Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIANOWANY
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Program CINDI WHO jako modelowy program profilaktyki chorób przewlekłych i promocji zdrowia.
Autorzy: Drygas Wojciech, Ruszkowska Joanna, Mianowany Mariusz
Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.33-37, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,596

Streszczenie polskie: Przewlekłe choroby niezakaźne są obecnie jednym z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Zintegorwane programy profilaktyki i promocji zdrowia, takie jak międzynarodowy Program CINDI WHO, mają pomóc w opanowaniu narastającej epidemii tych chorób. W artykule opisano strukturę organizacyjną oraz założenia i cele programu. Przedstawiono również zasady wdrażania Programu CINDI w Polsce z uwzględnieniem kolejnych etapów jego realizacji w jednym z tzw. obszarów demonstracyjnych. Omówino szczegółowo działania z zakresu edukacji zdrowotnej, prewencji chorób niezakaźnych, mmonitorowania stanu zdrowia ludności oraz ewaluacji wyników programu. Ponadto zaprezentowano główne przeszkody utrudniające realizację Programu CINDI WHO w Polsce.

Streszczenie angielskie: Noncomunicable chronic diseases are one of the most important health matters in the world. Integrated activities of prevention and health promotion, such as CINDI Programme, are to stop the increasing epidemic of these kind of diseases. In the article the organizational structure, guidelines and aims of international CINDI Programme are described. There are the rules of putting the programme into practice in Poland presented as well with special emphasis on each stage of programme realization in one of demonstration areas. The units concerning health education, noncommunicable diseases prevention, monitoring of population health condition and evaluation of programme results are discussed in detail. Furthermore, the main obstacles making realization of the programme in Poland difficult are presented in the article.

stosując format: