Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIERZECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Podawanie kortykosteroidu w okolicę przyczepu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia - dojście przednie.
Opracowanie edytorskie: Mierzecki A. (Oprac.), Zakrzewska A. (oprac.).
Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.96, il., bibliogr. 4 poz.
Sygnatura GBL: 313,362

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Badania, akronimy i polskie nazewnictwo.
  Autorzy: Godycki-Ćwirko Maciej, Mierzecki Artur
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.38-41, 95-96, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • informator


  3/5

  Tytuł oryginału: Podawanie kortykosteroidu do przestrzeni podbarkowej - dojście tylno-boczne.
  Opracowanie edytorskie: Mierzecki A. (Oprac.), Godycki-Ćwirko M[aciej] (oprac.), Zakrzewska A. (oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.100, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Leczenie nałogu palenia tytoniu.
  Autorzy: Mierzecki Artur, Radziński Adam
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.98, 100-103, il., tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: Palenie tytoniu stanowi poważne zagrożenie zdrowotne, a w jego zwalczaniu istotną rolę może odgrywać lekarz rodzinny. Cel: Przedstawienie poszczególnych faz związanych z paleniem tytoniu i powstawaniem uzależnienia od nikotyny oraz strategii terapeutycznych umożliwiających zerwanie z nałogiem. Omówienie: Proces, przez jaki przechodzą osoby, które zetknęły się z papierosem najlepiej ilustruje model Prochaski-DiClemente. Wyróżnia się w nim szereg faz, m.in. uzależnienia, prokontemplacji, kontemplacji, działania, krótkotrwałej abstynencji i długotrwałej abstynencji. Postępowanie z pacjentem zależy od fazy, w której się on znajduje. Podczas bierania wywiadu istotne jest ustalenie, czy dana osoba wykazyje cechy farmakologicznego uzależnienia od nikotyny. Możliwe jest to przy zastosowaniu testu Fagerstr”ma. U pacjentów z tego rodzaju uzależnieniem celowe jest wdrożenie nikotynowej terapii zastępczej i/lub leczenia chlorowodorkiem bupropionu. U każdego palacza niezbędne jest zwiększenie motywacji do zerwania z nałogiem, zwłaszcza w fazie prokontemplacji. Istnieje szereg wypracowanych w tym zakresie metod; niektóre z nich omówiono w niniejszym artykule.


  5/5

  Tytuł oryginału: Krótka interwencja antytytoniowa narzędziem dla lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Brief antitobacco intervention as a tool for family doctors (general practitioners).
  Autorzy: Mierzecki Artur, Gąsiorowski Jakub, Miączyńska Magdalena
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.216-222, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: