Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIERZEJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Udar niedokrwienny mózgu u chorej z napadowym migotaniem przedsionków. Leczenie fibrynolityczne. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze.
Tytuł angielski: Acute ischaemic stroke treated with thrombolytic therapy in a 73-year-old woman with recurrent atrial fibrillation - a case report.
Autorzy: Dworakowski Rafał, Mierzejewski Leszek, Gąsecki Dariusz, Zapaśnik Andrzej, Koprowski Andrzej, Gałąska Rafał, Nyka Walenty, Rynkiewicz Andrzej
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.316-319, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Acute ischemic stroke is one of the major public problems in developed countries and one of the main causes of death and invalidity. Although there is some evidence that ischaemic stroke could be treated more aggressively, majority of physicians continue to use conservative therapy. In this report we describe a case of a 73-year-old female with recurrent atrial fibrillation in whom conversion to sinus rhythm was complicated by acute embolic stroke. Following computerised tomography results confirming ischaemic stroke, thrombolytic treatment was successfully administered. Diagnostic and therapeutic aspects of acute ischaemic stroke complicating atrial fibrillation are discussed.


  2/10

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  3/10

  Tytuł oryginału: Profil dobowy ciśnienia tętniczego po pierwszej dawce peryndoprylu u chorych w ostrej fazie zawału serca obciążonych w wywiadzie nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Diurnal blood pressure profile after the first dose of perindopril in acute myocardial infarction in patients with a history of hypertension.
  Autorzy: Sobiczewski Wojciech, Koprowski Andrzej, Dworakowski Rafał, Grzybowski Adam, Chlebus Krzysztof, Curyłło Bartosz, Fijałkowski Marcin, Puchalski Wiesław, Mierzejewski Leszek, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.113-121, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wyniki przeprowadzonych badań klinicznych wskazują na dobrą tolerancję inhibitorów konwertazy angiotensyny stosowanych u pacjentów z ostrym zawałem serca. Istnieją jednak doniesienia o możliwości wystąpienia nadmiernej reakcji hipotensyjnej po podaniu pierwszej dawki inhibitora ACE w tej grupie chorych. Celem badania autorów była ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego po podaniu pierwszej dawki peryndoprylu u pacjentów z ostrym zawałem serca obciążonych w wywiadzie nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metoda. Badaniem objęto 72 kolejnych pacjentów hospitalizowanych w I Klinice Chorób Serca AMG z powodu ostrego zawału serca. Wyodrębniono grupę kontrolną 20 pacjentów obciążonych nadciśnieniem tętniczym, u których monitorowanie ciśnienia tętniczego wykonano w 1., 2. lub 3. dobie zawału serca, poprzedzającej rozpoczęcie terapii inhibitorem ACE. Drugą grupę stanowiło 12 pacjentów z ostrym zawałem serca obciążonych nadciśnieniem tętniczym, u których monitorowanie ciśnienia wykonano w 1., 2. lub 3. dobie zawału serca po podaniu pierwszej dawki 4 mg peryndoprylu. Całodobowe, nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP) oraz częstości akcji serca (HR) przeprowadzono za pomocą aparatu Spacelabs 90207. Wyniki. Średnie wartości 24-godzinnego SBP były znamiennie niższe w grupie leczonej peryndoprylem niż w grupie kontrolnej (121,5 ń 11,1 mm Hg vs. 111,5 ń 9,4 mm Hg, p 0,02). Podobne różnice wykazano w przypadku dziennego SBP ...

  Streszczenie angielskie: Background. Indications for angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors are well established. Clinical trials revealed good tolerability of ACE inhibitors in patients with acute myocardial infarction, but there are data showing that selected groups of patients may be at risk of hypotension after the first dose of ACE inhibitor. The aim of our study was evaluate blood pressure profile in early our study was to evaluate blood pressure profile in early treatment with ACE inhibitor - perindopril in hypertensive patients with acute myocardial infarction. Material and methods. The study was performed in 72 consecutive patients with acute myocardial infarction (AMI), from which were selected patients with a history of hypertension. In a group of hypertensive patients in control group blood pressure monitoring was performed in 1 or 2, or 3rd day of AMI, day before the beginning of ACE inhibitor therapy. In a group of 12 patients with hypertension in history perindopril was given in 1 or 2, or 3rd day of AMI, and blood pressure monitoring was performed. Non-invasive 24-hour ambulatory blood pressure monitoring was programmed to measure blood pressure every 20 minutes during a day and every 30 minutes at night. Rresults. Mean 24-hours systolic blood pressure was significantly lower in a group of patients with acute myocardial infarction and hypertension history after the first dose of 4 mg of perindopril (121,5 ń 11,1 mm Hg vs. 111,5 ń 9,4 mm Hg, p 0,02). There was also ...


  4/10

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Clinical picture of age-related macular degeneration. [P.] 1: Dry form.
  Autorzy: Mierzejewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.15-19, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Age-related macular degeneration is now one of the leading causes of blindness in developed countries. It is a degenerative disorder affecting the macula that is clinically characterized by hard and soft drusen, pigmentary abnormalities of the pigment epithelium and retina in the early stage and by geographic atrophy, subretinal choroidal neovascularization, pigment epithelial detachment and fibrous scar of the macula in the late stage. In this article clinical picture of the dry form of is presented.


  5/10

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Clinical picture of age-related macular degeneration. [P.] 2: Wet form.
  Autorzy: Mierzejewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.21-24, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Age-related macular degeneration is now one of the leading causes of blindness in developed countries. It is a degenerative disorder affecting the macula that is clinically characterized by hard and soft drusen, pigmentary abnormalities of the pigment epithelium and retina in the early stage and by geographic atrophy, subretinal choroidal neovascularization, pigment epithelial detachment and fibrous scar of the macula in the late stage. In this article clinical picture of the dry form of is presented.


  6/10

  Tytuł oryginału: Rola angiografii fluoresceinowej w diagnostyce starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Role of the fluorescein angiography in diagnosis of the age-related macular degeneration.
  Autorzy: Mierzejewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.25-33, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Fluoroscein angiography has revolutionized diagnosis and management of age-related macular degeneration. It plays important role in classifying of clinical features and is used as a guide in laser treatment. In this publication the typical pictures of dry and wet form of the age-related macular degeneration are presented.


  7/10

  Tytuł oryginału: Leczenie laserem argonowym chorych z neowaskularyzacją podsiatkówkową w przebiegu starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Argon laser treatment for subretinal neovascularization in patients with age-related macular degeneration.
  Autorzy: Mierzejewski Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.53-57, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Laser photocoagulation guided by fluoroscein angiography is the only theraphy proven effective for selected patients with the neovascular form of age-related macular degeneration, In this paper diagnosis of the subretinal neovascularization, indications, contraindications and technique of laser treatment are presented.


  8/10

  Tytuł oryginału: Pierwszy w Polsce system transmisji badań obrazowych i telekonsultacji neurochirurgicznej.
  Tytuł angielski: The first in Poland system of transmission of imaging and neurosurgical telecommunication.
  Autorzy: Głowacki Mariusz, Czernicki Zbigniew, Mierzejewski Michał
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.363-369, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel: Stworzenie systemu szybkiej i sprawnej telekonsultacji neurochirurgicznej, poprawa opieki nad chorymi w nagłych stanach neurochirurgicznych, obniżenie kosztów związanych z transportem i niewłaściwym wykorzystaniem łóżek w ośrodku specjalistycznym. Metody: Wykorzystanie modemów o szybkości transmisji 56Kbs do przesyłania i odbioru badań obrazowych z tomografów komputerowych za pomocą łącz telefonicznych komutowanych. Obraz przesyłany bezpośrednio z tomografu komputerowego oglądany jest w klinice przez neurologów na ekranie komputera PC, wykorzystując do tego program MultiView (EMED, Inc.) pracujący w środowisku Windows (Microsoft Corp.). System łączy Klinikę Neurochirurgii ICMDiK PAN w Warszawie ze Szpitalami w Ciechanowie i Ostrołęce. Wyniki: System jest szybki, czas trwania transmisji jednego badania CT złożonego z 18 obrazów wynosi ok. 5 min., łatwy w obsłudze, uzyskuje dobre oceny u lekarzy korzystających z jego możliwości. Do dziś zostało przesłanych ponad 1000 badań. Stwierdzono poprawę opieki nad chorymi w nagłych stanach neurochirurgicznych, pacjenci docierają szybciej do ośrodka spcjalistycznego, praktycznie wyeliminowano niepotrzebny transport. Wnioski: Powstał system, który doprowadził do istotnej poprawy opieki nad chorym w nagłych stanach neurochirurgicznych oraz obniżył koszty transportu. Stwierdzono znacznie lepszą dostępność konsultacji neurochirurgicznej. System jest łatwy w obsłudze i uzyskał dobre oceny wśród użytkowników. Istotne są rownież stosunkowo nieduże koszty stworzenia takiego systemu oraz jego używania.

  Streszczenie angielskie: Objective: The goal was develop a fast and efficient neurosurgical teleconsulting network to improve acute neurosurgical patient care, to reduce transport costs and unnecessary occupation of neurosurgical beds. Methods: Modems with 56 kilobits/s data transmission speed are used. CT images are transmitted straight from CT scanner via modem/telephone lines to receiving personal computer in Department of Neurosurgery. Receiving PC runs with Microsoft Windows operating system and the network software MultiView (EMED, Inc). Network connects Department of Neurosurgery Polish Academy of Sciences in Warsaw with transmitting hospitals in Ciechanów and Ostrołęka. Results: The system is fast, one study consisting 18 images is transmitted in about 5 minutes and it is simple to use, to date more than 1000 CT images have been transmitted. Operator acceptance has been very high. The system has improved acute neurosurgical patient care. Transfer of appropriate patients has been accelerated and unnecessary transfer is almost eliminated. Conclusion: Applied Neurosurgical Teleconsulting System has significantly improved acute neurosurgical patient care and has reduced transport expenses. Better availability of neurosurgical consultation has been achieved. The network is simple to used and has gained physician acceptance. It has to be emphasized that the creation and using of the system is relatively not expansive.


  9/10

  Tytuł oryginału: Rola hipokampa w patogenezie uzależnień i działaniu pozytywnie wzmacniającym substancji psychoaktywnych.
  Tytuł angielski: The role of the hippocampus in addiction and positive reinforcing efects of psychoactive substances.
  Autorzy: Mierzejewski Paweł, Kostowski Wojciech
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (2) s.207-219, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper we have reviewed hypothetical mechanisms underlying the development of addiction. After reviewing the available data regarding the various effects of manipulating (eg lesions, electrical stimulation) the hipocampal formation, we concluded that this structure likely play a role in motivated behavior, specially in incentine motivation. Moreover we critically evaluate theories of hippocampal function, especially those regarding the memory. We suppose that hippocampus can play a significant role in phenomena of addiction.


  10/10

  Tytuł oryginału: Wytyczne przeprowadzania analizy finansowej (projekt).
  Tytuł angielski: Polish guidelines for conducting financial analysis (project).
  Autorzy: Orlewska Ewa, Mierzejewski Piotr
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 supl. 1 s.2-8 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  stosując format: