Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIECZNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Seria: Biblioteka Pediatry 39
Sygnatura GBL: 735,268

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Radiometryczna analiza zniekształcenia klatki piersiowej i kręgosłupa po leczeniu operacyjnym skoliozy idiopatycznej metodą C-D.
  Tytuł angielski: The radiometric analysis of the chest and spine deformity following surgical treatment of idiopathic scoliosis by the C-D method.
  Autorzy: Nowak R., Mrozek S., Miecznikowski W.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.559-566, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. W grupie 61 chorych z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa zastosowano leczenie operacyjne metodą C-D. W oparciu o wybrane wskaźniki radiologiczne mierzone na radiogramach a-p i bocznych kręgsłupa oraz przekrojach tomokomputerowych na szczycie wygięcia dokonano oceny pooperacyjnych zmian kształtu kręgosłupa i klatki piersiowej oraz oceniono statystycznie wzajemny wpływ korekcji poszczególnych składowych deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej. Wyniki i dyskusja. Po operacji C-D stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie kąta Cobba (60 proc.) rotacji osiowej (RAsag-9 proc, RAml-18 proc.) oraz zniekształcenia klatki piersiowej (RHi-24 proc.) Zmiany kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej nie były statystycznie znamienne. W przypadku niektórych chorych zaobserwowano pooperacyjne zwiększenie kąta rotacji osiowej podobnie jak wskaźnika garbu (RHi). Korekcja deformacji klatki piersiowej okazała się być związana z przemieszczeniem szczytu wygięcia w kierunku linii środkowej ciała, lecz w płaszczyźnie horyzontalnej współczynnik korelacji miał wartość ujemną prawdopodobnie ze względu na utrwalone zmiany strukturalne. Zmniejszenie rozmiarów garbu żebrowego było związane ze zmianami rotacji osiowej na szczycie skrzywienia.

  stosując format: