Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIELCZAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Arginaza jako marker procesu nowotworowego.
Tytuł angielski: Arginase as a marker of cancerogenesis. [P.] 1: Monitoring of patients after resection of colorectal cancer.
Autorzy: Porembska Zofia, Mielczarek Magdalena, Nyckowski Paweł, Barańczyk-Kuźma Anna
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.284-285, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Aktywność arginazy w surowicy 40 chorych na pierwotnego raka jelita grubego, mierzona w dniu poprzedzającym chirurgiczne usunięcie guza, była prawie 5-krotnie większa niż w surowicy zdrowych dawcow krwi. Przedoperacyjny wzrost aktywności tego enzymu stwierdzono u 28 spośrod 40 badanych chorych (7- proc.). Po usunięciu guza aktywność arginazy zmniejszyła się i u większości chorych 6 dni po operacji wracała do poziomu prawidłowego. U 32 chorych (86 proc.) utrzymywała się na niskim poziomie przez 3 lata i w tym okresie nie stwierdzono u nich wystąpienia zmian nowotworowych. U 5 pacjentów wzrosła znacząco i u 3 z nuich stwoierdzono wznowe raka jelkita grubego, a u 2 przerzuty do wątroby. Zwiększenie aktywności arginazy w surowicy chorych po resekcji raka jelita grubego może wskazywać na wystąpienie miejscowej wznowy guza lub jego przerzutów do wątroby. Monitorowanie aktywności arginazy w surowicy chorych w okresie pooperacyjnym może więc mieć istotne znaczenie diagnostyczne.


  2/6

  Tytuł oryginału: Arginaza jako marker procesu nowotworowego.
  Tytuł angielski: Arginase as a marker of cancerogenesis. [P.] 2: Monitoring of patients after resection of colorectal liver metastases.
  Autorzy: Porembska Zofia, Nyckowski Paweł, Skwarek Anna, Mielczarek Magdalena, Barańczyk-Kuźma Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.286-288, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedoperacyjna aktywność arginazy w surowicy chorych z przerzutami pierwotnego raka jelita grubego do wątroby jest zwiększona od kilku do kilkudziesięciu razy w porównaniu do aktywności w surowicy zdrowych. Przed operacją u 100 badanych pacjentów wyodrębniono 2 zakresy aktywności arginazy - u 65 mieściła się ona w zakresie 10-70 U/l (gupa I), u 35 pozostawała w zakresie od 100 do 200 U/l (grupa II). W grupie I zwiększenie aktywności stwierdzono u 83 proc. chorych, w grupie II u wszystkich chorych (100 proc.). Po resekcji guzów przerzutowych u większości chorych aktywność zmniejszała się do poziomu normy. W ciągu 3 lat obserwacji u 88 i 63 proc. pacjentów, odpowiednio z grupy I i II, nie wykazano jej ponownego zwiększenia ani wznowy procesu nowotworowego. U 13 i 37 proc. chorych, odpowiednio z każdej grupy, aktywność ta w różnym okresie po operacji ulegla zwiększeniu. W tej grupie chorych doszło do ponownego przerzutu do wątroby lub nastąpił zgon. Znacznie częściej dochodziło do powstania przerzutów i do zgonów w grupie II niż w grupie I. stwierdzenie zwiększonej aktywności arginazy w surowicy po operacji guzów przerzutowych raka jelita grubego do wątroby wskazuje na konieczność kontroli pacjentów pod kątem możliwości wystąpienia u nich dalszych przerzutów. Szczególną grupą ryzyka wydają się chorzy, u ktorych aktywność arginazy wynosi 100 U/l surowicy i więcej.


  3/6

  Tytuł oryginału: Zapalenia płuc u noworodków ze szczególnym uwzględnieniem noworodków matek z cukrzycą a stężenie insuliny we krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Predictive value of selected maternal risk factors of cardiomyopathy in newborns of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Mironiuk Małgorzata, Mielczarek Waldemar, Kot Anna, Jezierska-Kasprzyk Krystyna, Osuch Beata, Raźna Izabela, Gudyka-Piórkowska Maria
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.234-238, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zapalenia płuc u noworodków matek z cukrzycą występującą przed ciążą (PGDM) i cukrzycą ciążową (GDM) na tle ogólnej populacji 6913 noworodków urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w okresie od 1997 do 2001 r. oraz zoceną zależności między stężeniem insuliny we krwi pępowinowej a typem cukrzycy matki i zapaleniem płuc u noworodka. Szczegółową analizą objęto 34 noworodki matek z PGDM (gr. I), 32 noworodki matek z GDM (gr. II) oraz 55 (gr. III - K) noworodków matek bez cukrzycy. Odsetek zapaleń płuc w gr I (26,6 proc.) był istotnie wyższy aniżeli w II (4,2 proc.) i III (4,9 proc.) gr. badanych. Analizy statystyczne wykazywały, że u dzieci matek z PGDM stężenie glukozy i insulinyvb w krwi pępowinowej było istotnie wyższe niż u dzieci matek z GDM i grupy kontrolnej. Stwierdzono, ze stężenie insuliny w krwi pępowinowej u noworodków z zapaleniem płuc było istotnie wyższe w grupie dzieci matek z cukrzycą przedciążową.


  4/6

  Tytuł oryginału: Charakterystyka spektralna i mikroanalityczna szkliwa z wczesnymi zmianami próchnicowymi.
  Tytuł angielski: Spectral and microanalytical characteristic of enamel with early carious lesions.
  Autorzy: Mielczarek Agnieszka, Kwaśny Mirosław
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.9-15, il., tab., bibliogr. [27] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach trwają poszukiwania metod diagnostycznych w kierunku detekcji ognisk próchnicowych. Duże nadzieje wiążą sie z badaniem fluorescencji tkanek zęba. Celem pracy była ocena wykorzystania metody fluorescencyjnej w diagnostyce próchnicy. W badaniu wykorzystano usunięte zęby ludzkie. Materiał analizowano w postaci: szlifów szkliwnych i płytek rozdrobnionego i zaprasowanego szkliwa. W pierwszej fazie badań wykonano pomiary spektralne w celu porównania charakterystyk szkliwa zdrowego i zmienionego w warunkach in vitro i in vivo. Próbki szkliwa poddano działaniu różnych źródeł światła. Zjawisko fluorescencji oceniano wykorzystując systemy detekcji oparte na spektografach. Następnie wykonano analizę chemiczną próbek szkliwa w mikroanalizatorze rentgenowskim. Wyniki badań wykazały, iż natężenie fluorescencji w szkliwie odwapnionym w warunkach in vitro jest zawsze niższe od natężenia fluorescencji indukowanej w szkliwie prawidłowym. W szkliwie objętym próchnicą obserwuje się podobną zależność, z wyjątkiem wzbudzenia w zakresie czerwieni 633 nm i 650 nm, gdzie poziom indukowanej fluorescencji w szkliwie odwapnionym jest wyższy.


  5/6

  Tytuł oryginału: Zatrudnienie pracowników. Formy prawne.
  Autorzy: Mielczarek Wiesław
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (10) s.48-54, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/6

  Tytuł oryginału: Congenital lobar emphysema - 2.5-year follow-up of a boy treated in the neonatal period with bronchoscopic bronchial lumen obstruction.
  Autorzy: Torbus Onufry, Dzielicki Józef, Jachimowicz Magdalena, Pikiewicz-Koch Anna, Mielczarek Maria, Pięta Marcin, Głowacki Jan
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.260-263, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The authors present the case of a neonate with congenital lobar emphysema treated with an atypical method. Case report: Progressive respiratory disturbances requiring resuscitation were present since the first moments of the patient's life. Chest X-ray revealed an excessively bright image of the right lung with mediastinal structures displaced to the left and signs of compression atlectasis of the other lung. After one week mechanical ventilation, improvement of respiratory function allowing spontaneous breathing was obtained. Bronchoscopy performed in the second week of life revealed a fissure-like stenosis of the middle lobe bronchus, due mainly to edema and folded mucosa. According to the scheduled treatment, after aspiration of bronchial secretion, the bronchial lumen was obstructed using a rubber stopper. The condition of the infant after procedure was good. Regression of emphysematous changes was observed during 2.5-year follow-up. The last control chest X-ray revealed normal ventilation of both lungs. Conclusion: Structural treatment of congenital emphysema is not obligatory. Conservative, bronchoscopic management is a safe and effective method of treatment in congenital lobar emphysema.

  stosując format: