Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAZANOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Sieć cytokinowa - potencjalne korzyści diagnostyczne i terapeutyczne w nefrologii.
Tytuł angielski: Cytokine network - potential diagnostic and therapeutic benefits in nephrology.
Autorzy: Mazanowska Oktawia, Kamińska Dorota, Klinger Marian
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.75-80, bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące cytokin i czynników wzrostu. Skupiono uwagę na znaczeniu sieci cytokinowej i wpływie jej równowagi na funkcjonowanei komórek. Opisano jej rolę w chorobach nerek, a szczególnie działanie modyfikujące odpowiedź zapalną. Omówiono implikacje terapeutyczne wykorzystujące wiedzę o wzajemnych powiązaniach i możliwość zastosowania w leczeniu chorób nerek.

  Streszczenie angielskie: The review is focused on the information about cytokines and growth factors and interactions between then in cytokine network creation with its intercellular regulatory function. The importance of cytokine network in kidney diseases and modification of immune response during inflammation process was discussed. Moreover the therapeutic implications based on the knowledge about interactions and possibility of use in renal diseases treatment.


  2/2

  Tytuł oryginału: Techniki biologii molkularnej jako uzupełnienie klasycznej histopatologii w diagnostyce ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Methods of molecular biology as a complement of conventional histopathology in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection.
  Autorzy: Kamińska Dorota, Klinger Marian, Mazanowska Oktawia
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.213-218, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas ostateczną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu ostrego i przewlekłego odrzucania nerek pozostaje klasyczne badanie histopatologiczne wycinka przeszczepionej nerki pobranego za pomocą biopsji. Coraz częściej stosuje się też aspiracyjną biopsję cienkoigłową. Do oceny bioptatu wykorzystuje się wiele systemów standaryzacyjnych (klasyfikację Banff, CCTT, CADI). Metody diagnostyki molekularnej, takie jak metody immunoenzymatyczne, PCR, RT-PCR, hybrydyzacja in situ, umożliwiają określenie subpopulacji limfocytów tworzących nacieki zapalne, rodzajów i ilości cytokin oraz czynników wzrostu obecnych w przeszczepie. Może to pozwolić na dokładniejsze poznanie mechanizmów immunologicznych reakcji odrzuceniowej i skuteczniejsze jej przeciwdziałanie.

  Streszczenie angielskie: The gold standard in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection remains conventional histopathological evaluation of biopsy tissues. Fine needle aspiration biopsy becomes popular tool in the monitoring of kidney transplants. There exists many standardization systems of renal allograft biopsy interpretation, e.g. Banff working classification, CCTT, CADI. Use of technologies of molecular diagnostics allows detect subsets of lymphocytes and pattern of cytokines in renal allograft. It can help in better understanding of immunological status of the graft, in choosing anti-rejection therapy and in differentiation between rejection and drug toxicity.

  stosując format: