Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATUSZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Źródła energii dla pracy fizycznej o różnej intensywności a wspomaganie dietetyczne zdolności wysiłkowych.
Tytuł angielski: Nutrition and dietetic supplementation during exercises of different intensity in relation to energy sources.
Autorzy: Matuszkiewicz Andrzej
Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (4) s.144-148, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,155

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Trening sportowy prowadzi do indukcji syntezy specyficznych dla danego treningu białek. Wspomaganie dietetyczne w okresie treningu musi uwzględniać przede wszystkim spożywanie odpowiednich ilości pełnowartościowych białek zawierających aminokwasy egzogenne. Żywienie i wspomaganie zawodników należy dostosować do rodzaju wykonywanej pracy i do występujących przyczyn przerwania wysiłku w danej intensywności.

  Streszczenie angielskie: Sport training leads to induction of protein synthesis, these proteins are specific for a given type of training. Dietetic supplementation during training period must, above all, take into consideration the consumption of appropriate amounts of protein containing exogenous aminoacids. Nourishing and supplementation sportsmen should be appropriated to the type of exercised work and to the occuring reasons causing the physical effort to be stopped by an athlete at a given intensity.


  2/6

  Tytuł oryginału: Związek pomiędzy stanem zapalnym, niedożywieniem i miażdżycą w przewlekłej niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: The association between malnutrition, inflammation, and atherosclerosis in chronic renal failure.
  Autorzy: Matuszkiewicz-Rowińska Joanna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.901-905, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Istotne różnice w ocenie magnezurii mierzonej bezpośrednio i wyliczonej ze stosunku Mg+2/kreatynina u maratończyków.
  Tytuł angielski: Serious differences between the directly estimated and the indirectly calculated (from Mg+2 per g of creatinine) rates of magnusuria in marathon runners.
  Autorzy: Ratkowski Wojciech, Matuszkiewicz Andrzej, Kaczor Jan Jacek, Popinigis Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (8) s.348-352, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy było porównanie wyników dwóch różnych metod, którymi można się posługiwać w celu oceny intensywności procesu magnezurii. Materiał i metody. Dokonano tego na podstawie pomiarów zawartości magnezu w moczu dwóch maratończyków. Zbiórek moczu dokonywano przed biegiem maratońskim i po jego wykonaniu, mierzono objętość moczu, oznaczano stężenie Mg+2 i obliczano szybkość usuwania magnezu, wyrażając ją w mikromolach na godzinę. W tych samych próbkach moczu dokonywano pomiarów zawartości kreatyniny i szybkość jej usuwania z moczem wyrażano w g na godzinę. Porównano wyniki magnezurii mierzonej metodą bezpośrednią i wyrażanej w mikromolach na godzinę z wynikami, które otrzymanoby na podstawie analizy zawartości magnezu przeliczanej na gram kreatyniny. Wyniki: Przyjmując wartość magnezurii zmierzonej w warunkach spoczynkowych za 100 proc. w przypadku biegacza Nř 1 w moczu zebranym w czasie do 10 godzin po biegu zawartość Mg+2 wynosiła 47 proc., a po 25 godzinach 167 proc. Kiedy w tych samych próbkach moczu stężenie Mg+2 wyrażono w mikromolach na g kreatyniny, to wartości magnezurii były inne i wynosiły odpowiednio 30 proc. po 10 godz. i 68 proc. po 25 godz. W przypadku biegacz Nř 2 pomiarów zawartości Mg+2 dokonywano przed oraz w 5 i 21 godzinie po biegu. Odpowiednie wartości magnezurii zmierzonej bezpośrednio wynosiły: 37 proc. kontroli po 5 godzinach i 317 proc. po 21 godzinach. Po uwzględnieniu zawartości kreatyniny i przeliczeniu szybkości na g kreatyniny otrzymano wartości inne. Wynosiły one odpowiednio 19 proc. po 5 godz. i 217 proc. po 21 godz. Wniosek...


  4/6

  Tytuł oryginału: Nietrzymanie moczu - przyczyny, ocena kliniczna i akytualne zasady leczenia.
  Autorzy: Matuszkiewicz-Rowińska Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.5-11, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nietrzymanie moczu stanowi niezwykle zaniedbany problem kliniczny, zbyt rzadko rozpoznawany i przeważnie lekceważony przez lekarzy. Przycznia się do tego m. in. fakt ukrywania dolegliwości przez chorych, spowodowany zwykłym wstydem, a także uznanie ich za normalne dla okresu starzenia się podczas, gdy zawsze należy traktować je jako objaw patologiczny. Zaburzenie to stwarza ogromne problemy natury fizycznej, psychicznej i socjalnej, przede wszystkim dla chorego prowadząc do znacznego pogorszenia jakości życia, a także dla jego najbliższych, oraz - u chorych przebywających w zakładach opieki - dla personelu medycznego. Może ono powodować również istotne powikłania, takie jak zakażenie układu moczowego, zapalenie sromu, czy też nie dające się wygoić odleżyny, a u osób starszych, zmuszonych do częstego oddawania moczu w nocy sprzyja upadkom i złamniom kości. W krajach o wysokim poziomie ochrony zdrowia, koszty związane z opieką nad chorymi z nietrzymaniem moczu są bardzo duże; i tak np. wg raportu z 1993 roku, w USA wydano na nią ponad 15 miliardów dolarów, co stanowiło sumę większą niż przeznaczona na program dializ i chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej łącznie. Tymczasem postawienie prawidłowego rozpoznania, tzn. określenie przyczyny i typu nietrzymania moczu leży u większości chorych w zakresie możliwości lekarza pierwszego kontaktu. Wymaga ono przeważnie wnikliwego zebrania wywiadu i starannego zbadania chorego, podczas gdy wykonanie specyficznych testów jest konieczne jedynie w wybranych przypadkach...


  5/6

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na leczenie zakażeń układu moczowego - spojrzenie patogenetyczne.
  Autorzy: Matuszkiewicz-Rowińska Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.102, 104, 106, 108, 110-117, 119-124, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zakażenia układu moczowego należą do najczęściej spotykanych zakażeń bakteryjnych u ludzi. Artykuł ten przedstawia najnowsze poglądy na ich leczenie, z uwzględnieniem patogenetycznego tła choroby. Omówiono tu kolejno zakażenia nie powikłane i powikłane zarówno dolnego, jak i górnego odcinka, w tym stwarzające najwięcej problemów zakażenia narwacające, oraz zakażenia w różnych, szczególnych sytuacjach klinicznych: u kobiet w ciąży, kobiet po menopauzie, mężczyzn z chorobami gruczołu krokowego, osób z koniecznością utrzymywania cewnika w drogach moczowych, chorych z cukrzycą, niewydolnością nerek i po przeszcepieniu nerki. Na końcu przedstawiono aktualne poglądy na temat postępowania w przypadku bakteriomoczu bezobjawowego.


  6/6

  Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na zapobieganie i leczenie osteoporozy.
  Autorzy: Matuszkiewicz-Rowińska Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (4) s.242, 245-246, 248, 250-260, tab., bibliogr. 87 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osteoporoza jest chorobą społeczną, przyczyną złamań kości, inwalidztwa i zwiększonej śmiertelności u milionów osób na świecie, co wiąże się z znaczącym wzrostem kosztów opieki zdrowotnej. W walce z tą chorobą, za najważniejsze uważa się działania mające na celu zapobieganie jej rozwojowi, a następnie postępowi i powstawaniu złamań kości; temu poświęcone są też liczne, rozległe, często międzynarodowe próby kliniczne. W zapobieganiu i leczeniu osteoporozy, oprócz istotnyvh zmian w obrębie diety i sposobu życia, a także uzupełniania wapnia i witaminy D, stosowane są obecnie cztery grupy leków antyresorpcyjnych: hormonalna terapia zastępcza, bisfosfoniany, selektywne modulatory receptora dla estrogenu i kalcytonina. Poniżej omówiono zasady pierwotnej i wtórnej profilaktyki oraz leczenia osteoporozy, z wyszczególnieniem zalet i wad poszczególnych grup leków, a także przedstawiono cele i kierunki dalszych badań.

  stosując format: