Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIEDZIŃSKA-MACIEJEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Mechanizmy oporności wielolekowej w raku jajnika.
Tytuł angielski: Mechanism of multidrug resistance of ovarian cancer.
Autorzy: Miedzińska-Maciejewska Magdalena, Wcisło Gabriel
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.854-858, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak jajnika jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet, a od postawienia rozpoznania 5 lat przeżywa zaledwie od 20 proc. do 30 proc. chorych. Główną przyczyną niepowodzeń w leczeniu jest późne wykrywanie nowotworu. Niestety postęp technik chirurgicznych i standardowej chemioterapii nie zapewniają znaczącego wpływu na przedłużenie przeżycia chorych na raka jajnika. Nawet w przypadkach, w których uzyskano całkowitą remisję bardzo często dochodzi do wznowy choroby nowotworowej, zwykle opornej na leczenie. W artykule dokonano przeglądu mechanizmów biorącyh udział w tak zwanej oporności wielolekowej odpowiedzalnej za brak wrażliwości komórek nowotworowych raka jajnika na stosowane cytostatyki oraz starano się przedstawić aktualne dane na temat ich znaczenia klinicznego.

  Streszczenie angielskie: Ovarian cancer is one of the most frequent caners in women, and five-year survival rate from ovarian cancer is only 20 p.c. to 30 p.c. The main problem and reason for laack of success in treatment is usually late recognition. Unfortunately, advances in surgical techniques and chemotherapy do not translate into improved survival. Despite the high response rates with initial treatment, most patients with ovarian cancer relapse. Usually then they are chomresistant to standard chemotherapy. This article presents a review of the basic mechanisms of drug resistance in ovarian cancer and their clinical significance.

  stosując format: