Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICHNIOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Geometryczny aspekt powierzchni zwarcia w analizie i ocenie porównawczej.
Tytuł angielski: A geometric aspect of the articulation surface in analysis and comparable evaluation.
Autorzy: Michalski Wojciech, Bączkowski Bohdan, Michniowski Zbigniew
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.264-272, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 20 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Licheń 14-15.06. 2002
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kształt powierzchni zwarcia łuków zębowych można zdefiniować przebiegiem krzywej przestrzennej przechodzącej przez kolejne punkty kontaktu okluzyjnego zębów przeciwstawnych. Celem pracy było określenie cech geometrycznych umożliwiających funkcjonalną analizę oraz ocenę zróżnicowania kształtu jego powierzchni. Badaniom porównawczym poddano modele diagnostyczne uzębienia 32 wyselekcjonowanych przpadków spełniających kryteria akceptowalnych warunków zwarcia. Z wykorzystaniem techniki bliskozakresowej fotogrametrii cyfrowej przeprowadzono komputerową analizę i ocenę przestrzennego rozmieszczenia guzków policzkowych żuchwy w dwóch płaszczyznach. W projekcji strzałkowej i poziomej dokonano matematycznej aproksymacji łuku kołowego względem ich szczytów zgodnie z koncepcją von Spee'go oraz sferycznej teorii Monson'a. Charakterystykę geometrii powierzchni zwarcia określono względem płaszczyzny zwarcia bezwymiarowymi parametrami: indeksem łuku krzywej Spee i wskaźnikiem jego głębokości oraz indeksem łuku sfery Monson'a i wskaźnikiem skrócenia jego promienia. Poprzez porównanie wartości oznaczonych parametrów po obu stronach łuku zębowego, oceniono symetrię funkcjonalnego rozmieszczenia guzków zwarciowych względem osi przebiegających przez środek jej sferycznej powierzchni. W badaniach nawiązano do stożka zgryzowego Cieszyńskiego oraz krzyża symetroskopu Kantorowicza. Rozkład wartości parametrów w porównywanych przypadkach wskazywał nie tylko na zindywidualizowaną topografię przebiegu przestrzennej krzywej zwarcia, ale także na występujące różnice w jej kształcie pomiędzy stronami łuku zębowego.

  stosując format: