Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATUSIK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Trendy w otłuszczeniu ciała oraz występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu.
Tytuł angielski: Trends in body adiposity and overweight and obesity occurrence in children and youth in Cracow in the last thirty years.
Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Matusik Stanisław
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.113-119, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano dane dotyczące względnej masy ciała (BMI) i wybranych fałdów skórno-tłuszczowych z trzech serii badań: 1971, 1983 i 2000 roku (dwie pierwsze serie liczą po ok. 6,5 tys. osób zbadanych, seria trzecia - ok. 4.5 tys. chłopców i dziewcząt). Zatosowanie w opracowaniu różnego typu analiz doprowadziło do podobnych, ogólnych wniosków. W ostatnim trzydziestoleciu nastąpił wzrost względnej masy ciała (BMI), był on jednak bardziej wyraźny w okresie 1971-1983 niż w okresie 1983-2000 i większy u chłopców niż u dziewcząt oraz zróżnicowany w zależności od okresu rozwoju. W postpubertalnej fazie rozwoju najszczuplejsze są dziewczęta z serii badań przeprowadzonych w roku 2000.

  Streszczenie angielskie: Body Mass Index (BMI) and selected skin - fold thickness from three series of studies in 1971, 1983, 2000 (the first two series number about 6.500 subjects, the third - about 4.500 boys and girls) were compared. Different types of analyses le into similar general conclusions: in the last thirty years an increase in relative body mass (BMI) occurred, but this was more evident in 1971-1983 than in 1983-2000. The increase was higher in boys than in girls and differed relative to the period of development. The slimest girls were found with postpubertal period from the 2000 series.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu sposobu żywienia w pierwszych miesiącach życia, z uwzględnieniem wpływu hydrolizatów białkowych, na mineralizację kości u noworodków urodzonycgh przedwcześnie.
  Tytuł angielski: The assessment of influence of the diet in the early life, with regard to the effect of protein hydrolisates, on bone mineralization in preterm infants.
  Autorzy: Woynarowska Martyna, Helwich Ewa, Rudzińska-Chazan Maria, Tupieka Anna, Matusik Hanna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.111-113, il., bibliogr. 8 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu żywienia w pierwszych miesiącach życia na mineralizację kości noworodków urodzonych przedwcześnie. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 21 dzieci (10 chłopców, 11 dziewczynek) urodzonych między 27 a 35 tygodniem ciąży (średnia 30 tyg.) z urodzeniową masą ciała 860 - 1800g (średnia 1343 g). 12 dzieci było karmionych pokarmem matki z dodatkiem wzmacniacza BMF - grupa 1.), 9 dzieci mieszankami o różnym stopniu hydrolizy białaka (grupa 2.). Po osiągnięciu przez dziecko masy ciała 3500g żyuwienie było modyfikowane zgodnie z obowiązującymi schematami żywienia niemowląt. Obecnie poddano tempo przyrostu masy ciała oraz gęstość mineralną kości mierzoną metodą densytometryczną (DPX). Wyniki: Wartość TBBMD (total body bone mass density) (g/cmý) oznaczona w 40 tygodniu wieku liczonego od momentu koncepcji u dzieci z grupy 1. wynosiła 0,450 ń 0,021, a w grupie 2. -0,457 ń 0,049. Wartość TBBMD po 3 miesiącach obserwacjii wynosiły odpowiednio 0,496 ń 0,034 i 0,478 ń 0,016, a w wieku 6 miesięcy 0,546 ń 0,055 i 0,564 ń 0,021. Różnice nie były istotne statystycznie. Nie stwierdzono też istotnych różnic w tempie przyrostu masy ciała, która w wieku 7-9 miesięcy wieku korygowanego do daty przwidywanego wg daty ostatniej miesiączki terminu porodu wynosiła średnio 8650g i 8475g. Wnioski: W badanej grupie nie stwierdzono różnic tempa przyrostu masy ciała i gęstości mineralnej kości u dzieci żywionych mieszankami zawierajacymi hydrolizaty białkowe i żywionych pokarmem matki ze wzmacniaczem. Zbyt mała jednak liczba pacjentów nie pozwala na wyciągnięcie ogólniejszych wniosków.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of the neonatal diet on bone mineralization. We studied 21 neonates (M-10, F-11) in gestational age 27-35 weeks with body birth weight ranging from 860 to 1800 g (mean 1343 g). 12 children received breast milk with fortifier (BMF - group 1) and 9 children were fed with hydrolysate formulas (group 2). The feeding was modified after child body weight reached 3500g. The bone mineral density measured by densitometry (DPX) technique and body weight gain were evaluated. Results: Mean TBBMD (total body bone mass density - g/cmý) at week 40 of postconceptual age in group 1 was 0.450 ń 0.021 and in group 2 0.475 ń 0.49. At 3rd month TBBMD was respectively 0.496 ń 0.034 and 0.478 ń 0.016, and at 6 month of corrected age 0.546 ń 0.055 and 0.564 ń 0.021. The differences were not statistically significant. There were no differences inn body weight gain between both groups. At month 7 - 9 of corrected age body weight were 8650 g and 8475 g respectively. Conclusion: We did not demonstrate the differences in TBBMD and body weight gain between children fed with breast milk and BMF or hydrolkysate formulas in the first months of life. The low number of children does not allow to generalise this conclusion.


  3/4

  Tytuł oryginału: Gęstość i metabolizm tkanki kostnej u dziewcząt z wolem prostym leczonych lewotyroksyną : praca doktorska
  Autorzy: Matusik Paweł, Małecka-Tendera Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, [Wojewódzka Przychodnia Endokrynologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Katowicach]
  Źródło: 2002, 91 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20031

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Zależność gęstości mineralnej kręgosłupa lędźwiowego od wieku, wzrostu i masy ciała u dziewcząt w okresie dojrzewania.
  Tytuł angielski: Correlation of lumbar bone mineral density with age, height and body mass in pubertal girls.
  Autorzy: Małecka-Tendera Ewa, Matusik Paweł, Franek Edward, Klimek Katarzyna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.9-15, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Tkanka kostna zwiększa swoją masę wraz z rozwojem dziecka, a jej szczytowa wartość przypada na koniec okresu dojrzewania. Pomiary densytometryczne dokonywane w wieku rozwojowym są zawsze odnoszone do wieku i płci badanego, jednak dzieci w tym samym wieku mogą w zależności od wzrostu i masy ciała różnić się rozmiarem kości. Materiał i metody. W pracy zbadano zawartość tkanki kostnej (BMC) i gęstość mineralną (BMD) lędźwiowego odcinka kręgosłupa L2 - L4 u 45 zdrowych dziewcząt w średnim wieku 14,4 ń 1,6 lat. Obliczono również objętościową gęstość mineralną (vBMD). Zbadano zależnośc BMD, BMC i vBMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI. Wyniki. Wykazano statystycznie istotną zależność BMC i BMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt. Średnia BMC wynosiłą 40,0 ń 10,8 g, a średnia BMD 1,03 ń 0.15 g/cmý. Wykazano również statystycznie istotną zależność vBMD od wieku wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt jednak przy niższych współczynnikacha korelacji. Średnia wartość vBMD wynosiła 0,34 ń 0,04 g/cm3.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Bone mass normally increases throughout childhood, reaching peak levels by late adolescaence. Measurements of bone mineral density (BMD) and bone mineral conent (BMC) in children are adjusted for age ad sex but these parameters may not vorrelate with body size. Materail and methods. BMC and BMD of the lumbar spine L2 - L4 were estiamted by DEXA in 45 healthy girls in the mean age of 14.4 ń 1.6 years. Volumetric bone mineral density (vBMD) was calculated from the volume of lumbar bodies. BMD, BMC adn vBMD were correlated with aged, height, weight and BMI of the girls. Results. Significant correaltion with age, height, weight and BMI was found for BMC and BMD. Mean BMC was 40.0 ń10.8 g and mean BMD was 1.03 ń 0.15 g/cmý. vBMD also correlated signifcantly with age, height, weight and BMI but correlation coefficient values for height, weight and BMI were lower than those for BMC and BMD. Mean vBMD was 0.34 ń 0.04 g/cm3. Conclusion. It is concluded that densitometric data obtained from DEXA are much influenced by weight and height of subjects in the same age. Calculation of volumetric BMD diminishes the erroneous effect of bone size on areal BMD.

  stosując format: