Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MEDER
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - materiały konferencyjne.
Opracowanie edytorskie: Stojcev Zoran (Przedm.), Szawłowski Andrzej W. (przedm.), Herman Krzysztof (przedm.), Koszarowski Tadeusz (przedm.), Kułakowski Andrzej (przedm.), Meder Janusz (przedm.).
Źródło: Współcz. Onkol. [2002]: [6] supl. s.I-II, VII-XXI, 1-58, il., tab. - 819 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii OnkologicznejKonferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. nowotworów układu pokarmowego UstkaUstka 23-25.05.23-25.05. 20022002
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej


  2/7

  Tytuł oryginału: Ocena efektów zastosowania "Treningu radzenia sobie z objawami choroby" w rehabilitacji pacjentów chorych na schizofrenię : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Meder Joanna; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IPiN 2002, 64s. : il., tab., bibliogr. 115 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,163

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/7

  Tytuł oryginału: Leczenie stresu - wskazówki dla lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Meder Joanna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (8) s.32-36, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich kilkunastu lat wszelkie zmiany w Polsce spowodowały znaczny wzrost sytuacji stresogennych. Stałe napięcie, konieczność rywalizacji, przeciążenie pracą, odbija swoje piętno na psychice nas wszystkich, a szczególnie ludzi młodych. Dlatego też temat stresu i radzenia sobie z nim stał się obecnie jednym z najważniejszych problemów psychologii.


  4/7

  Tytuł oryginału: Jakość życia osób przewlekle chorych na schizofrenię w ocenie ich samych i ich rodzin.
  Tytuł angielski: The quality of life of chronic schizophrenic patients in their and family's assessment.
  Autorzy: Chądzyńska Małgorzata, Kasperek Beata, Meder Joanna, Spiridonow Katarzyna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.703-715, tab., bibliogr. 7 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was to analyse the subjective quality of life of chronic, schizophrenic patients The patients' quality of life was compared to the evualtion of their family. They evaluate the quality of life similarly. The differences concern the relationship between the quality of life and clinical characteristics.


  5/7

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych na schizofrenię a umiejętność rozwiązywania problemów związanych z chorobą - porównanie grup pacjentów uczestniczących w treningu behawioralnym i psychoedukacji.
  Tytuł angielski: Quality of life of schizophrenia patients and health related problem solving skills - comparison between the group of patients participated in social skills training and psychoeducation group.
  Autorzy: Kasperek Beata, Spiridonow Katarzyna, Chądzyńska Małgorzata, Meder Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.717-730, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of this study was to obtain answers to the following questions: 1. Are there differences in the level of knowledge among the patients divided into two groups t.i. social skills training group (SSTG) and psychoeducation group (SG)? 2. Do the differences correlate with the level of subjective quality of life (SQOL)? 3. Does the participation at two groups influence SQOL and whether this correlates with two different methods of running of rehabilitation activities such as social skills training and psychoeducation? Method: The group of 47 patients diagnosed with schizophrenia by DSM-IV were tested. They were divided into two groups: SSTG (24 persons) and SG (23 persons). Results: The increase of knowledge in coping with schizophrenia symptoms was significant in the whole tested group but it was significantly higher in the training group. The SQOL and the level of knowledge in schizophrenia do not correlate. The level of SQOL decreased after taking part in social skills training. Conclusions: 1) The participation at any of tested rehabilitation activities causes an increase in the knowledge of coping with the problems resulting from schizophrenia. 2) The level of knowledge in schizophrenia does not directly inlfuence SQOL. The level of SQOL significantly decreased in SSTG. It suggests that clinicians should concentrate on the stage just after the training cycle in order to support the patients by giving positive reinforcement.


  6/7

  Tytuł oryginału: Nabywanie wiadomości na temat rozwiązywania problemów związanych z chorobą - porównanie metody treningu behawioralnego i psychoedukacji w grupie osób chorych na schizofrenię.
  Tytuł angielski: Health-related problem solving - knowledge acquisition in behavioral training and psychoeducation groups of schizophrenia patients.
  Autorzy: Spiridonow Katarzyna, Kasperek Beata, Chądzyńska Małgorzata, Meder Joanna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.371-381, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano poziom nabywania umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chorobą w dwóch grupach pacjentów: (1) uczestniczącej w behawioralnym treningu radzenia sobie z objawami choroby i (2) uczestniczącej w psychoedukacji prowadzonej metodą dyskusyjną. W badanej grupie pacjentów trening radzenia sobie z objawami choroby okazał się skuteczniejszą metodą uczenia pacjentów rozwiązywania problemów związanych z chorobą niż psychoedukacją. Ponadto poziom nabywania wiadomości miał niewielki związek z poziomem nasilenia objawów psychopatologicznych w obu grupach, zarówno w badaniu początkowym jak i końcowym.

  Streszczenie angielskie: Acquisition of health-related problem solving skills was compared in two groups of patients, participating either in (1) a symptom self-management training, or in (2) psychoeducation (a discussion group). In the sample under study the symptom self-management training turned out to be more effective than psychoeducation. Moreover, the level of knowledge acquistion was only slightly related to psychopathological symptoms severity in both groups, both at baseline and on the training completion.


  7/7

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: