakowiak Anna, Ruta Urszula, Wągrowska-Koski Ewa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.209-218, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich i cukierniczych. Badanie prospekrywne przeprowadzono w grupie 287 osób. Kolejne trzy etapy badania realizowano przed rozpoczęciem narażenia zawodowego, po roku i po 2 latach nauki zawodu. Wszystkich badanych poddano badaniu kwestionariuszowemu, wykonano u nich punktowe testy skórne (PTS) z pospolitymi alergenami środowiska domowego i komunalnego oraz z odpowiednim zestawem alergenów zawodowych. W pierwszym etapie badania u każdego z uczestników oznaczono całkowity poziom immunoglobuliny klasy E w surowicy. W wybranych przypadkach oznaczono także poziom przeciwciał IgE alergenowo-swoistych w stosunku do alergenów zawodowych (as-IgE). W analizowanym okresie częstość dodatnich wyników punktowych testów skórnych wzrosła z 19.2 proc. do 30,7 proc., w tym z pospolitymi alergenami środowiska z 18,8 proc. na 30 proc., a z alergenami zawodowymi z 1,7 proc. na 12,9 proc. Po dwóch latach nauki zawodu u 18,1 proc. badanych stwierdzono nadwrażliwość na alergeny zawodowe (na podstawie dodatnich wyników PTS lub/i obecności asIgE w surowicy). Wyniki analizy wieloczynnikowej z zastosowaniem regresji logistycznej ujawniły, że dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska są istotnym czynnikiem ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe (IS 9,06 95 proc. PU 2,53, 32,46). Wskazuje to na celowość poszerzenia zakresu badań profilaktycznych, w tym również ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk factor for hypersensitivity to occupational allergens in apprentic bakers. The study group comprised 287 persons. A questionnaire survey, as well as skin prick test (SPT) with common and occupational allergens were performed in all subjects prior to occupational exposure and one two years after starting vocational training. In addition, the total IgE level was evaluated in all of them at the beginning of the study. In selected cases, specific anti-flour and ŕ-amylase IgE were estimated. Almost 2 p.c. of the study subjects showed positive SPT with occupational allergens before vocational training. After two years of occupational exposure, the occurrence of at least one positive SPT increased from 19.2 to 30.7 p.c., including common (from 18.8 to 30 p.c.) and occupational (from 1.7 to 12.9 p.c.) allergens. In 18.1 p.c. of subjects, hypersensitivity to occupational allergens assessed by positive SPT, and/or the presence of antigen specific IgE developed during the study period. Logistic regresion analysis revealed that positive SPT with allergens is a significant risk factor for the development of hypersensitivity to occupational allergens (OR = 9.06, 95 p.c. CI: 2.53 -32.46). The results of the study suggest that skin prick tests with common and occupational allergens should be performed in bakers prior to occupational exposure. The outcome of the tests should enable better identification of subjects at the highst risk of ...


  3/11

  Tytuł oryginału: An evaluation of the impact of supplementation with antioxidant vitamins on oxidation stress parameters in children with chronic recurrent gastroduodenitis.
  Autorzy: Bała Grażyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Drewa Gerard, Mierzwa Grażyna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR14-CR18, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our research was to evaluate the impact of supplementation with antioxidative vitamins in children with chronic recurrent gastroduodenitis on the concentration of malondialdehyde (MDA) in plasma and erythrocytes, and on acitivity of the antioxidant enzymes: dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px). Material/methods: We studied 19 children (age from 13 to 16), diagnosed with chronic recurrent gastroduodenitis. The concentration of MDA was measured by Buege and Aust method, while the antioxidant enzyme activity was measured before and after a two-month course of supplementation with vitamins C and E: SOD by the Misra and Fridovich method, CAT by the Bears and Seizer method, and GSH-Px by the Paglia and Valentine method. Results: The average concentration of MDA in erythrocytes in the studied children was significantly higher (38.59 nM/gHb) than non control group (24.07 nM/gHb), but after supplementation was significantly reduced (p 0.05). The average SOD activity in the experimental group was significantly lower both before (885 U/gHb) and after supplementation (923.3 U/gHb) than in the control group (1240 U/gHb). The activity of the remaining enzymes did not differ significantly in experimental and control groups. Conclusions: The increased erythrocyte concentration of MDA in children with chronic recurrent gastroduodenitis may point to the generation of active forms of oxygen due to the low activity of the anti-oxidant enzyme SOD. Supplementation with the antioxidant vitamins C and E in children with a low antioxidant potenital and chronic recurrent gastroduodenitis reduces the generation of free oxygen radicals.


  4/11

  Tytuł oryginału: Wartość badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci i młodzieży z typowymi i nieswoistymi objawami klinicznymi choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Value of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children and youth with typical and atypical clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.116-118, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena wartości badania pH-metrycznego w rozpoznawaniu refkuksu żołądkowo-przełykowego (RŻP) u dzieci z typowymi i nieswoistymi objawami choroby refluksowej przełyku. Materiał i metody: Analizą objęto 121 dzieci z objawami, które mogą być następstwem RŻP i nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. W zależności od zgłaszanych dolegliwości podzielono je na 2 grupy. Do grupy I zakwalifikowano pacjentów z typowymi objawami klinicznymi: zgagą, kwaśnym zarzucaniem, kwaśnym lub gorzkim smakiem w ustach, odbijaniem; do grupy II włączono pacjentów z objawami nieswoistymi, takimi jak nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, ból w klatce piersiowej, objawy ze strony układu oddechowego. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne. Wyniki: Na podstawie badania pH-metrycznego RŻP rozpoznano u 85,2 proc. pacjentów z grupy I i u 44,8 pacjentów z grupy II. Wnioski: Najważniejszym badaniem decydującym o rozpoznaniu RŻP u dzieci zarówno z typowymi, jak i nieswoistymi objawami tego schorzenia powinno być badanie pH-metryczne przełyku. U dzieci z objawami nieswoistymi ze strony przewoduu pokarmowego i oddechowego w rozważaniu różnicowo-rozpoznawczym powinno sie brać pod uwagę możliwość RŻP.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of work was an estimation of pH-metric examination in diagnosing of gastroesophageal reflux in children with typical and atypical symptoms of the gastroesophageal reflux disease. Material and methods 121 children were analysed with suspected to gastroesophageal reflux disease. Depending on reported ailments they were divided into 2 groups. Group I patients with typical symptoms of gastroesophageal reflux disease were includ: heartburn, rebounding; while the secon group consisted of those with atypical symptoms; nausea, vomiting, chest pain, abdominal pain. 24-hour pH-metric examination was performed in each patient. Results: On the basis of pH-metric examination gastroesophageal reflux was diagnosed in 85.2 p.c. patients from I group and 44.8 p.c. patients from group II. Conclusion: The most important examination determining diagnosis of gastroesophageal reflux in children with both typical and atypical symptoms of this illness should be pH-metric examination of the esophagus. In children with atypical symptoms in consideration of differential diagnosis we should take into account a possibility of gastroesophageal reflux.


  5/11

  Tytuł oryginału: Wpływ biostymulacji laserowej na gojenie się ziarninujących ran po resekcji wierzchołka korzenia.
  Tytuł angielski: The effect of laser biostimulation on the healing of wounds by granulation following apicectomy.
  Autorzy: Sulka Agnieszka, Mierzwa-Dudek Dorota
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.296-302, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia 49 pacjentów, u których wystąpiło rozejście się brzegów rany i gojenie wtórne po zabiegu apektomii. U 24 pacjentów śledzono przebieg gojenia się rany z zastosowaniem leczenia skojarzonego, na które składało się leczenie miejscowe farmakologiczne i laseroterapia biostymulacyjna. Grupę kontrolną stanowiło 25 pacjentów, u których zastosowano tylko leczenie farmakologiczne. W grupie badanej, tj. poddanej laseroterapii obserwowano prawie dwukrotnie szybszy proces ziarninowania powierzchni ran. Było to szczególnie wyraźne po dwóch pierwszych naświetlaniach, po których powierzchnia ran ulegała pokryciu ziarniną średnio w około 79 proc. Na uwagę zasługuje rownież fakt, że już po pierwszym zabiegu biostymulacji żaden z pacjentów nie zgłaszał dolegliwości bólowych.


  6/11

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania ph-metrycznego, endoskopowego i histologicznego u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Correlation of clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease with ph-metric, endoscopic and histologic results in children.
  Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna, Korenkiewicz Jadwiga
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.294, 296-299, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami 24-godzinnego badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego przełyku u dzieci. Analizą objęto 121 pacjentów w wieku 4 - 17 lat z objawami, które nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. Dzieci podzielono na dwie grupy w zależności od zgłaszanych dolegliwości: grupa 1 - z typowymi, grupa II - z nieswoistymi objawami choroby refluksowej. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne, badanie endoskopowe i badanie histologiczne przełyku. Uzyskane wyniki badań porównano między sobą i zestawiono z badaniem podmiotowym. Analiza korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego wycinków przełyku wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy objawami chorobowymi i wynikami badania pH-metrycznego i histologicznego oraz brak zależności w stosunku do zmian w badaniu endoskopowym. Nie wykazano zależności pomiędzy zmianami zapalnymi makroskopowymi i mikroskopowymi przełyku. Wnioski: Badaniami decydującymi o rozpoznaniu choroby refluksowej przełyku u dzieci powinny być: badanie pH-metryczne oraz badanie wycinków przełyku pobranych podczas badania endoskopowego.


  7/11

  Tytuł oryginału: Polski Czerwony Krzyż w okresie międzywojennym na Kielecczyźnie : praca doktorska
  Autorzy: Mierzwa Tadeusz, Gajda Zdzisław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Historii Medycyny w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 123 k. : il., tab., bibliogr. k. 90-110, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20327

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Polski Czerwony Krzyż


  8/11

  Tytuł oryginału: Choroby piersi.
  Autorzy: Czechowicz Witold, Mierzwa Tomasz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.94-102, bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  9/11

  Tytuł oryginału: Rola produktów cyklooksygenazy COX-1 i COX-2 oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych w mechanizmach obronnych błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Role of cyclooxygenase COX-1 and COX-2 products in the mechanisms of gastric mucosal defense.
  Autorzy: Brzozowski Tomasz, Kwiecień Sławomir, Konturek Stanisław, Drozdowicz Danuta, Pajdo Robert, Mierzwa Marzena
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 supl. 1: VII Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej s.12-22, il., bibliogr. 39 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie ważniejszych aspektów fizjologicznych oraz mechanizmu gastropatii związanej z NLPZ oraz z interakcji tych leków z infekcją Helicobacter pylori u ludzi i zwierząt na podstawie wybranych badań klinicznych i doświadczalnych. Specjalną uwagę poświęcono nowym kierunkom badań, zmierzającym do ograniczenia ryzyka skutków ubocznych w postaci krwawienia i uszkodzeń błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego, wynikających z terapii.

  Streszczenie angielskie: In the review, we discuss several aspects of NSAID-induced gastropathy in human and experimental animals with or without Helicobacter pylori infection, with special focus to new strategies that could be beneficial in limiting the risk for bleedings and gastric erosions caused by traditional NSAID.


  10/11

  Tytuł oryginału: Leczenie pustego zębodołu z wykorzystaniem promieniowania laserowego średniej mocy.
  Tytuł angielski: Lasertherapy in the treatment of alveolitis.
  Autorzy: Sulka Agnieszka, Mierzwa-Dudek Dorota
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.205-209, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Pusty zębodół jest następstwem braku skrzepu, a jego objawami są: Obnażenie ścian kostnych i dolegliwości bólowe. Powikłanie to najczęściej występuje u osób w wieku 20-40 lat. Częstość tego powikłania szacuje się na 2 - 4 proc. wszystkich ekstrakcji. Dotyczy częściej ekstrakcji w żuchwie. Cel pracy. Celem badań była ocena porównawcza skuteczności dwóch metod leczenia pustego zębodołu: samodzielnej, tj. farmakoterapii miejscowej oraz metody skojarzonej, tj. farmakoterapii miejscowej w połączeniu z laseroterapią biostymulacyjną. Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 40 pacjentów, obu płci, średnia wieku 40 lat, w tym 23 kobiety z rozpoznaniem pustego zębodołu. Grupę badawczą stanowiło 20 pacjentów, u których wykonano leczenie skojarzone. Grupa kontrolna obejmowała 20 pacjentów leczonych metodą samodzielną. Do subiektywnej oceny bólu wykorzystano 10-stopniową skalę, na której pacjent przed każdym kolejnym zabiegiem określał aktualny poziom bólu (VAS - visual analysis scala of pain). Wyniki i wnioski. Obserwacje kliniczne w grupie badanej wykazały zmniejszenie poziomu bólu już po pierwszym zabiegu naświetlania, a średnio po dwóch zabiegach naświetlania ból całkowicie ustąpił. Ponadto liczba zabiegów i czas terapii zostały skrócone w grupie pacjentów leczonych metodą biostymulacji w porównaniu z grupą leczoną konwencjonalnymi metodami o około 60 proc.

  Streszczenie angielskie: Background. Dry socet is the result of the blood clot fall out with the symptoms of uncovered osseous walls with concurrent pain. This complication frequently concerns persons from 20 to 40 years. Frequency of the dry socket make a note in 2 - 4 p.c. of all extractions. It concerns often extraction in jaw. Objectives. The aim of the examination was comparative effectiveness of two treatment methods: independent method i.e. local pharmacological and associated one i.e. local pharmacological in connection with biostymulation laserotherapy. Material and method. 40 patients were qualified to the test, both sexes, in average age 40 years, including 23 women with the diagnosis of dry socket. The test group consisted of 20 persons, at whom associated treatment was executed. Control group consisted of 20 patients treated with independent method. In clinical examinations, 10 gradual scale was used to mark the pain before every following laserotherapy (visual analysis scala of pain - VAS). Results and conclusions. Clinical observations in the test group showed the significant reduction of pain after the first intervention of laser. After average two exposures there was total disappearance of symptoms. Beyond this, laserotherapy reduces the number of interventions as well as and time of treatment in comparison to pharmacological methods by about 60 p.c.


  11/11

  Tytuł oryginału: Zmiany patologiczne w obrębie furkacji międzykorzeniowych i ich leczenie - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Pathological changes in the furcation defects and theirs treatment - a review of the literature.
  Autorzy: Mierzwa-Dudek Dorota, Dominiak Marzena
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.265-274, il., tab., bibliogr. 63 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ważnym objawem zaawansowanego zapalenia przyzębia w zębach bocznych jest uszkodzenie tkanek w okolicy międzykorzeniowej zębów. Anatomiczne właściwości furkacji, szczególnie jej wielkość, wklęsłość korzenia i nierówna powierzchnia sklepienia furkacji oraz utrudnione wprowadzenie narzędzi w celu oczyszczenia, predysponują do destrukcji przyzębia w tej okolicy. Prawidłowe rozpoznanie czynników przyczynowych jest konieczne do odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Celem pracy było przedstawienie współczenych poglądów na temat podziałów, etiopatologii i zebranie danych epidemiologicznych dotyczących występownia tej patologii. Przedstawiono możliwości leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego (szczególnie furkacji II stopnia). Z dostępnego piśmiennictwa przytoczono wyniki ocen klinicznych po zastosowaniu białek matrycy szkliwa i sterowanej regeneracji tkanek w chirurgicznym leczeniu ubytków tkanek w obrębie furkacji. Zaproponowano również schematy doboru metody leczenia w zależności od stopnia furkacji.

  Streszczenie angielskie: The most important symptom of periodontitis of molar teeth is destruction of inter-radicular tissues. The furcation anatomy, especially their size, concavity of the root and uneven surface of the roof furcation as well as difficullty introduction of the instruments in the aim of scalling and root polishing of the furcation which enable to periodontal destruction in this place. Proper recognition of causal factors is necessary for suitable therapeutic procedure. The aim of this study was performance of divisions, etiopathology and meeting of epidemiological data in prevalance of this pathology. There were introduced possibilities of nonsurgical and surgical treatment (particulary Hampt furcation degree II). From literature review there were present results of clinical estimation after the use of enamel matrix derivative and guided tissue regeneration in surgical treatment of the furcation. There was proposed also the algorythm of selection methods of treatment in dependence from degree of furcation.

  stosując format: