Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIŁOSZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: O naturze zjawiska zwanego inhibicją kontaktową; hipoteza kleju.
Tytuł angielski: On the nature of contact inhibition; glue theazy.
Autorzy: Janik Przemysław, Miłoszewska Joanna
Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.73-77, il., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Streszczenie polskie: Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o naturę zjawiska inhibicji kontaktowej na podstawie wyników badań własnych oraz piśmiennictwa światowego. Omwaia trzy teorie, tłumaczące procesy prowadzące do inhibicji kontaktowej. Pierwsza z nich zakłada odmienne sposoby przekazywania sygnałów do proliferacji w komórkach zagęszczonych oraz będących w fazie szybkiego wzrostu. Druga z teorii tłumaczy inhibicję kontaktową poprzez zahamowanie wzrostu hodowli komórkowych, w wyniku działania substancji hamujących, np. cAMP, dystrybuowanych przez gap junctions. Trzecia teoria jest teorią receptorową. Zakłada istnienie białka zwanego kontaktinhibiną oraz receptora dla niego i po reakcji receptorowej inhibicyjne działanie na proliferację. Rozważana jest również teoria łącząca zjawisko uniezaleznienia się komórek od zakotwiczenia (anchorage independence) ze zjawiskiem inhibicji kontaktowej. Komórki nietransformowane, zbierając sygnał z receptorów integrynowych i receptorów dla czynników wzrostu, przekazują go na MAPK i jest to reakcja niezbędna dla jej uaktywnienia, a tym samym do dalszego przekazania sygnału do jądra komórkowego. W tym szlaku transdukcji sygnału krytyczną rolę odgrywa focal adhesion kinase (FAK). Hipoteza "kleju", przedstawiona w pracy, tłumaczy mechanizm inhibicji kontaktowej poprzez ekspresję na powierzchni komórki nowtoworowej molekuły adhezyjnej (składowe extracellular matrix lub integryny), umożliwiającej łatwiejsze przyleganie komórek do siebie. Komórki nietransformowane, którme mają mniejszą ekspresję tego białka (dobrym kandydatem jest fibronektyna), nie mają możliwości "wpełzania" jedna na drugą.

Streszczenie angielskie: The question of a nature of contact inhibition in relation to our own data and the available evidence is addressed (in this article). Three theories explaining the process of contact inhibition are discussed. The first one is based on an assumption that there are distinct ways of proliferation signal transduction in cells in cofluent cultures and in those in logarithmic phase of growth. The second theory explains contact inhibition in terms of effects of inhibitory substances such as cAMP, distributed from cell to cell though gap junctions. The third one is a receptor theory, postulating the presence f a rotein called contactinhibin suppressing proliferation when bound to its specific receptor. Another theroy under consideration links the phenomenon of anchorage independent growth and contact inhibition phenomenon. Non-transformed cells react to the signals from integrin and growth factors' receptors, the signals are transmitted to mitogen-activated protein kinase (MAPK), activate it and as a result the signal reaches the nucleus. Focal adhesion kinase plays a crucial role in this signal-transduction pathway. A theory called "glue hypothesis' presented in this paper explains the possible mechanism of contact inhibition where the expression of adhesion molecules (extracellular matrix components or integrins) enables easier cell-cell adhesion. Non-transformed cells with low expression of this protein (fibronectin is likely candidate) ar not able to overlap.


2/2

Tytuł oryginału: Standard pielęgnowania pacjenta karmionego przez zgłębnik.
Autorzy: Jeziołowska Ewa, Kościuk Marzena, Niczyporuk Jadwiga, Miłoszewska Maria
Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.133-135
Sygnatura GBL: 313,619

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: