Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIANOWANA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Oczekiwania pacjenta a efekty edukacji zdrowotnej.
Autorzy: Mianowana Violetta
Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.4-7, tab.
Sygnatura GBL: 311,742

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: The value of health in the opinion of patients after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Wartość zdrowia w opinii osób po zawale mięśnia sercowego.
  Autorzy: Wrońska Irena, Mianowana Violetta, Kulik Teresa B.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.196-203, il., tab., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zdrowie jako kontrwartość choroby jest jedną z wartości witalnych. Choroba zaś jako sytuacja stresowa dotyka dotychczasowych postaw człowieka oraz jego relacji z otoczeniem. Jest swego rodzaju okazją do zmiany hierarchii wartości i mobilizacji własnych możliwości twórczych. Celem badań było określenie postaw osób po zawale serca wobec wartości zdrowia. Badania przeprowadzono w roku 1999 w grupie osób, które w ostantich czterech latach przebyły zawał serca. Wyniki badań wskazują na to, iż zdrowie deklarowane jest jako wartość "najważniejsza z ważnych" i najbardziej pożądana w kategorii "celów i dążeń życiowych". W sytuacji przewlekłej choroby istnieje też większa niż wcześniej tendencja do podejmownaia wysiłków zdrowotnych. Generalnie jednak obserwuje się nadal zbyt małe zaangażowanie w kreowaniu zdrowego stylu życia zarówno na poziomie wiedzy i umiejętności, jak i niezbędnej do jego realizowania motywacji.

  Streszczenie angielskie: Health as the counter-value of disease is a vital value. The disease as a stressful situation affects the existing attitudes of man and his relations with the environment. This is as opportunity for changing the hierarchy of values and mobilising own creative potential. The study aimed at determining the attitudes of people after myocardial infarctions towards the value of health. Investigations were performed in 1999 in a group of 250 persons, who had had heart attack in the prevous 4 years' period. Study results indicate that health is declared as the value "most important of all most important ones" and the most desirable in the category of "life goals endeavours". A stronger than earlier tendency is also observed in the situation of chronic disease for undertaking wholesome efforts. Generally, however, there is still found too small dedication to create a healthy lifestyle, both on teh level of knowledge and skills and motivation necessary for carrying it out.

  stosując format: