Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIĘKOŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: The efficacy of terazosin for treating benign prostatic hyperplasia: a multicentre clinical trial.
Autorzy: Miękoś E[ugeniusz], Trzepizur Z., Różański W., Boniecki R., Kuśnierz J., Jabłonowski Z., Zydek C.
Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.771-772, tab., bibliogr. 7 poz.
Sygnatura GBL: 300,816

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  2/2

  Tytuł oryginału: Aspekty stosowania testosteronu u mężczyzn w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Aspects of testosterone use in aging men.
  Autorzy: Łęcki Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Miękoś Eugeniusz (koment.).
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.9-12, tab., bibliogr. 23 poz. + 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wiedza na temat potencjalnych korzyści i ryzyka, związanych ze stosowaniem u mężczyzn testosteronowej terapii zastępczej (TRT - Testosterone Replacement Therpay), znacznie wzrosła w ostatniej dekadzie. TRT może zwiększać masę mięśniową i zmniejszać mase tłuszczu, chociaż znaczące zmiany dotyczące siły i poprawy funkcji nie zostały udowodnione. Nie wiadomo także, czy korzystny wpływ TRT na stopień mineralizacji kośćca zmniejszy istotnie ryzyko złamań. Poprawa nastroju i libido u pacjentów poddanych tej terapii występuje w indywidualnych przypadkach. Hormonoterapia jest względnie bezpieczna, gdy prowadzona jest nie dłużej niż 3 lata, a takie działania uboczne, jak bezdech nocny i czerwienica, poddają sie leczeniu. Problem wpływu stosowania testosteronowej terapii zastępczej na rozwój chorób sercowo-naczyniowych (udar lub zawał mięśnia sercowego) oraz gruczołu krokowego wymaga dalszych wieloośrodkowych badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Our knowledge of potential benefit and risk of the testosterone replacement therapy (TRT) in men has been significantly improve during the last decade. TRT may increase muscle mass, as well as may decrease fat mass, however important changes of the force and improved function has not been demonstrated. A beneficial influence of TRT on osseous mineralization and decreasing risk of bone fractures is also unknown. In individual cases improvement of patients mood and libido has been observed. Hormonotherapy using no more than 3 years is relatively safe and adverse events such as sleep apnoea or polycythaemia may be treated with good results. Future multicenter clinical studies are needed to estimate a relationship between TRT and cardiovascular disorders (e.g. apoplexy or myocardial infarction) or prostate diseases.

  stosując format: