Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAZUROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Znamienne obniżenie odcinka ST w badaniu EKG metodą Holtera u dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: Significant depression of ST - segment in ECG Holter monitoring in children and adolescents.
Autorzy: Krenc Zbigniew, Baszczyński Jan, Mazurowski Wojciech
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.50-52, 54, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Elektrokardiografia holterowska jest uznaną metodą oceny zrówno objawowego, jak i tzw. cichego niedokrwienia mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową. Trudności interpretacyjne budzi występowanie znamiennych, tj. spełniających kryteria dla niedokrwienia mięśnia sercowgo, zmian ST - T u ludzi zdrowych, w tym również dzieci i młodzieży. Celem pracy była ocena częstości występowania epizodów znamiennego obniżenia odcinka ST u dzieci i młodzieży, i okoliczności im towarzyszących. Badaniom poddano 39 zdrowych dzieci w wieku od 7 do 18 lat, w tym 21 dziewcząt i 18 chłopców w Klinice Katedry Pediatrii WAM w Łodzi. U wszystkich badanych wykonano 24-godzinną rejestrację EKG metodą Holtera ze szczególnym uwzględnieniem analizy epizodów znamiennego obniżenia odcinka ST. Przeprowadzone badania wykazały, że epizody znamiennego obniżenia odcinka ST występują także u dzieci (15,4 proc.), zwłaszcza u dziewcząt. Najczęściej pojawiają się one w pierwszych godzinach po przebudzeniu i zwykle towarzyszy in przyspieszona czynność serca. Brak objawów choroby serca u dzieci i młodzieży z epizodami znamiennego obniżenia ST może przemawiać za ich czynnościowym tłem.

  Streszczenie angielskie: Ambulatory ECG monitoring is widely used for the detection and evaluation of symptomatic and silent myocarial ischaemia in people with coronary artery disease. Transient significant ST - segment depression can also occur in healthy people. The aim of the study was to estimate the frequency and circumstances of occurence of significant ST segment deprwssion in ECG Holter monitoring in healthy children and adolescents. Ambulatory electrocardiographic recordings were performed in 39 children and adolescents (21 girls and 18 boys) between 7 and 18 years in the Department of Pediatrics of Military Medical Academy in Łódź. Significant ST segment depressions were detected in 15,4 p.c. of children, more frequently in girls, usually in first after awakening. ST segment changes were often accompanied by accelerated heart rate.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej u dzieci z ortostatycznymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych.
  Tytuł angielski: Estimation of blood flow in the common carotid artery and femoris artery in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system after the physical exercises.
  Autorzy: Siniewicz Krzysztof, Jackowski Wojciech, Baszczyński Jan, Sysa Violetta, Mazurowski Wojciech, Arendarczyk Jerzy
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.223-225, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przepływu krwi metodą Dopplera przez tętnicę szjną wspólną i tętnicę udową u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi, po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych. Badania przeprowadzono u 35 dzieci w wieku 11-16 lat z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego i u 35 zdrowych dzieci w tym samym wieku bez zaburzeń ortostatycznych. Każde dziecko zostało poddane ukierunkowanym ćwiczeniom fizycznym przez okres 1 roku. Po tym okresie powtórzono badania. Ukierunkowane ćwiczenia fizyczne są przydatną metodą rehabilitacji dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego. Pod wpływem ukierunkowanych ćwiczeń fizycznych ustępowały kliniczne objawy zaburzeń ortostatycznych i wzrosła średnia wartość prędkości maksymalnego przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to estimate of blood flow in the common carotid artery and femoris artery in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system after the special physical exercises. The examined group consisted of 35 children aged from 11 to 16 years with orthostatic and 35 healthy children with the same age. The blood flow was measurement by Doppler method. Each child was subjected to the physical training for a period of 1 year. We repeated this examination after exercises. The physical exercise is useful method in rehabilitation in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system. The clinical symptoms of the orthoststic disorders disappeared after the physical exercises in the same time.

  stosując format: