Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ekspresja leptyny i jej receptora w wybranych ludzkich nowotworach - wyniki wstępne.
Tytuł angielski: Expression of leptin and its receptor in selected human cancers - preliminary results.
Autorzy: Szenajch Jolanta, Kozak Agnieszka, Pawlak Wojciech Z., Anusik Jacek, Doniec Jacek, Micuła Andrzej, Wiśniewski Piotr, Wcisło Gabriel
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.228-233, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leptyna, będąca hormonem i cytokiną o wybitnie plejotropowym działaniu, być może odgrywa również pewną rolę w transformacji nowotowrowej komórek. Przypuszczenie to jest oparte na przesłance, że szlaki przekazywania sygnału w komórce, przez które działa leptyna, odgrywają krytyczną rolę w regulacji proliferacji, apoptozy i transformacji nowotowrowej. Niniejsza praca przedstawia wstępne wyniki przesiewowego badania nad ekspresją mRNA leptyny i jej receptora w niektórych ludzkich nowotworach: w liniach komórkowych białaczek, raka jajnika, piersi, prostaty, nerki, pęcherza moczowego i jądra. Zaobserwowano, że ekspresja leptyny i jej receptora jest zróżnicowana w nowotworach o różnym pochodzeniu histologicznym, a nawet w obrębie nowotowrów o tym samym pochodzeniu (np. w raku jajnika). W niektórych przypadkach raka jajnika, rakach nerki i jądra stwierdzono zarówno ekspresję leptyny, jak i jej receptora, co może sugerować autokrynne działanie. W innych przypadkach raka jajnika, raku piersi i raku pęcherza moczowego zaobserwowano ekspresję receptora leptyny przy braku ekspresji leptyny, co może sugerować ogólnoustrojowy lub parakrynny wpływ tej cytokiny na komórki nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a pleiotropic hormone and cytokine, may also play a role in neoplastic transformation. This hypothesis is based on the critical role of leptin signal transducing pathways in the cell proliferation, apoptosis and neoplastic transformation. This article presents the preliminary results of screening of leptin and its receptor mRNA expression in some human cancers: carcinoma cell lines of leukemia (Jurkat, K562) and ovary (OVCAR3, OVP10); ovary non-malignant tumors (3 cases), ovary malignant tumors (4 cases), breast (2 cases), prostate (1 case), kidney (1 case), urinary bladder (3 cases) and testes (1 case) cancers. Total RNA was isolated from cultured cells or from fragments of surgically removed tumors. Then reverse transcripton and polymerase chain reaction were performed. PCR with primers for the house-keeping gene encoding for glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase was performed to confirm the RNA integrity. PCR with primers for lipoprotein lipase encoding gene was performed to exclude the contamination of tumor fragments by adipose tissue, because lipoprotein lipase encoding gene is expressed in tissue-specific manner in adipose tissue. The primer pair for leptin receptor was designed in the manner which allows to detect the RNA fragment common for four its isoforms. As a positive control for PCR assays RNA from adipose tissue was used in which lipoprotein lipase, leptin and its receptor are expressed. The finding of expression of leptin receptor in Jurkat and K562 cell lines is in accordance with other authors data...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia endometriozy u niepłodnych kobiet drogą laparoskopii operacyjnej.
  Tytuł angielski: Results of laparoscopic treatment of endometriosis in infertile women.
  Autorzy: Micuła Andrzej, Doniec Jacek, Staszewski Andrzej
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (4) s.71-75, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego endometriozy u niepłodnych kobiet drogą zabiegów operacyjnych przy użyciu techniki laparoskopowej. Spośród leczonych 107 kobiet, endometriozę stwierdzono klinicznie u 24 chorych (22,42 p.c.), a dodatkowo jeszcze u jednej w badaniu histopatologicznym pobranego materiału tkankowego. Przeprowadzone leczenie operacyjne doprowadziło w 31,58 proc. przypadków do zidentyfikowania dolegliwości bólowych i w dalszych 31,58 proc. do znacznego ich zmniejszenia. U niepłodnych chorych z endometriozą udało się w wyniku leczenia operacyjnego osiągnąć wynik 41,66 proc. ciąż, których przebieg nie odróżniał się od przebiegu ciąż w populacji zdrowej. U dwóch kobiet ciąża zakończyła się poronieniem w I trymestrze.

  Streszczenie angielskie: Endometriosis has benn diagnosed clinically in 24 cases (22.42 p.c.) from the group of 107 treated women; additionally it has been also found in one case in pathological examination of tissue specimen. The surgical treatment in 31.58 p.c. of cases resulted in elimination of pain complaints while in another 31.58 p.c. resulted in their considerable decrease. In infertile patients with diagnosed endometriosis it was managed to achieve 41.66 p.c. of pregnancies through surgical treatment and their course not did differ from that of pregnancies in healthy population. In two cases pregnancies terminated with miscarriages in the first trimester.

  stosując format: