Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIELNICZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena składu kwasów tłuszczowych w margarynach rynkowych z lat 1996-2000.
Tytuł angielski: Assessment of fatty acids content in margarines available on Polish market in the years 1996-2000.
Autorzy: Daniewski Marek, Jacórzyński Bohdan, Mielniczuk Eugenia, Balas Jarosław, Filipek Agnieszka, Pawlicka Małgorzata, Domina Piotr
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.59-64, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Określono skład kwasów tłuszczowych w margarynach występujących na rynku w latach 1996-2000. Przebadano 56 próbek margaryn niskotłuszczowych, 40 margaryn pełnotłuszczowych miękkich oraz 78 próbek margaryn twardych, pochodzących od kilkunastu różnych producentów. Stwierdzono bardzo duży rozrzut zawartości poszczególnych grup kwasów tłuszczowych: nasyconych, monoenowych, polienowych i izomerów trans w badanym materiale. Zdecydowaną przewagą "pozytywnych" kwasów tłuszczowych nienasyconych nad nasyconymi oraz znakomity udział izomerów trans wykazywały margaryny niskotłuszczowe miękkie.

  Streszczenie angielskie: Fatty acids content in margarines from Polish market in the years 1996-2000 was investigated 56 samples of low fat, 40 normal fat and 78 stick were examined derived from different procedures. Considrable differences in amount of particular groups of fatty acids were observed during investigation period i.e. saturated, monounsaturated, polyunsaturated and trans isomers in the same type of margarines. The low fat soft type of margarines showed the most desirable from nutritional point of view fatty acids content - such as low level of saturated acids as well as absence of trans isomers.


  2/4

  Tytuł oryginału: Charakterystyka składu kwasów tłuszczowych wybranych tłuszczów spożywczych do smarowania pieczywa.
  Tytuł angielski: Fatty acid contents of various spreads.
  Autorzy: Daniewski Marek, Jacórzyński Bohdan, Mielniczuk Eugenia, Filipek Agnieszka, Balas Jarosław, Pawlicka Małgorzata
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.113-119, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przebadano skład kwasów tłuszczowych w 31 próbkach wybranych tłuszczów spożywczych, stosowanych do smarowania pieczywa: margarynach kubkowych nisko- i pełnotłuszczowych, tłuszczach mieszanych i maśle, zakupionych na rynku warszawskim w latach 2000-2001 i pochodzących od 12 producentów. Stwierdzono duże zróżnicowanie ilościowe poszczególnych grup kwasów tłuszczowych w badanych tłuszczach. Masło w porównaniu do margaryn i tłuszczów mieszanych odznacza się niższą zawartością kwasów polienowych oraz zawiera więcej nasyconych kwasów tłuszczowych. Obecność izomerów trans w badanych próbkach tłuszczów była bardzo zróżnicowana - od 0 do 19 g/100 g tłuszczu.

  Streszczenie angielskie: Thirty one samples of various spreads were examined, including reduced and full fat soft margarines, mixed fats and butter purchased in the Polish market in 2000-2001. Large differences were detected in fatty acid content between the examined samples of different groups of spreads. The content of polyunsaturated fatty acids was found to be lower, and that of saturated fatty acids higher in the butter than in the soft margarines and mixed fats. The levels of trans isomers in the tested samples varied considerably, from 0 to 19 g/100 g fat.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych wybranych rynkowych produktów przekąskowych (orzechy, nasiona).
  Tytuł angielski: The fat and fatty acids content in selected snacks products (nuts, seeds).
  Autorzy: Daniewski Marek, Balas Jarosław, Pawlicka Małgorzata, Filipek Agnieszka, Mielniczuk Eugenia, Jacórzyński Bohdan
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.237-241, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w 13 wybranych produktach przekąskowych (orzechy, nasiona), dostępnych na rynku warszawskim w latach 2000-2001. Stwierdzono, że badane orzechy i nasdiona odznaczają się zawartością tłuszczu w granicach od 41 do 68 proc. Tłuszcz ten bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe. Wyjątek stanowiły wiórki kokosowe, w których tłuszczu dominowały kwasy nasycone.


  4/4

  Tytuł oryginału: Estimation of usefulness of monitoring tissue polypeptide antigen - TPA-M concentrations in the effectiveness of surgical treatment of urinary bladder cancer.
  Autorzy: Kochańska-Dziurowicz Aleksandra A., Mielniczuk Michał J., Bijak Aleksandra, Palugniok Ryszard
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.109-111, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Of all cancer tumours, urinary bladder cancer is the fourth must common in men and the seventh in women. The aim ofthis work was to answer the queation whether tissue polypeptide antogen (TPA-M) determination in patients afetr electroresection of urinary bladder cancer can be used to estabilish the probability of tumour recurrence. Material and methods: The research included 98 patients, all of wwhom had undertaken electroresection of urinary bladder tumour (TURT), wwhich enabled its removal, and then estimation of malignancy and progression stage according to the international TNM scale. The mean age was 62.7 years. All patients had blood samples taken to determine TPA-M and then underwent routine cystoscopy examination. Results: The patients with tumour recurrence (60, mean age 64 ń 10) had TPA 30.2 ń 4.3 U/l, the patients without recurence (38, mean age 61.3 ń 11) had TPA-M 26.2 ń 3.118 U/l (p 0.1). Taking the TPA-M threshold point 85 U/l as normal, true-positive results were 16.3 p.c., true-negative were 31.6 p.c., false-positive results were 7.1 p.c. false-negative were 44.9 p.c. The ROC curves with the calculated area under them are the measurement of the diagnostic estimation of TPA-M concentrations in specificity and sensitivity categories. Conclusions: For the examined group the calculated P was 0.45. If P value is under 0.5 it is considered that the test should not be used in diagnosing reccurrence of urinary bladder cancer.

  stosując format: