Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATUSZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: HA 1004, an inhibitor of serine/threonine protein kinases, restores the sensitivity of thymic lymphomas to Caý+ -mediated apoptosis through a protein kinase A-independent mechanism.
Autorzy: Matuszyk Janusz, Cebrat Małgorzata, Kalas Wojciech, Strzadała Leon
Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (4) s.435-442, il., bibliogr. 20 poz.
Sygnatura GBL: 313,577

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Our revious reports showed that thymic lymphomas arising in TCR transgenic mice are resistant to Caý+ -mediated apoptosis. Here we show that induction of apoptosis in thymic lymphomas involves a process that is cAMP-mediated and which depends on the activation of protein kinase A (PKA) despite the lower level of PKA type I in these lymphomas compared to thymocytes. Further, we show that treatment of the lymphomas with HA1004, a serine/threonine protein kinase inhibitor, restores their susceptibility to ionomycin-induced apoptosis. Results indicate that HA1004-induced restoration of sensitivity to ionomycin proceeds through a PKA-independent mechanism. Moreover, activation of PKA instead of its inhibition induces apoptosis of lymphoma cells.


  2/2

  Tytuł oryginału: Regulacja ekspresji i funkcji receptorów jądrowych rodziny Nur77 i ich udział w kontrolnych punktach szlaków sygnałowych prowadzących do apoptozy, różnicowania i produkcji hormonów steroidowych.
  Tytuł angielski: Regulation of expression and function of Nur77 family of nuclear receptors and their role in the control points of signaling pathways leading to apoptosis, differentiation and synthesis of steroid hormones.
  Autorzy: Matuszyk Janusz, Strządała Leon
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.61-80, il., tab., bibliogr. 78 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie polskie: Receptory jądrowe Nur77, Nurr1, i Nor-1 należą do rodziny Nur77 i do nadrodziny receptorów steroidowo-tyroidowych. Białka te biorą udział w procesach apoptozy tymocytów, różnicowania komórek nerwowych, produkcji hormonów steriodowych. Wpływanie na te procesy w celach terapeutycznych wymaga poznania mechanizmów regulacji ekspresji i funkcji białek rodziny Nur77 i ich roli w różnych szlakach sygnałowych. Ekspresja i funkcja Nur77 jest regulowana na poziomie transkrypcji genu i fosforylacji białka. Białka rodziny Nur77 funkcjonują jako aktywatory transkrypcji w formie monomerów, homodimerów i heterodimerów z receptorami typu X retinoidów. Białka rodziny Nur77 funkcjonują w miejscach krzyżowania się szlaków sygnałowych zależnych od receptorów dla czynników wzrostowych, hormonów, antygenów (receptor komórek T) ze szklanymi sygnałowymi kontrolowanymi przez glikokortykoidy i pochodne witaminy A. W szlaku sygnałowym prowadzącym do apoptozy Nur77 jest eksportowany z jądra do mitochondrium i działa jak białko adaptorowe.

  Streszczenie angielskie: The orphan nuclear receptors Nur77, Nurr1 and Nor-1 are the members of Nur77 family and of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily. These proteins are mediators in signaling pathways leading to apoptosis of thymocytes, neuronal differentiation, synthesis of steroid hormones. Therapeutic intervention in these processes should be preceded by the knowledge of mechanisms of regulation of expression and function of Nur77 family proteins and their role in different signaling pathways. Expression and function of Nur77 is regulated on the levels of transcription of gene and phosphorylation of protein Nur77 family proteins function as transcription activators in the form of monomers, homodimers and heterodimers with retinoid X receptors. Nur77 family proteins are involved in cross-talk of signaling pathways dependent on receptors of growth factors, hormones, antigens (T cell receptor) with glucocorticoids and retinoids dependent signaling pathways. In the signaling pathway leading to apoptosis Nur77 is exposed from the nucleus to the mitochondria and may act as an adaptor protein.

  stosując format: