Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICHALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Radiografia cyfrowa jako skuteczna metoda uzupełniająca badanie kliniczne w diagnozowaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów bocznych.
Tytuł angielski: Digital radiography as an efficient method supplying clinical examination in diagnosis of approximal caries in posterior teeth.
Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Zadora Radosław, Michalska Anna, Różyło Teresa Katarzyna
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.14-17, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was the evaluation of effectiveness of digital radiograms in detection of caries of proximal surfaces of posterior teeth in locations difficult to reach in clinical examination. There were studied 100 patients (68 women and 32 men) in the age from 20 to 50 yeras in whom there were evaluated the approximal surfaces by means of clinical and radiological examinations using Digora digital radiography tools. It was stated that radiological examination was an important element in diagnostics of teeth surfaces that are difficult to reach in clinical examination. However, in questionable cases digital radiography is a significant aid.


  2/21

  Tytuł oryginału: Odchylenia w badaniach tomografii komputerowej głowy u kobiet ciężarnych z towarzyszącymi objawami neurologicznymi w nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Computer tomography in the pregnancy induced hypertension women with neurological lesions.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Drobnik Leon
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.5-8, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki tomografii komputerowej głowy z objawami neurologicznymi u kobiet ciężarnych z indukowanym ciążą nadciśnieniem tętniczym. Ciśnienie u tych kobiet pojawiło się po 25. tygodniu ciąży. Każda z nich miała ciśnienie tętnicze powyżej 160/90 mm Hg (21,3/12 kPa). Najczęstszymi objawami neurologicznymi były: bóle głowy, drżenia mięśniowe, zaburzenia widzenia, drgawki i utrata świadomości. Po konsultacji neurologicznej wykonano tomografię komputerową głowy, w której stwierdzono zmiany w strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Kontrolne badanie CT głowy wykazały częściowe cofnięcie się zmian po 3-5 dniach, a całkowite po 9-14 dniach.

  Streszczenie angielskie: We present CT-scan analysis of three women with pregnancy induced hypertension that appeared arounds 25 weeks of pregnancy. All patients demonstrated markedly increased arterial blood pressure (over 21.3/12 kPa) and various degree neurological symptoms (headache, muscle tremor, vision lesions, convulsions or loss of consciousness). CT-scans revealed: low density areas, reduction of ventricles, brain oedema and small ischemic area. The picture returned to normal within 14 days.


  3/21

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w leczeniu krwotoku pooperacyjnego w oddziale intensywnej terapii. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Recombinant activated factor VIIa for severe haemorrhage. Case report.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Sajdak Renata, Stasiak-Pikuła Elżbieta
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.24-26, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w przypadkach masywnych krwawaień nie reagujących na inne leczenie jest obecnie przedmiotem wielu badań i dyskusji. Autorzy przedstawiają przypadek 54-letniej kobiety, u której standardowe postępowanie przeciwkrwotoczne nie przyniosło zadowalajacego wyniku. Efekt przeciwkrwotoczny uzyskano po zastosowaniu dwukrotnej dawki preparatu Novoseven. Dalszy przebieg leczenia nie odbiegał od przyjętych ogólnie standardów. Chora zmarła wskutek niewydolności wielonarządowej.

  Streszczenie angielskie: The use of recombinant activated factor VIIa (rFVIIa) in treatment of severe haemorrhage remains controversial. We describe a case of 54-yr-old women, operated upon iliac artery thrombosis, complicated with surgical bleeding. Since it was not possible to stop the bleeding using standard treatment, two doses of rFVIIa (Novoseven, NovoNordisk, Denmark), 20 mcg kg**-1 each were administered. Haemorrhage was stopped and patient became stabilized. Most unfortunately, she died three days after because of multiorgan failure.


  4/21

  Tytuł oryginału: Sposoby utrzymywania stałej ciepłoty ciała podczas znieczulenia ogólnego do przeszczepu wątroby - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: How do we maintain normothermia during anaesthesia for liver transplantation? A retrospective study.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Kowalczyk Piotr, Pakulski Cezary
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.178-181, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Śródoperacyjna hipotermia jest częstym i istotnym powikłaniem przeszczepów wątroby. Pacjenci są narażeni na straty ciepła z dużego pola operacyjnego na drodze parowania, promieniowania i konwekcji. Porównaliśmy retrospektywne dwa protokoły zapobiegania utracie ciepła. Czterech pacjentów z grupy ogrzewaliśmy trzema małymi materacykami wodnymi i kocem elektrycznym okrywającym kończyny dolne. 10 pacjentom z grupy B zapewniono następujące warunki: ogrzewanie sali operacyjnej do 28-30řC, układanie chorego na materacu ogrzewającym, ogrzewanie i nawilżanie gazów oddechowych przy użyciu filtrów, przetaczanie płynów i preparatów krwi przez aparat do szybkiej infuzji (Level 1, Hoyer, USA) przepłukiwanie przeszczepianej wątroby ogrzaną 5 proc. albuminą. Najniższą temperaturę stwierdzono podczas reperfuzji i zapobiegania utratom ciepła w tym okresie uważamy za jeden z najważniejszych momentów, na równi z ogrzewaniem szybko przetaczanych płynów. Ogrzewanie pacjenta powinno być kontynuowane w okresie pooperacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Hypothermia is an important and frequent problem complicationg liver transplantation. The patient undergoing this kond of surgery is especially vulnerable because of large operating field, extensive heart loss from the peritoneum due to radiation, vaporisation and convection. We have compared two heating regimens: A - patients (4) were warmed using three small water mattresses and an electric and an electric blanket placed over lower part of the body. All fluid admonistered were warmed in a water bath. B - operating theatre was warmed to 28 - 30řC, patients (10) were warmed with an electric under blanket, anaesthetic gases were admoinistered via a filter, all fluids admonistered were warmed with a warmer (Level 1, Hoyer, USA), the transplant was flushed prior to implantation with warmed human albumin. Maximal core temperature reduction has occurred in both groups after reperfision of the transplant and its was significantly less in the group B. Since reperfusion of a cold transplant may be a crucial point during surgery, we regard the warm flush as a method of major importance, equal to an-line wariming system. The heat loss prevention regimen is to be multifactorial and should be continued after surgery.


  5/21

  Tytuł oryginału: Wykonywanie zawodu lekarza.
  Autorzy: Michalska-Badziak Ryszarda
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.70-74, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zawód lekarza jest tzw. zawodem wolnym o czym świadczą jego cechy (m.in. odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe, prawnie nieskrępowane wykonywanie zawodu, samodzielność w wykonywaniu zawodu, szczególny charakter stosunków pomiędzy osobą wykonującą wolny zawód a odbiorcą świadczenia lub usługi i własną korporację zawodową). Status prawny lekarza reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. Określa ona m.in. kwestie nabywania prawa do wykonywania zawodu, formy i zasady jego wykonywania. W opracowaniu przedstawione zostały niektóre zagadnienia określające dopuszczanie do wykonywania zawodu, a także kwestie dotyczące utraty uprawnień w tym zakresie. Omówiono także problematykę wykonywania zawodu lekarza. Ważną formułę wykonywania tego zawodu stanowią indywidualne, w tym specjalistyczne oraz grupowe praktyki lekarskie.


  6/21

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  7/21

  Tytuł oryginału: Obniżenie mechanizmów obrony antyoksydacyjnej w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z kleszczowym zapalenim mózgu.
  Tytuł angielski: Decreased antioxidant-defence mechanisms in cerebrospinal fluid (CSP) in patients with tick-borne Encephalits (TBE).
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Makarewicz-Płońska Marzena, Witek Artur, Farbiszewski Ryszard, Zajkowska Joanna, Michalska Bożena
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.767-776, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 14 chorych w wieku od 21 do 64 lat (x =- 42.3) z kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM), u których w płynie mózgowo-rdzeniowym oznaczano: aktywność dysmutazy ponadtlenkową (SOD), reduktazy glutationowej (GSSG-R), peroxydazy glutationowej (GSH-Px) i stężenie aldehydu malonowego (MDA) oraz grupy sulfhydrylowych (-SH). Grupę kontrolną stanowiło 10 osób, u których płyn mózgowo-rdzeniowy nie wykazywał odchyleń od normy. Badania prowadzono dwukrotnie: badanie 1 przed leczniem i badanie 2 po 3 tygodniach. U chorych z KZM wykazano, aktywność SOD, GSH-PX, GSSG-R i wolnych grup SH w płynie mózgowo-rdzeniowym w ostrym okresie choroby była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej. Po leczeniu, stwierdzono dalsze istotne obniżenie aktywności GSSG-R i MDA oraz stężenia wolnych grup - SH. Aktywność SOD w płynie mózgowo-rdzeniowym mimo, że uległa podwyższeniu w badaniu 2, to jednak pozostawała wciąż istotnie niższa w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykazano, że również aktywność GSH-Px i GSSG-R w płynie mózgowo-rdzeniowym po ustąpieniu ostrych objawów KZM nadal była istotnie niższa w porównaniu z grupą kontrolną. Przeprowadzone badania wykazały, że w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu dochodzi do wzmożonej generacji reaktywnych form tlenu, co wyraża się obniżeniem aktywnosci enzymów układu antyoksydacyjnego (SOD, GSH-PX, GSSG-R) oraz zmniejszeniem stężenia wolnych grup - SH w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyniki sugerują, że w przebiegu KZM może dochodzić do uszkodzenia struktury molekularnej enzymów oraz kofaktorów biorących udział w reakcjach antyoksydacyjnych.


  8/21

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych oraz występowanie przeciwciał klasy IgG i IgA dla Chlamydia pneumoniae u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP).
  Tytuł angielski: Bacterial flora of bronchoalveolar lavage and C. pneumoniae - specific IgG and IgA antibodies in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
  Autorzy: Chylak Jerzy, Michalska Wanda, Paul Małgorzata, Wengerek-Kołaczkowska Małgorzata, Młynarczyk Witold
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano florę bakteryjną płynu pęcherzykowo-oskrzelowego oraz próbki surowicy na obecność przeciwciał klasy IgG i IgA dla C. pneumoniae u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP). porownano poziomy przeciwciał klasy IgG i IgA dla C. pneumoniae u osób chorych i zdrowych krwiodawców z grupy kontrolnej. stwierdzono obecność licznych gatunków bakterii tlenowych i beztlenowych w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych ludzi chorych na POCHP, a także wykazano, że wykładniki immunologiczne przetrwałego zakażenia C.pneumoniae występowały statystycznie częściej u chorych niż w grupie kontrolnej.


  9/21

  Tytuł oryginału: Germline mutations in the BRCA1 gene predisposing to breast and ovarian cancers in Upper Silesia population.
  Autorzy: Grzybowska Ewa, Siemińska Marzena, Zientek Helena, Kalinowska Ewa, Michalska Jadwiga, Utracka-Hutka Beata, Rogozińska-Szczepka Jadwiga, Kaźmierczak-Maciejewska Maria
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.351-356, tab., bibliogr. s. 354-356 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Germline mutations in the BRCA1 or BRCA2 genes predispose their cariers to breast or/and ovary cancers during their lifetime. The most frequent mutations: 5382insC, 185delAG, C61G and 4153delA in BRCA1, and 6174delT and 9631delC in BRCA2 were studied in a group of 148 probands admitted for genetic counseling, using allele-specific amplification (ASA) PCR test. Fifteen carriers of three different mutations: 5382insC, 185delAG and C61G in BRCA1 were found. Two families carried the 185delAG mutationand additional two C61G in BRCA1. Nobody carried the mutation 4153delA in BRCA1 nor 617delT or 9631delC in BRCA2. Most of the carriers of a germline mutation were observed among the patients who developed bilateral breast cancer (17 p.c.). The lowest frequency of the germline mutations was found inthe healthy persons who had two or more relatives affected with breast or ovarian cancer.


  10/21

  Tytuł oryginału: Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C.
  Tytuł angielski: Fibrinolysis inhibitors and inflammatory changes of liver in children with chronic viral hepatitis type B or C.
  Autorzy: Michalska Kinga, Szaflarska-Szczepanik Anna, Dymek Grażyna, Kotschy Maria, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.387-391, il., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Układ fibrynolizy uczestniczy w procesach związanych z migracją komórek: embriogenezą, przebudową tkanek, zapaleniem, naciekaniem komórek nowotworowych. Plazmina hamowana m.in. przez inhibitor aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) i ŕ2-antyplazminę (ŕ2-AP) działa bezpośrednio lub pośrednio, poprzez aktywację innych proteaz, proteolitycznie na białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Cel pracy: Celem rpacy była próba wyjaśnienia udziału procesu fibrynolizy we włóknienieu wątroby u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Materiał: Grupę analizowaną stanowiło 98 dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B (54 w wieku średnio 9,8 ń 3,5) lub C (44 w wieku średnio 10,2 ń 3,4) lat. Metody: Oznaczono: stężenie PAI-1 - met. ELISA oraz aktywność ŕ2-AP - met. chromogenną. W bioptatach wątroby oceniono aktywnośc zapalną oraz włóknienie wg Scheuera w skali od 0 do 4. Wyniki: W analizowanej grupie chorych na p.w.z.w. stwierdzono ujemną korelację pomiędzy aktywnością zapalną a aktywnośćią ŕ2-AP (r = -0,32, p 0,003) oraz pomiędzy aktywnością zapalną a PAI-1 (r = -0,28, p 0,08). U dzieci z aktywnością ŕ2-AP poniżej mediany stwierdzono większe włóknienie wątroby - rzadziej występował 1 stopień oraz częściej 2. Wniosek: Należy przypuszczać, że aktywnosć zmian zapalnych w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C jest ograniczana przez inhibitory fibrynolizy: PAI-1 oraz ŕ2-AP.


  11/21

  Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenia spojówek.
  Autorzy: Omulecki Wojciech, Michalska Joanna, Ginter Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.30, 32, 34, 36-39, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/21

  Tytuł oryginału: Enterokoki w moczu pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych 1996-2000.
  Autorzy: Kania Iwona, Michalska Anna, Kruszyńska Ewa
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.67-69, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badań była analiza poszczególnych gatunków enterokoków wyosobnionych z moczu i monitorowanie wrażliwości na antybiotyki z uwzględnieniem szczepów pochodzących od chorych ambulatoryjnych i hopoitalizowanych w Samodzielnym Państwowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy w latach 1996-2000.


  13/21

  Tytuł oryginału: Postępowanie w chorobach infekcyjnych worka spojówkowego.
  Autorzy: Omulecki Wojciech, Ginter Anna, Michalska Joanna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.33-34, 36, 38-40, bibliogr. 8 poz. - m
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/21

  Tytuł oryginału: Zakażenia beztlenowcami - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Michalska Wanda
  Źródło: Post. Farmakoter. 2002: 3 (1/2) s.20-23
  Sygnatura GBL: 313,560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  15/21

  Tytuł oryginału: Korelacje pomiędzy ekspresją mRNA histonów H2B i H4 oraz mRNA receptorów kinin B1 i B2 wyznaczanymi metodą QRT-PCR (Taq Man) w raku sromu.
  Tytuł angielski: Correlation between the expression of mRNA of histones H2B and H4 and mRNA of kinin receptors B1 and B2 assessed by QRT PCR (TaqMan) in vulvar cancer.
  Autorzy: Olejek Anita, Mazurek Urszula, Kuśmierz Dariusz, Michalska Agnieszka, Wilczok Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.897-903, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono korelację pomiędzy ekspresją mRNA histonów H2B i H4 - markerów proliferacji komórek oraz mRNA receptorów kinin B1 i B2 - markerów stanu zapalengo. Wykazany związek pomiędzy ekspresją tych genów wskazuje na udział obu grup genów w procesie nowotworzenia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Histones are involved in process of proliferation and differentiation of the cells. In many lesions the expression of mRNA of histones is a marker of proliferation. The expression of kinin receptors B1 and B2 coexist with inflammatory processes, but in some studies the expression of these receptors was found to influence the growth and differentiation of different cells. Design: In search of proliferation markers in squamous cell vulvar cancer we have analysed the correlation between the expression of the mRNA of histone H2B and H4 and mRNA of kinin receptors B1 and B2. Materials and Methods: The specimen obtained from 46 women operated for squamous cell vulvar cancer stages I to IV according to FIGO were analysed. RNA was extracted and the number of mRNA copies were assessed by QRT-PCR using ABI PRISM TM 7700 (TaqMan). Results: The results obtained in this study indicate a statistically signifciant correlation between mRNA B1 and mRNA H4 (p 0,01), B2 and histone H4 (p 0,01) B1 and histone H2B (p 0,01). Conclusions: The expression of mRNA of histones and kinins receptors may reflects the dynamics of neoplastic growth in vulvar cancer.


  16/21

  Tytuł oryginału: Częstość występowania jatrogennych ognisk zakażenia pochodzenia endodontycznego na podstawie zdjęć pantomograficznych.
  Autorzy: Różyło T. Katarzyna, Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Michalska Anna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.17-18, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania ognisk zakażenia pochodzenia endodontycznego, będących błędami jatrogennymi na podstawie zdjęć pantomograficznych młodych dorosłych. Przeanalizowano zdjęcia pantomograficzne wykonane u 132 studentów AM w Lublinie oraz UMCS, w wieku od 20,3 lat do 29,5 lat (średnio 22,5 roku). Oceniano obecność zębów nieleczonych ze zmianami okołowierzchołkowymi oraz zębów leczonych endodontycznie, w tym błędów w wypełnianiu kanałów korzeniowych. U 46 osób nie stwierdzono występowania ognisk zakażenia pochodzenia endodontycznego. Zębów leczonych endodontycznie było 180, w tym: 42 były prawidłowo leczone kanałowo, 106 miało niedopełnione kanały korzeniowe, w 32 materiał wypełniający był wtłoczony poza wierzchołek. Zwraca uwagę wysoki odsetek zębów leczonych endodontyczne w grupie młodych dorosłych (4,87 proc. analizowanych zębów), jak również nieleczonych przewlekłych zmian zapalnych okołowierzchołkowych (1,03 proc. analizowanych zębów).


  17/21

  Tytuł oryginału: Charakterystyka chinolonów.
  Tytuł angielski: Characteristic of quinolones. P. 1: Chemical structure. Pharmacological properties.
  Autorzy: Michalska Katarzyna, Pajchel Genowefa, Tyski Stefan
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.14-19, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Chinolony stanowią największą grupę syntetycznych chemioterapeutyków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Dynamiczny rozwój fluorowanych chinolonów obserwuje się w ciągu ostatnich 20 lat. Odmienna budowa chemiczna tych związków, mimo analogicznej struktury podstawowej, warunkuje ich zróżnicowaną aktywność przeciwbakteryjną i zachowanie farmakokinetyczne. Fluorochinolony charakteryzują się dobrą biodostępnością, szybką penetracją z osocza do tkanek i płynów ustrojowych. Do zalet tych leków należą również doskonałe parametry farmakokinetyczne, aktywność wewnątrzkomórkowa, dobra tolerancja - zazwyczaj - brak interakcji z innymi lekami.

  Streszczenie angielskie: Quinolones belong to the largest synthetic antibacterial agents group. Several different modifications of chemical structure of these compounds have been introduced into antimicrobial therapy for the last 20 years. Bioavailability, pharmacokinetics as well as pharmacodynamics are attributes of the quinolones.


  18/21

  Tytuł oryginału: Charakterystyka chinolonów.
  Tytuł angielski: Characteristic of quinolones. P. 2: Activity. Resistance mechanisms. Chemotherapy. Side effects.
  Autorzy: Michalska Katarzyna, Pajchel Genowefa, Tyski Stefan
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.20-25, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Chinolony stosowane były początkowo przede wszystkim w leczeniu zakażeń układu moczowo-płciowego wywołanych pałeczkami Gram-ujemnymi. Nowe fluorochinolony charakteryzują się szerokim spektrum działania, są aktywne również w stosunku do bakterii Gram-dodatnich, beztlenowców oraz patogenów wewnątrzkomórkowych. Chemioterapeutyki te hamują aktywność dwóch bakteryjnych topoizomeraz. Oporność na chinolony może być wynikiem pojedyńczych lub licznych mutacji w genach kodujących topoizomerazy. Ponadto, niewrażliwość na chinolony może być spowodowana zmniejszoną przepuszczalnością błony komórkowej bądź aktywnym wypompowywaniem leku z komórki bakteryjnej. Stosując chinolony obserwuje się niekiedy działania niepożądane, o zróżnicowanym obrazie i nasileniu. Z tego powodu 5 związków wycofano z lecznictwa.

  Streszczenie angielskie: The first 4-quinolone compounds were effective in urinary tract infections caused by Gram-negative rods. New 6-fluoroquinolones have wider spectrum of activity including Gram-positive bacteria, anaerobes and intracellular pathogens. These chemotherapeutics inhibit two bacterial topoisomerases. The main resistance mechanism is due to single or multiple mutations in enzyme genes. The second mechanism involves mutations, which affect permeability of the quinolones, thereby leading to reduce uptake into bacterial cell. While the third mechanism is connected with the active efflux of the quinolones from the cells. Using quinolones, various side effects differing in frequency and severity were observed, which caused withdrawal of 5 fluoroquinolone drugs from the market.


  19/21

  Tytuł oryginału: Stan przedrzucawkowy - próba oceny szczelności bariery krew-mózg w połączeniu z badaniem tomografii komputerowej głowy.
  Tytuł angielski: Pregnancy-induced arterial hypertension (PIH) - and attempt to evaluate hermetic aspects of the brain blood barrier connected with skull computed tomography.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Drobnik Leon, Stasiak-Pikuła Elżbieta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.815-819, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny szczelności bariery krew-mózg w stanie przedrzuczwkowym. Po konsultacji neurologicznej, w określonych przypadkach, wykonali badania TK głowy. Łącznie przeprowadzili obserwacje 6 kobiet ciężarnych: 4 z objawami stanu przedrzucawkowego (G1 do G4) i 2 zdrowych kobiet (K1, K2). Poród rozwiązywano drogą cięcia cesarskiego w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Jednoczasowo pobierano 15 ml krwi żylnej i 4 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. W zabezpieczonych od każdej ciężarnej próbkach krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego oznaczano stężenia albuminy i immunoglobuliny G (IgG) w surowicy oraz mikroalbuminy i IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym. W oparciu o wyniki oznaczeń obliczano wskaźnik przenikania dla albuminy (Qalb) i wskaźnik przenikania dla IgG (QIgG). Na podstawie wartości tych wskaźników oraz tzw. indeksu IgG określano stan czynnościowy bariery krew/płyn mózgowo-rdzeniowy. U kobiet G1 do G4 zaobserwowano znamienny wzrost wskaźnika Qalb i QIgG. Świadczyć to może o naruszeniu szczelności bariery krew-mózg. Badania tomograficzne przeprowadzone u położnic, u których wystąpiły poważne poiwkłania neurologiczne, wykazały obszary patologiczne o niskiej gęstości. Zaobserwowano częściowe cofanie się zmian w ciągu 3 - 5 dni, a całkowite ich ustąpienie w ciągu 9 - 14 dni.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to study the influence of pregnancy induced arterial hypertension (PIH) on hermetic aspects of the blood-brain barrier. Neurological consultaiton was followed by cranial computed tomography which revealed changes within structures of central nervous system. The observations were performed in 6 pregnant women, assigned to control group - C, and study group - G. All women had caesarean section performed in conductive anaesthesia. The method included collection of 15 ml venous blood and 4 ml cerebrospinal fluid (CSF). Albumin and immunoglobulin G (IgG) serum concentrations, micro-albumin and IgG CSF concentrations, and permeability indexes for albumin and IgG - Qalb and QIgG, were estimated. In contrast to group C, increased Q alb and Q IgG indexes proved lack of integrity of blood-brain barrier in the group G. Control cranial CT scans revealed partial subsidence of chagnes after 3 - 5 days, and complete subsidence after 9 - 14 days.


  20/21

  Tytuł oryginału: Optimisation of conditions of visualisation of dental crowns in dental radiography.
  Tytuł polski: Optymalizacja warunków wizualizacji koron zębów w radiografii cyfrowej.
  Autorzy: Michalska Anna, Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.106-112, [2] s. tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cyfrowe zdjęcia rentgenowskie są alternatywą dla knwencjonalnych radiogramów. W pracy omówiono możliwości zastosowania różnych opcji obrazowania w radiografii cyfrowej oraz pomiarów gęstości w optymalizacji diagnostyki zmian patologicznych koron zębów. Przeanalizowano 1491 zdjęć zębowych wewnątrzustnych, wykonanych u 985 osób w systemie radiografii cyfrowej Digora Soredex. na wszystkich wykonanych zdjęciach oceniano: korony zębów pod kątem obecności próchnicy pierwotnej i wtórnej, wypełnień, resorpcji wewnętrznej, zmian pourazowych w zębach przednich, stosunku dna głębokich ubytków próchnicowych do rogów miazgi oraz do rozwidlenia korzeni. Ponadto próbowano również ocenić możliwości różnicowania próchnicy z niecieniującym wypełnieniem lub podkładem, a także odróżniania zmian próchnicowych w okolicy przyszyjkowej z przejaśnieniami przyszyjkowymi. Wskazno optymalne funkcje oprogramowania, przydatne w diagnostyce poszczególnych omawianych zmian patologicznych.

  Streszczenie angielskie: Digital X-ray imaging systems are an alternative to conventional intraoral radiograms. In the paper there are discussed the possibilities of applicaiton of different digital radiography tools as well as density measurements in optimization of diagnostics of patholgoical lesions of teeth crowns. There were analyzed 1,491 digital intraoral radiograms obtained in 985 patients in the Digora Soredex digital radiography system. On all taken X-ray pictures there were evaluated the crowns of teeth in cases of primary and secondary caries, dental fillings, internal resorption, traumatic lesions of incisors as well as the relationshipsbetween deep carietic lesions and pulp horns as well as root furcation. An attempt was made to assess the possibilities of differentiation of cervical caries and crevical burn-out. In the paper there were presented the optimal options of digital radiography software in diagnostics of the discussed pathological lesions.


  21/21

  Tytuł oryginału: Wczesna i odroczona sterowana regeneracja kości przy usuwaniu zatrzymanych kłów - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Immediate and respite guided bone regeneration by extraction of an unerupted canines - preliminary report.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Leśniak Paulina, Łagowska Katarzyna, Michalska Anna, Ozga Magdalena, Szulgan Agnieszka
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.313-322, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych, zwłaszcza w przednim odcinku szczęki lub żuchwy, wiąże się z możliwością znacznego zmniejszenia szerokości i wysokości wyrostka zębodołowego, utraty otaczających tkanek miękkich oraz powstaniu pozabiegowych recesji zębów sąsiednich. Następstwa te, pojawiajace się po wygojeniu zębodołów, skłaniają do podjęcia wieloetapowych zabiegów rekonstrukcyjnych utraconego wyrostka (odroczona regeneracja kości) i otaczających tkanek miękkich. Zastosowanie śródbiegunowej augmentacji kości (natychmiastowa regeneracja kości) ogranicza natomiast możliwości pojawienia się powikłań. Autorzy przedstawili dwa przypadki usunięcia kłów zatrzymanych: jeden z zastosowaniem odroczonej regeneracji kości, drugi z zastosowaniem natychmiastowej regeneracji kości. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność stosowania natychniastiwej regeneracji kości ze względu na możliwość ograniczenia powikłań pozabiegowych i uzyskania zadowalających wyników terapeutycznych i estetycznych.

  Streszczenie angielskie: Surgical extraction of unerupted teeth, especially in maxilla and jaw anterior area, is connected with possibility of considerable width and high of alveolar bone arch, reduction loss of surrounding soft tissue and rising gingival recessions. This consequences appearing after healing of dental alveolus are disposed to undertaking of several stages of reconstruction surery (respite bone regeneration) and surrounding soft tissue. While using intraoperative augmentation of the bone (immediate bone regeneration), reduces possibility these complications. To ilustrate this procedure, the authors show two cases of extraction of unerupted canninies, one using respite bone regeneration, the other with immediate bone regeneration. The results indecute on the intentional use of immediate replacement therapy, in consideration of possibility to reduce the number of after surgery complications. This procedure allows to attain satisfactory therapeutic and esthetic results.

  stosując format: