Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIECZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Torbiele szczęki i żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi.
Tytuł angielski: Cysts of the maxilla and mandible on the basis of data from the Department of Oral Surgery at the Dental Institute Lodz Medical Academy.
Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Mieczkowska Agnieszka, Maciąg Marta, Błaszczyk Lidia, Szczęśniak Justyna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.62-63, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 78 przypadków chorych z torbielami zlokalizowanymi w szczęce lub żuchwie. W analizowanym materiale zwrócono uwagę na częstość ich występowania w zależności od wieku, płci i rodzaju torbieli.

  Streszczenie angielskie: The study describes 78 cases of cysts in the maxilla and mandible. Attention was paid to their incidence depending on age, sex and type of cyst.

  stosując format: