Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAY
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Normy i zasady leczenia pacjentów z podwójną diagnozą.
Tytuł angielski: Norms and standards of treatment of patients with a dual diagnosis.
Autorzy: May-Majewski Andrzej
Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.23-26, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum. - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych - problemy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia Warszawa 26-27.10. 2000 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w Wiad. Psychiat. 2001; 4(4)
Sygnatura GBL: 313,515

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci z podwójną diagnozą testują skuteczność systemów terapeutycznych i zmuszają nas do tworzenia zróżnicowanych i coraz bardiej profesjonalnych ofert terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych. Wymuszają oni łączenie w jedną profesję dotychczasowych umiejętności nabytych w modelu leczenia uzależnień i modelu lecznictwa psychiatrycznego. Autor dzieli się swoimi doświadczeniami i przedstawia normy i zasady programu leczniczego dla pacjentów z podwójnymi diagnozami Centrum Leczenia Uzależneiń "Familia" w Gliwicach.

  Streszczenie angielskie: The patients with a dual diagnosis test the efficiency therapeutic systems and they force us to create diversified and more professional therapeutic offers for addicted patients. They require a combination into the profession the skills acquired both in the psychiatric and addiction treatment models. In this article teh author shared his experience an dpresented norms and rules of the therapeutic programme for patients with a dual diagnosis of the Centre of Addiction Therapy "Familia" in Gliwice.


  2/18

  Tytuł oryginału: Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w okresie okołooperacyjnym u chorych okulistycznych.
  Tytuł angielski: Venous thromboembolism prophylaxis in perioperative period in ophtalmological patients.
  Autorzy: Pankowska Sylwia, Mayzner-Zawadzka Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.56-58, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism together with pharmacological and nonpharmacological methods of their prevention were analysed. There are a lot of raports about thromoembolytic complications as well as about their prevention in perioperative period. One can however hardly find any information regarding this subject about their occurrence in ophthalmic surgery. The same refers to perioperative bleeding in a group of patients undergoing ophthalmic surgery once on thromboprophylaxis. This problem is underestimated by ophthalmologiost. New shorter surgical techniques (phacoemulsification), faster patients mobilisation, regional anaesthetic techniques are linked to lower risk of thrombosis. Nevertheless elder, frequently obese patients suffering from varices of lower extremities and circulatory diseases, operated under general anaesthesia need antithrombotic prophylaxis. The low-molecule-weight heparins seem to be the most effective. We recommend Enoxoparin (Clexane) 20 mg, Fraxiparin 7500 IU or Delteparin (Fragmin) 2500 IU supplied subcutaneously once a day. First dose should be given one day before procedure. The therapy should be continued for 2 - 3 days after operation.


  3/18

  Tytuł oryginału: Stosowanie leków przeciwkrzepliwych u chorych poddawanych operacjom okulistycznym.
  Tytuł angielski: Anticoagulant therapy in patients undergoing elective ophtalmological procedures.
  Autorzy: Pankowska Sylwestra, Mayzner-Zawadzka Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.59-61, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Advantages and disadvantages of anticoagulant and antiplated therapy in patients undergoing elective ophtalmic operations were analysed. Giving up a long-term anticoagulant therapy is linked to increase of thromboembolic systemic complications (e.g. cerebral accidents, exacerbation of coronary artery disease, vein or artery thrombosis). On the other hand, continuation of therapy is linked to increasing of frequency of ophtalmological haemorrhagic complicatuions (e.g. retrobulbar haemorrhage, vitreous haemorrhage, chemosis, subconjunctival haemorrhage, specially when retrobulbar or peribulbar block was performed. Two solutions are proposed - either continuation of anticoagulation and application of anaesthetic methods carrying the minimal risk of haemorrhage (general anaesthesia, topical anaesthesia or sub-Tenon's block) or dicontinuation of oral anticoagulants 2 - 3 days before operation with changing treatment to low-molecular-weight heparins. Acetilosalicylic acid doesn't increase hemorrhage complications, so it may be continued in perioperative period.


  4/18

  Tytuł oryginału: Ruchoma skrzeplina w prawym przedsionku u pacjenta z ostrą, masywną zatorowością płucną.
  Tytuł angielski: Right atrial mobile thrombus in patient with acute, massive pulmonary embolism.
  Autorzy: Ciurzyński Michał, Mikaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Liszewska-Pfejfer Danuta, Biederman Andrzej, Mayzner-Zawadzka Ewa, Małysz Jerzy, Lichodziejewska Barbara
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.179-182, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjent A. M. lat 71 został przyjęty do Kliniki Urologii Akademii Medycznej - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie z powodu objawowej kamicy moczowodowej celem wykonania przezskórnej nefrolitotrypsji. W stanie ogólnym dobrym został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadzono bez powikłań. W szóstej dobie po operacji chorego przyjęto do Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) z powodu pogorszenia stanu ogólnego i wystąpienia objawów niewydolności oddechowej. Mimo stosowanego w OIT leczenia (cefuroxym, nadroparyna, furosemid, insulina, płyny iv.) stan pacjenta pozostawał ciężki, utrzymywały się kliniczne i gazometryczne cechy niewydolności oddechowej. Chorego z podejrzeniem zatorowości płucnej skierowano do Pracowni Echokardiografii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii IS AM. W wykonanym badaniu echokardiograficznym stwierdzono w poszerzonym prawym przedsionku dużą, ruchomą skrzepliną, przymocowaną do przegrody międzyprzedsionkowej w miejscu otworu owalnego, częściowo wpadającą w czasie rozkurczu do znacznie poszerzonej jamy prawej komory. Ponadto obserwowano echokardiograficzne cechy charakterystyczne dla ostrej, masywnej zatorowości płucnej. Pacjenta w trybie natychmiastowym przekazano do Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie, podczas przeprowadzonej w tym samym dniu operacji stwierdzono skrzeplinę w otworze owalnym oraz świeże, masywne skrzepliny w płatowych gałęziach prawej i lewej tętnicy płucnej. Wykonano embolektomię obu tętnic płucnych. Po ogrzaniu pacjenta próba odłączenia od krążenia pozaustrojowego okazała się nieskuteczna ...

  Streszczenie angielskie: A 71-year old man suffering from uteterolithiasis was admitted to the Department of Urology University of Warsaw - Infant Jesus Hospital and scheduled for percutaneous nephrolithotrypsy. On the sixth postoperative day the patient required admission to the intensive care unit due to the clinical and biochemical signs of respiratory insufficiency. To diagnose the acute pulmonary embolism the transthoracic echocardiographic examination (TTE) in Echocardiography Laboratory of Department of Internal Medicine and Cardiology was performed. TTE showed in the right atrium a highly mobile, longitudinal, additional echo attached to the interatrial septum in the place of foramen ovale, prolapsing in diastole into the right ventricle. After that TTE showed typical echocardiographic signs of acute massive pulmonary embolism. The patient was immediately transferred to Cardiac Surgery Unit in the Institute of Cardiology and on surgery longitudinal thrombus in foramen ovale and massive, fresh thrombi in lobar branches of the right and left pulmonary arteries were found. Unfortunately after embolectomy had been performed, the attempts to wain the patient from cardiopulmonary by-pass failed due to insufficient right ventricle. Discussion demonstrates the methods of treatment of the patient with acute pulmonary embolism and right atrial mobile thrombus.


  5/18

  Tytuł oryginału: Non obstetric emergencies in pregnant women.
  Autorzy: May A. E.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.93-94, bibliogr.7 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/18

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania wyboru anestezji regionalnej (RA).
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka E.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.105-108, il., tab., bibliogr. 5 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/18

  Tytuł oryginału: Significant back problems and regional anaesthesia.
  Autorzy: May A. E.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.108-110, bibliogr. 12 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  8/18

  Tytuł oryginału: Application of recombinant activated factor VII for treatment of impaired haemostasis during liver transplantation in recipients with Wilson's disease - a report of two cases.
  Autorzy: Jureczko L[idia], Trzebicki J., Zawadzki A., Pacholczyk M., Łągiewska B., Kołacz M., Szyszko G., Mayzner-Zawadzka E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.52-54, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Denmark) is a treatment used to prevent and arrest intra- and postoperative bleeding in patients with haemophilia A or B complicated by circulating anticoagulants (inhibitors of FVII and FIX) and in patients without haemophilia who spontaneously develop inhibitors of FVIII, i.e. in acquired haemophilia. Patients who qualify for liver transplantation due to liver dysfunction may have varying degrees of coagulation impairment and thus carry an elevated risk of massive bleeding and have worse prognosis. The authors administered recombinant activated factor VII to two patients with coagulation abnormalities in the couse of Wilsons's disease during liver transplantation.


  9/18

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  10/18

  Tytuł oryginału: Modyfikacja zachowań bólowych u szczura w następstwie podania bifaliny : praca doktorska
  Autorzy: Kosson Dariusz Tomasz, Mayzner-Zawadzka Ewa (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 68 k., [18] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 197 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19937

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  11/18

  Tytuł oryginału: Zbiór pytań testowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Durek Grażyna, Jałowiecki Przemysław, Karpel Ewa, Ponichter Mirosław, Rawicz Marcin, Złotorowicz Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Gaszyński Wojciech (przedm.), Mayzner-Zawadzka Ewa (przedm.), Dyaczyńska-Herman Anna (red.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego , Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Wydanie: - Wyd. 3 popr. i rozsz
  Źródło: - Warszawa, CMKP ; PTAIT 2002, 419 s., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,723

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  12/18

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  13/18

  Tytuł oryginału: Rejestracja zachorowań na nowotwory złośliwe : podręcznik dla personelu rejestrów nowotworowych
  Opracowanie edytorskie: Esteban D. (red.), Whelan S. (red.), Laudico A. (red.), Parkin D. M. (red.), Badger D. (red.), Gravestock S. (red.), Maya A. L. (red), Janiszewski Adam (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 2002, 360 s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. oryg. Manual for cancer registry personnel. IARC Technical Report No 10
  Sygnatura GBL: 802,309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/18

  Tytuł oryginału: Znieczulenie do zabiegów okulistycznych
  Autorzy: Pankowska Sylwestra, Mayzner-Zawadzka Ewa
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.13-19, il., bibliogr. 30 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/18

  Tytuł oryginału: Badanie kliniczne, rentgenodiagnostyka i refleksometria fluorescencyjna w wykrywaniu próchnicy bruzd zębów stałych u dzieci i młodzieży : praca doktorska
  Autorzy: Mayschak Waldemar, Buczkowska-Radlińska Jadwiga (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, Zakład Stomatologii Zachowawczej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 115 k., [13] k. tabl. : tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20452

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/18

  Tytuł oryginału: Opis przypadku pary bliźniąt jednojajowych z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej oraz dodatkowo uzależnienia od substancji psychoaktywnych u jednego z nich.
  Tytuł angielski: A case of a pair of monozygotic twins with paranoid schizophrenia and additional addiction to psychoactive substances in one of them.
  Autorzy: May-Majewski Andrzej, Krysta Krzysztof, Skałbania Witold
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pary bliźniąt jednojajowych cierpiących na schizofrenię paranoidalną. U jednego z nich dodatkowo rozpoznano uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Obaj byli hospitalizowani z powodu zaostrzenia schizofrenii, a u pacjenta uzależnionego stwierdzonoponadto objawy abstynencyjne spowodowane odstawieniem substancji psychoaktywnych. Po zastosowaniu właściwego leczenia i uzyskaniu poprawy stanu psychicznego u obu z nich, pod koniec hospitalizacji dokonano porównania pod względem przebiegu leczenia, a także innych parametrów opisujących ich funkcjonowanie społeczne, jakość życia. U obu dokonano też oceny procesów poznawczych przy pomocy odpowiedniej baterii testów psychologicznych. Powyższa analiza wykazała, że u pacjenta z tzw. "podwójną diagnozą", czyli współistnieniem choroby psychicznej i uzależnienia od substancji, konieczne było zastosowanie wyższych dawek neuroleptyków w celu osiągnięcia poprawy stanu psychicznego. Ponadto stwierdzono, że poziom funkcjonowania społecznego i jakość życia utrzymywały się u niego na znacznie niższym poziomie niż u bliźniaka nie używającego substancji psychoaktywnych. Ocena procesów poznawczych u obu bliźniaków, dokonana po ustabilizowaniu stanu psychicznego, wykazała, że u bliźniaka z "podwójną diagnozą" stwierdzono gorsze wyniki w większości testów (ocena selektywności i czujności uwagi, przestrzennej i werbalnej pamięci operacyjnej) w porównaniu z bliźniakiem nie używającym substancji. Powyższe wnioski oparte na ocenie jednej tylko pary bliźniąt, ponieważ szanse znalezienia i poddania badaniu podobnej pary są minimalne.

  Streszczenie angielskie: A case of monozigotic twins suffering from paranoid schizophernia was described. In one of them also an addiction to psychoactive substances was diagnosed. Both were hospitalized for exacerbation of schizophrenia, and in the adicted patient also abstinences signs caused by discontinuation of psychoactive substances appeared. After appropriate treatment and improvement of mental condition in both twins, at the end of hospitalization they were compared in view of the course of treatment, as well as other parameters describing their social functioning and quality of life. In addition, cognitive processes were evaluated using a relevant set of psychological tests. This analysis indicated that in the patient with the so called "dual diagnosis", i.e. comorbility of mental disease and addiction to psychoactive substances, it was necessary to use higher doses of neuroleptics in order to improve the mental condition. Furthermore, he exhibited a much lower level of social functioning and quality of life. Evaluation of cognitive processes in both twins, carried out after stabilization of their mental condition, demonstrated much worse results in most of the tests in the twin with the " dual diagnosis" (evaluation of selective and attentiveness, spacial and verbal operative memory), as compared to the one who did not use any substances. These conclusions are based on evaluation of only one pair of twins, but the chances of finding and examining a similar pair of twins are minimum.


  17/18

  Tytuł oryginału: Biochemia Harpera
  Autorzy: Murray Robert K., Granner Daryl K., Mayes Peter A., Rodwell Victor W.
  Opracowanie edytorskie: Kokot Franciszek (red.), Koj Aleksander (red.), Aleksandrowicz Zenon (tł.), Chorąży Mieczysław (tł.), Kiliańska Zofia Maria (tł.), Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia (tł.), Kokot Franciszek (tł.), Krajewska Wanda Małgorzata (tł.), Kucharz Eugeniusz (tł.), Lewandowicz Andrzej (tł.), Lewartowski Bohdan (tł.), Lipińska Anna (tł.), Vetulani Jerzy (tł.), Węglarz Ludmiła (tł.), Wilczok Tadeusz (aut.), Wilczok Adam (aut.), Żydowo Mariusz (tł.).
  Wydanie: - Wyd. 5
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1132 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Harper's biochemistry
  Sygnatura GBL: 736,537


  18/18

  Tytuł oryginału: Ból w okresie porodu.
  Tytuł angielski: Pain during labor.
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.35-37, il., tab., bibliogr. [6] poz.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  stosując format: