Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAZURKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Badanie nawyków higienicznych dzieci i młodzieży w gminie Horyniec.
Tytuł angielski: Study of hygienic habits of children and youth in the commune of Horyniec.
Autorzy: Nieradko Barbara, Święs Zofia, Mazurkiewicz Marta, Sieklucka-Dziuba Maria
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.825-830, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży kształtowane są od najmłodszych lat. Higiena osobista, jamy ustnej, pracy, wypoczynku oraz prawidłowe żywienie wpływają na stan zdrowia dziecka, a następnie dorosłego. Celem niniejszej pracy była ocena nawyków higienicznych dzieci i młodzieży w gminie Horyniec. Jako metoda badawcza posłużył kwestionariusz ankiety z 27 pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Badaniem objęto 151 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Najwyższy odsetek ankietowanych uczniów - 37,1 proc. - myje ręce 4 -5 razy dziennie. Po wyjściu z toalety zawsze myje ręce 78,1 proc. ankietowanych, pozostali zaniedbują tę czynność. Tylko 21,2 proc. dzieci szczotkuje zęby po każdym posiłku. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum spędzają w szkole na ogół 7 godzin. Na naukę w domu przeznaczają około godziny dziennie, na sen 6 - 12 godzin (przy czym w obu grupach większość śpi 8 - 9 godzin). Najwyższy odsetek ankietowanych spędza przed telewizorem około 2 godziny dziennie. Ćwiczenia fizyczne w czasie wolnym częściej niż 2 razy w tygodniu wykonuje 57 proc. ankietowanych, 29,1 proc. raz, 13,3 proc. rzadziej. Regularnie 3 posiłki dziennie spożywa 85 proc. ankietowanych uczniów. Większość dzieci i młodzieży w gminie Horyniec ma prawidłowe nawyki żywieniowe. Niepokoją zaniedbania higieny jamy ustnej i mycia rąk, jak również nie dość intensywna aktywność fizyczna.

  Streszczenie angielskie: Health behaviour of children and youth is being taught from the earliest years of their lives. Hygiene, dental care, hygiene of work and rest as well as proper nutritional habits determinate health condition of a chid and, later on, of an adult. The aim of this work was to evaluate the hygienic habits of children and youth in the commune of Horyniec. An especially designed questionnaire was used as an examination tool. It consisted of 27 questions. 151 students of primary and grammar school were examined. The highest percentage of the interviewed students (37.1 p.c.) washed their hands 4 - 5 times a day. After using WC 78.1 p.c. of them washed hands, whereas the rest of them neglected that routine. Only 21.2 p.c. of the examined children brushed their teeth after every meal. An average student of the primary or grammar school spent daily 7 hours at school. They did homework or studied themselves usually 2 hours a day. Vast majority of them slept 8 - 9 hours every night. The most numerous group of the examined children watched TV about 2 hours a day. 57 p.c. of the students did physical activities more often than twice a week, 29.1 p.c. once a week and 13.3 p.c. less fequently. 85 p.c. of the kids regularly had three meals a day. The study of hygienic habits of children and youth in the commune of Horyniec shows that most of them have proper nutritional habits. Unfortunately, majority of them neglect brushing teeth after every meal and washing hands. Too many children don't do sports intensively enough.


  2/17

  Tytuł oryginału: A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time.
  Autorzy: Hliniak A., Gwiazdowska B., Szutkowski Z., Kraszewska E., Kukolowicz P., Jarząbski A., Sochacka B., Mazurkiewicz M., Paprota K., Oliskiewicz W., Zadrożna O., Milecki P., Kubiak M., Czopkiewicz L., Jagas M., Góźdź S., Wieczorek A., Woytowicz A., Cisowska B., Magdziarz H., Nowakowski S., Kośniewski W., Laskosz I., Serafin A., Gradoń E.
  Źródło: Radiother. Oncol. 2002: 62 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and purpose: To compare in a phase III study the loco-regional control, disease-free survival and overall survival induced by an accelerated regimen (AF) as compared with conventional regimen (CF) and to analyze the early and late post-radiation morbidity in both arms. Materials and methods: Patietns with ó 75, WHO 0-1, suitable for a radical course of radiotherapy T1-T3, NO, MO, stage of glottic and supraglottic laryngeal cancer were randomized to either CF: 66Gy given in 33 fractions over 45 days or AF: 66Gy given in 33 fractions over 38 days (2 fractions every Thrusday). A total of 395 patients were included from 05.1995 to 12.1998. Results. Early toxicity: At the end of radiotherapy patietns treated with AF complained for more severe reactions than patients treated with CF. In 8 weeks after treatment completion patients treated with AF complained only for more severe pain on swallowing (P = 0.027). In 4 months after treatment completion all types of toxicity except for skin teleangiectasia (P = 0.001) were similar in the two groups. Locoregional control: comparison between CF and AF showed no difference in terms of loco-regional control (P = 0.37). Conclusions: The improvement in AF in terms of loco-regional control is estimated to be 3-5 p.c. in comparison with conventional regimen and is not significant. The intensity of reactions after 4 months was similar in both arms, what suggests the possibility of further shortening of the overall time by few days or enhancing the total dose within the limits of acceptable morbidity.


  3/17

  Tytuł oryginału: Ostre krwiopochodne zapalenie kości u noworodków - "portret zbiorczy" 129 przypadków - z perspektywy dnia przyjęcia do leczenia chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Acute haematogenous osteomyelitis in newborns - review of 129 cases.
  Autorzy: Mazurkiewicz Irena, Gawrych Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.87-90, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy epidemiologicznej krwiopochodengo zapalenia kości u noworodków leczonych w Oddziałach Chirurgii Dziecięcej Pomorza Zachodniego w ostatnich latach - z perspektywy dnia przyjęcia do leczenia chirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological analysis of 129 cases acute haematogenous osteomyelitis in newborns treated in ward of Pediatric Surgery of West Pomeranian was perfomed.


  4/17

  Tytuł oryginału: Patologiczne śródstawowe i przynasadowe złamania okolicy stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Pathological fractures of the knee.
  Autorzy: Kopacz Jacek, Warda Edward, Mazurkiewicz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.157-162, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposoby i wyniki leczenia patologicznych śródstawowych i przynasadowych złamań kolan u 20 chorych, leczonych w lubelskiej Klinice Ortopedii i Traumatologii w latach 1962-1999. Zanotowano 18 złamań dalszej części kości udowej i 2 bliższej części piszczeli. Przyczyną 14 złamań były zmiany niezłośliwe, a 6 - nowotowry złośliwe pierwotne lub przerzuty. Wiek chorych wynosił średnio 39 lat. Zrosły się złamania przez ogniska chłoniaków i szpiczaka u 3 chorych, leczone opatrunkami gipsowymi lub wyciągiem szkieletowym. Resekcję guzów złośliwych i rekonstrukcję z użyciem metakrylanu i łączników metalowych wykonano 2 chorym, zaś chorej z mięsakiem naczyniowym wyłuszczono kończynę w stawie biodrowym. Miejscowe korzystne wyniki leczenia u 5 chorych (ustąpienie bólów i odzyskanie zdolności obciążania kończyny) były nietrwałe wskutek nawrotów guzów, mimo równoczesnego napromieniania i chemioterapii. Zmarło 5 osób wskutek przerzutów do płuc w okresie od 6 miesięcy do 7 lat po złamaniu. Zmiany niezłośliwe leczono przez usunięcie patologicznych tkanek, frezowanie ścian jam kostnych z wypełnieniem przeszczepami. Tylko 1 choremu wypełniono jamę cementem kostnym. Po operacji kończyny unieruchamiano opatrunkami gipsowymi. Zrosły się wszystkie złamania. Średni okres obserwacji chorych tej grupy wnosił 8 lat. Artroza z trwałą niedomogą bólową kolana wystąpiła u chorego trzykrotnie operowanego z powodu nawrotów guza olbrzymiokomórkowego, z powikłaniem zapalnym i szpotawym ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the methods and results of treatment of 20 epiphyseal and low-metaphysis pathological knee fractures treated at the Department of Orthopedics of the Lublin University of Medical Sciences between 1962-1999. The average age was 39 years. Malignant tumours (2 lymphomas, 1 plasmocytoma, 1 hemangiopericitoma, 2 adenocarcinoma metastases) and benign lesions (10 giant cell tumours, 3 solitary bone cysts, 1 intraosseous extension of pigmented villonodular synovitis) causes 18 femur fractures and 2 tibia fractures. The fractures caused by lymphomas in 2 patietns and plasmocytoma in 1 patients were treated with either a plaster cast or skeletal traction and healed within 16 weeks. Tumour resection and reconstruction with Rush rods, Kuntscher nail, plate and methylmetacrylate were performed in 2 cases. In 1 case with hemangiopericytoma hip exarticulation was performed. In 5 cases pain relief and weight bearing capacity of the limb was not achieved because of neoplasm recurrences; 5 deaths occurred within 6 months to 7 years after femur fracture because of pulmonary metastases. Benign bone lesions were treated by curettage of pathological tissues, burring bony walls of the lesions and filling the cavities with bone grafts or methylmetacrylate (1 case). Displaced fragments were reduced whenever possible. Limbs were immobilised in plaster casts. The follow-up period for patietns with benign lesions was 8 years. All fractures healed. Arthritis with persistent ...


  5/17

  Tytuł oryginału: Presentation of intracranial arachnoid cysts in children: correlation between localization and clinical symptoms.
  Autorzy: Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria, Dilling-Ostrowska Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR462-CR465, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Ther present study was performed in order to determine the most common neurological signs of arachnoid cysts (AC) in a pediatric population and to evaluate if there is a correlation between the localization of the cyst and the clinical characteristics. Forty-five AC patients were studied, aged 2 - 17 years, who were consecutively referred to the Department of Developmental Neurology at the Medical University of Gdańsk between 1990 - 2001. We found that AC has a strong predilection to the temporal regions and was associated with epilepsy in 31 p.c. of the cases. The patient's main complaint, however, was headache (in 69 p.c. of casefs). In 6 cases AC required surgical treatment, because of intracranial hypertension. The AC concomitant with epilepsy had a significant prodilection to the left temporal region (92 p.c. of cases).


  6/17

  Tytuł oryginału: Higiena wypoczynku studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu [AM w Lublinie].
  Tytuł angielski: Hygiene of leisure time among third year students from faculty of nursing and health science.
  Autorzy: Czabak-Garbacz Róża, Skibniewska Agnieszka, Mazurkiewicz Piotr, Wisowska Anna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.203-211, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny higieny wypoczynku przez wybraną grupę społeczności studenckiej Akademii Medycznej w Lublinie. Przeanalizowano m.in. ilość czasu wolnego oraz najczęstsze formy jego spędzania przez studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu w czasie roku akademickiego i wakacji pod kątem wypoczynku aktywnego i biernego, a także przedstawiono własną opinię studentów na temat sposobu spędzenia czasu wolnego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of hygiene of leisure time among third year students from Faculty of Nursing and Health Science of Lublin Medical Academy. It analysed passive and active ways of spending free time. The study involved 106 students (55 stationary and 51 extramural) and it was conducted by means of questionnaire. The study revealed the students prefer passive types of spending their leisure time. The most popular activity was listening to the radio, to which they devoted average 2.9 hours a day (listening to music mainly). Extramural students listened to the radio shorter than stationary ones (the difference was statistically significant). Students spent also a lot of their time watching television (average 1.5 hours a day), reading and newspapers (average 1.85 hours a day) and doing housework, which is an active way of rest (average 2.7 hours a day), mainly preparing meals and shopping. Students devoted the least pf their free time to sleep during the day in spite of the fact it is an excellent way of rest. The study found also that physical activity was not a favourite type of spending free time. Every third student did not do any sport. Stationary students did sport 4 times longer than extramural (the difference was statistically significant). Only 31 p.c. practiced taking a daily walk and only 44 p.c. of students made tourist trips. 81,9 p.c. of them went away during summer holidays, but only 31 p.c. of them during the winter break. Undoubtedly, the way of spending free time by the students under examination was not hygienic as it did not give them a sense of relaxation and rest; also the students themselves were not satisfied with it.


  7/17

  Tytuł oryginału: Niedobór inhibitora esterazy. Postać wrodzona i nabyta. Objawy, problemy diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł angielski: C1 inhibitor deficiency. Hereditary and acquired forms. Symptoms, diagnostic i therapeutic problems.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Obtułowicz Aleksander, Mazurkiewicz Antonina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.438-441, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedobór inhibitora C1 esterazy może być wrodzony (typ I i II) lub nabyty (typ I i II). Objawia się napadami obrzęków tkanki podskórnej lub błon śluzowych dróg oddechowych. Postać nabyta niedoboru C1 inhibitora pojawia się jako typ i u chorych z chorobami limfoproliferacyjnymi i chorobami tkanki łącznej lub jako typ II w chorobach z autoimmunizacji. Objawy kliniczne obrzęków są podobne we wszystkich postaciach niedoboru C1 inhibitora i łączą się z niskim poziomem C4 w surowicy oraz obniżoną aktywnością C1 inhibitora. W nabytym niedoborze inhibitora C1 dodatkowo obniżone jest stężenie C1, C1q, a typie II także obniżenie C3 w surowicy. Lekami z wyboru są anaboliki (danazol, stanazolol). Stosuje się także leki antyfibrynolityczne, preferowane zwłaszcza w nabytym niedoborze C1 inhibitora. W stanach zagrożenia życia stosowany jest wlew koncentratu C1 inhibitora.

  Streszczenie angielskie: C1 inhibitor deficiency can be hereditary (Type I and II) or acquired (Type I and II). Clinically it is manifestated by recurrent attacks of angioedema which may involve skin, airways and digestive tract. The acquired form of C1 inhibitor deficiency is associated with lymphoproliferative or connective tissue disorders as well as with autoimmunisation. Clinical symptoms are similar in all forms of C1 inhibitor deficiencies and they are connected with low serum level of C4 as well as with decreased activity of C1 inhibitor. In acquired angioedema additionally they are also decreased C1 and C1q and in type II C3 serum concentration is diminished. The drugs of choice are anabolics (danazol, stanazolol). Antifibrinolitic drugs are also used especialy in acquired forms of C1 inhibitor deficiency. The infusion of C1 inhibitor concentrate is used in acuts emergency treatment.


  8/17

  Tytuł oryginału: Złamania zmęczeniowe goleni starszych kobiet.
  Tytuł angielski: Stress fractures of the tibia with concomitant osteoarthritis of the knee in elderly women.
  Autorzy: Kopacz Jacek, Warda Edward, Mazurkiewicz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.515-520, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W lubelskiej Klinice Ortopedii i Taumatologii w latach 1996-2001 hospitalizowaliśmy 5 kobiet w wieku 57-78 lat z powodu zmęczeniowych złamań trzonów piszczeli wikłających zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową obu kolan. Dwie chore nie chodziły od 3. i od 9. miesięcy, a 3 poruszały się z trudem za pomocą 2 lasek. Złamania u 2 chorych wygoiły się po 5. i 6. miesiącach unieruchomienia marszowymi opatrunkami gipsowymi. Operowano 2 chore, u których doszło do dużych zniekształceń osi piszczeli. Złamanie 72-letniej chorej wygoiło się 10 miesięcy po korekcji zniekształcenia, dekortykacji, zastosowaniu przeszczepów oraz zespoleniu złamania ryglowanym prętem śródszpikowym. U innej 78-letniej chorej wykonano dekortykację, poprawiono oś goleni i ognisko złamania obłożono przeszczepami. Równocześnie wykonano artrodezę stawu kolanowego sposobem Charnleya. Zrost uzyskano po 7. miesiącach unieruchomienia w opatrunku gipsowym. Po roku u tej samej chorej wszczepiono protezę drugiego kolana. Zaniechano leczenia 72-letniej chorej z powodu złego stanu zdrowia. U wszystkich leczonych chorych ustąpiły bóle w miejscu wygojonych złamań i uzyskano poprawę wydolności chodu.


  9/17

  Tytuł oryginału: Cele i zadania inżynierii medycznej.
  Tytuł angielski: The aims and tasks of medical engineering.
  Autorzy: Mazurkiewicz Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.2-4, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono cele, zadania i miejsce inżynierii medycznej w szeroko rozumianym systemie ochrony zdrowia. Szczególną uwagę zwrócono na partnerską rolę inżynierii med. w zabezpieczaniu serwisu, szkolenia i marketingu, jak rownież partnerstwo w badaniach naukowych. Nakreślono perspektywy stające przed inżynierią medyczną jako partnerem w podnoszeniu jakości funkcjonowania ogólnie pojętej Technologii Ochrony Zdrowia. Omówiono zadania jakie wynikają stąd dla środowiska krakowskiego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the aims and subjects of Medial Engineering in order to overall development in the field of Health service. The special attention was paid to the partnership role of Medical Engineering to provide a proper technical equipment service and maintenence, training of medical staff and mearketing. The future aims and subjects of Medical Engineering implicatexd by Technology of Health Service have been discussed.


  10/17

  Tytuł oryginału: Leczenie owrzodzeń żylnych goleni.
  Tytuł angielski: The management of venous ulcers.
  Autorzy: Andziak P[iotr], Dratwicki M., Mazurkiewicz A.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (4) s.216-229, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia najnowsze poglądy na patofizjologię, rozpoznawanie i leczenie żylnych oerzodzeń goleni.

  Streszczenie angielskie: The study presents current approach and detailed discussion of the venous ulcer pathophysiology, etiology, diagnosis and treatment.


  11/17

  Tytuł oryginału: Palliative care - transiting old tradition and values into the modern health care paractice.
  Tytuł polski: Opieka paliatywna. Przeniesienie tradycji i starych wartości do nowoczesnej opieki.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Mazurkiewicz Maria, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.186-193, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/17

  Tytuł oryginału: Doświadczalne badanie nad ruchomością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po zastosowaniu stabilizacji z wykorzystaniem implantów transpedikularnych : praca doktorska
  Autorzy: Smoczyński Maciej, Mazurkiewicz Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika i Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 118 k. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  13/17

  Tytuł oryginału: Nietypowa lokalizacja i obraz kliniczny esthesioneuroblastoma.
  Tytuł angielski: Unusual localisation and clinical picture of esthesioneuroblastoma.
  Autorzy: Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria, Mańkowska Barbara
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.125-127, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Esthesioneuroblastoma jest rzadkim guzem pochodzenia neuroektodermalnego z reguły zlokalizowanym w górnej części jamy nosowej. Przypadki z wewnątrzczaszkowym rozrostem guza są niezmiernie rzadkie. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 11-letniego chłopca u którego esthesioneuroblastoma zlokalizował się w prawej okolicy czołowej i zamanifestował występowaniem napadów padaczkowych. Wnioski: Przedstawiony przypadek wskazuje, że wystąpienie napadów padaczkowych częściowych i wtórnie uogólnionych zwłaszcza opornych na leczenie przeciwpadaczkowe oraz utrzymywanie się zmian ogniskowych w zapisie eeg są wskazaniem do wykonania u pacjenta badań neuroobrazowych.


  14/17

  Tytuł oryginału: Ways of spending leisure time by the third year-students of the Faculty of Pharmacy, Medical University of Lublin.
  Tytuł polski: Sposoby spędzania czasu wolnego przez studentów III roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie.
  Autorzy: Czabak-Garbacz Róża, Skibiniewska Agnieszka, Mazurkiewicz Piotr, Gdula Agnieszka
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.257-263, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wypoczynku studentów III roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie. Przeanalizowano m.in. ilość czasu przeznaczanaego na zajęcia na uczelni oraz najczęstsze formy spędzania czasu wolnego w zależności od płci. Badaniami przeprowadzonymi za pomocą ankiety objęto 114 studentów (82 kobiety i 32 mężczyzn). W pracy wykazano, że kobiety okazały się bardziej pracowite i obowiązkowe niż mężczyźni, ponieważ więcej czasu poświęcały na zajęcia na uczelni, stąd dysponowały mniejszą ilością czasu wolnego. Stwierdzono, że najbardziej popularnymi czynnościami wykonywanymi w czasie wolnym były: sen, na który ankietowani poświęcali średnio 6,8 godz. dziennie, nauka (średnio 3,6 godz.), słuchanie radia (2,9 godz.), rozmowy z koleżankami, kolegami (1,9 godz.), czynności higieniczne (1,1 godz.), na którą to czynność kobiety poświęcały więcej czasu niż mężczyźni; oglądanie telewizji (1,1 godz.) oraz obowiązki domowe (1,1 godz.). Najmniej czasu wolnego studenci poświęcali na spacer (kobiety nieco więcej niż mężczyźni) oraz na sport, który był bardziej popularny wśród mężczyzn. Udział studentów w życiu kulturalnym ograniczał się jedynie do spotkań towarzyskich oraz wyjść do kin, natomiast niezbyt popularną formą spędzania czasu wolnego było uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, widowiskach operowaych, koncertach i wystawach. W czasie wakacji, które powinny być przeznaczone na wypoczynek, istotnie wzrastała liczba studentów podejmujących pracę zarobkową. Zauważono, że sposób spędzania czasu wolnego przez studentów III roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w ciągu dnia był bardzo podobny, różnice dotyczyły tlko wymiaru czasu poświęcanego na poszczególne czynności.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of leisure time among third-year students from the Faculty of Pharmacy of the Medical University of Lubin. It analysed quantity of time devoted to schoold activity and ways of spending free time. The study involved 114 students (82 women and 32 men). The study revealed that women had less free time than men, who, most probably did not attend some lectures. The most popular activities among the questioned students were: sleeping (average 6.8 hours a day), studying (average 3.6 hours a day), listening to the radio (average 2.9 hours a day), talking with triends (average 1.9 hours a day), personal hygiene (average 1.1 hours a day), watching TV (average 1.1 hours a day), personal hygiene (average 1.1 hours a day), watching TV (average 1.1. hours a day), housework. Students devoted the least of their free time on active rest, for example walking (women did it more often than men) or practising sport (more popular among men). Cultural life of the students consisted only of meetings with friends and going to the cinema (women did it more often). The least popular way of spending free time was going to the theatre, opera, concerts and exhibitions. Few students spent their time working. Their number increased significantly during holidays. The way of spending free time by third-year students from the Faculty of Pharmacy (both men and women) during the day was similar, differences related only to the amount of time devoted to each activity.


  15/17

  Tytuł oryginału: Starting with the hospice/palliative care project - the philosophy and the practice.
  Tytuł polski: Hospicjum - projekt opieki paliatywnej - pomiędzy filozofią a praktyką.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Mazurkiewicz Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.433-438, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem opieki paliatywnej jest maksymalizacja jakości życia chorych z przewlekłą, postępującą chorobą, a także ich rodzin oraz innych bliskich im osób. Opieka paliatywna posiada charakter interdyscyplinarny, a zarazem pacjentocentryczny. Posiada pięć wymiarów, z których pierwsze trzy: biologiczny, psychospołeczny i duchowy odnoszą się do sfery funkcjonowania osoby chorej, a dwa pozostałe: opieka nad rodziną i nad profesjonalnymi dawcami wsparcia - dotyczą opiekunów. Analizując rozwój opieki paliatywnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, zgłoszono postulaty na rzecz utrzymania harmonii pomiędzy szczytną filozofią a wymaganiami ze strony praktyki.

  Streszczenie angielskie: The goals of the palliative care is the maximizing of the quality of life of people with the chronic progressive illness, their families and those who care about them. The palliative care is characterized by the interdisciplinary and patient-centered approach which consists of five dimensions: the sphere of the biological, psycho-social and spiritual functioning centered on the patients life, and the others: the care for the family and care for ourselves concerned with the care for the caregivers. The authors describe the development of the palliative care in the last twenty years and stress the importance of the difficult but necessary balance-keeping between the philosophy, mission and the practical needs.


  16/17

  Tytuł oryginału: Palliative care professional education in the new millennium: global perspectives - universal needs.
  Tytuł polski: Kształcenie profesjonalne w zakresie opieki paliatywnej: globalne perspektywy - uniwersalne potrzeby.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Mazurkiewicz Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.439-443, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opieka paliatywna w XX wieku przybrała zdecydowanie anglosasko-chrześcijański charakter. Czy opieka nad będącym u schyłku życia przewlekle chorym i jego rodziną odzwierciedla w większości osiągnięcia zachodniej cywilizacji i kręgów judeochrześcijańskich, czy też w obliczu globalnej perspektywy może stanowić uniwersalny sposób na rozwiązanie wspólnych dla wszystkich ludzi problemów związanych ze śmiercią i umieraniem? Artykuł przedstawia możliwości kształcenia profesjonalnych przedstawicieli opieki paliatywnej w perspektywie międzynarodowej, z uwzględnieniem krajów rozwijających się, w taki sposób, ażeby sprostali oni również wyzwaniom innych religii oraz wyzwaniom transkulturowym.

  Streszczenie angielskie: In the 20th century, the palliative care is based mostly upon the Anglo-Saxon and Christian contemporary model of care. is such a model sufficient and could be transformed to the places outside of Judeo-Christian based, west civilization? Is such a model transcultural and could be used for problems solving for those who are professionally involved in the end-of-life care? The universal needs of the dying human being and the family are seen by the authors in the global perspective, and that perspective is tailored as a base for the transcultural model of the education for the professionals within the palliative care.


  17/17

  Tytuł oryginału: Case Reports and Clinical Practice Review
  Tytuł angielski: Diagnostic problems with recurrent intracerebral bleeding in a 10-year-old boy.
  Autorzy: Bełdziński Piotr, Lemka Małgorzata, Pilarska Ewa, Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria, Dilling-Ostrowska Ewa, Słoniewski Paweł
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.268-272, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Intracranial arteriovenous malformations (AVMs) are congenital lesions, which occur with aproximate frequency reaching 1,5 p.c. to 3 p.c. of the population. In children, hemorrhage is the initial presenting syndrome in 25 p.c. cases. In the majority of cases it is a severe intracerebral or intraventricular bleeding without other symptoms. The causes higher mortality rate in this group as compared with adult patients (25 p.c. vs. 6-10 p.c.). The diagnosis is based on computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) and cerebral angiography (AG). Surgical extirpation of the lesions, embolization or radiosurgery, alone or in combinations, are the methods of choice in therapy. Case report: A 10-years-old boy who suffered from intracerebral bleedings from the arteriovenous malformation located in the occipital lobe is presented. Cerebral angiography performed after the second bleeding, revealed an aneurysm of the posterior right chorioideal artery as the cause of bleedings. The operation was performed with the use of a neuronavigation tool. Conclusions: The neuronavigation tool gave us the direct view into the location of pathology and enabled us to verify in situ the pre-operative diagnosis - none aneurysm were found The AVM could be totally resected using minimally invasive technique.

  stosując format: