Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MENDEL
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Śluzak lewego przedsionka przyczyną zespołu bocznego opuszki - opis przypadku.
Tytuł angielski: Lateral medullary infarction due to left atrial myxoma - a case report.
Autorzy: Mendel Tadeusz, Gutkowska Joanna, Rywik Tomasz, Zieliński Tomasz
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.1001-1006, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku 53-letniej chorej, u której obecność śluzaka lewego przedsionka była najprawdopodobniej przyczyną wystąpienia udaru pniowego (zespołu Nageotte-Wallenberga-Babińskiego). Chora została operowana przez kardiochirurga, usunięto śluzaka przedsionka wielkości 7 x 8 cm. Po kilku miesiącach od operacji chora chodzi samodzielnie, wymaga jedynie niewielkiej pomocy w wykonywaniu zwykłych czynności życiowych.


  2/4

  Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne w ostrym okresie krwotoku mózgowego.
  Tytuł angielski: Prognostic factors in acute phase of haemorrhagic stroke.
  Autorzy: Wiszniewska Małgorzata, Mendel Tadeusz, Członkowska Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.647-656, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie jakie parametry kliniczne i labaoratoryjne mają istotne znaczenie prognostyczne w ostrym okresie (do 30 dnia) krwotoku mózgowego (KM). Grupę badaną stanowiło 110 pacjentów z KM leczonych w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Oddziale Neurologicznym Szpitala Specjalistycznego w Pile w latach 1997 - 1999. KM potwierdzony był za pomocą tomografii komputerowej (CT) lub autopsyjnie. Na podstawie wywiadu ustalono czynniki ryzyka oraz sprawność pacjentów przed zachorowaniem. W pierwszej dobie KM oceniano: świadomość, objawy pniowe, wymioty, typ udaru w oparciu o stan kliniczny (wg klasyfikacji oxfordzkiej OCSP), wartość ciśnienia krwi, ciepłotę ciała, nasilenie objawów neurologicznych w skali skandynawskiej (SSS). We krwi oznaczano poziom glukozy, fibrynogenu, leukocytów i OB. W pierwszym tygodniu oceniano stan świadomości, ciśnienie krwi oraz kontrolowanie mikcji. Wykazano, że poważne zaburzenia świadomości, udar typu TACS, POCS i ciężki niesklasyfikowany, obecność objawów pniowych, niska punktacja w skali SSS, podwyższenie ciepłoty ciała, leukocytów i glukozy we krwi występowały częściej u chorych, którzy zmarli do 30-tego dnia. Ważne znaczenie rokownicze miały także: niestabilność ciśnienia krwi i nietrzymanie moczu w pierwszym tygodniu choroby. Wszystkie obserwacje kliniczne i badania laboratoryjne mające znaczenie rokownicze w ostrym okresie KM mogą być wykonane w każdych warunkach szpitalnych.


  3/4

  Tytuł oryginału: Udar żylny: opis przypadku.
  Autorzy: Mendel Tadeusz, Łysiak Zofia, Sieklicka Dorota, Krawczyk Renata, Bogusławska Romana
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.175-182, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku 25-letniego chorego, który w przeszłości przebył 12-krotnie zakrzepicę żylną kończyn dolnych i zatorowość płucną. Zalecone leczenie acenokumarolem samowolnie przerwał, w konsekwencji tego u chorego nagle wystąpiły objawy takie, jak ból głowy, napady padaczkowe, niedowład połowiczy, niedowidzenie kwadrantowe górne. Rozpoznano na podstawie wywiadu, objawów klinicznych i badań neuroobrazujących udar żylny. W ciągu kilku tygodni objawy neurologiczne znacznie się wycofały, a utrzymywały się napady padaczkowe.

  Streszczenie angielskie: A case report of 25-years old man who had in anamnesis twice deep vein thrombosis and pulmonary embolism. He was treated with acenocoumarol fer few years. He denied intake this drug. In consequence he suddenly had headachee, epilepsy, hemiparesis and quadrantopsia. Venous stroke was diagnosed on anamnesis, clinical symptoms and neuroradiological examinations. During few weeks neurological deficits mostly disappeared but maintain epileptic attacks.


  4/4

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków i choroby tętnicy szyjnej wewnętrznej u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation and carotid artery disease in ischemic stroke patients.
  Autorzy: Milewska Danuta, Rozenfeld Anna, Łysiak Zofia, Mendel Tadeusz, Członkowska Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1063-1073, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Udar niedokrwienny mózgu występujący u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków (AF - atrial fibrillation) może być spowodowany różnymi czynnikami niekoniecznie zatorem pochodzenia sercowego. Celem obecnej pracy jest ocena częstości występowania choroby tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA - internal carotid artery) u osób z AF i wpływu na rokowanie. Z komputerowej bazy danej gromadzonej prospektywnie wg protokułu Stroke Data Bank NIH, wyselekcjonowano 513 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Rozpoznanie zostało ustalone na podstawie obrazu klinicznego, badania CT, EKG i USG-Dopplera. AF stwierdzono u 166 (32.4 p.c.) pacjentów. Zwężenia ICA 45 proc. obecnie były u 104 (20.3 proc.) chorych. Współistnienie obu patologii u pacjentów z udarami niedokrwiennymi mózgu występowało u 27 (5.3 proc.) chorych. W grupie chorych z AF pacjenci ze zwężeniami ICA 45 proc. stanowili 16.2 p.c. W całej grupie 513 chorych liczba zgonów w ciągu 30 dni od zachorowania wynisoła 87 (K-57, M-30) (17.0 proc.). Najwyższy odsetek zgonów był w grupie ze współistnieniem AF i zmian naczyniowych - 25.9 proc. niższy w grupie z AF - 21.6 proc., następnie w grupie bez żadnej z ocenianych przez nas patologii - 15.9 proc. i najniższy w grupie z wyłącznie zmianami naczyniowymi - 9.1 proc. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę śmiertelności między grupą ze zwężeniem tętnic szyjnych a grupą ze współistnieniem AF i zmian naczyniowych i z grupą wyłącznie z AF (0.01 p 0.005).

  Streszczenie angielskie: Ischemic strokes occuring in patients with non-rheumatic atrial fibrillation (AF) are due to a variety mechanisms, and not necessarily to cardiogenic embolism. The aim of the study was to determine the role and prevalence of carotid artery disease in stroke patients with AF, as well as its influence on the stroke prognosis. 513 cponsecutive patients with ischemic stroke participated in the study. The diagnosis was based on the clinical examination, brain CT and Doppler ultrasonography. Risk factors and clinical data were collected prospectively according to the Stroke Data Bank NIH protocol. AF was diagnosed in 166 (32.4 p.c.) patients. Carotid artery stenosis 45 p.c. was present in 104 (20.3 p.c.). Af and co-existing cartoid stenosis was found in 27 (5.3 p.c.) cases. THere were 16.2 patients with carotid stenosis in the group with AF. In all groups 87 patients died (30-day mortality rate: 17 p.c.). The highest mortality rate was noted in the group with co-existing AF and cartoid artery stenosis (25.9 p.c.), followed by the groups with AF only (21.6 p.c.) and no changes (15.9 p.c.), with lowest mortality in the group with only vascular changes, i.e. stenosis or occlusion (9.1 p.c.). The cartoid stenosis group differed significantly both from patients with co-existing AF and cartoid stenosis (p 0.01) and from those with AF only (P 0.05).

  stosując format: