Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATUSCHKE-KUCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Genetyczne podłoże rozwoju czerniaka.
Tytuł angielski: Genetic basis of melanoma development.
Autorzy: Matuschke-Kuczyńska Beata
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.141-146, il., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czerniak skóry jest nowotworem złośliwym, który we wszystkich częściach świata charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu nowych zachorowań. Progresja czerniaka od postaci wczesnej, która może być wyleczona prostym wycięciem chirurgicznym, do słabo reagującej na leczenie postaci inwazyjnej, ma między innymi, podłoże genetyczne. W pracy omówiono genetyczne zaburzenia związane z rozwojem czerniaka, ze szczególnym uwzględnieniem roli genu p16. Gen p16 jest genem supresorowym, odgrywającym hamującą rolę w szlaku białka pRb. Komórki czerniaka, wykazując mutację genu p16, tracą jeden z najbardziej podstawowych ograniczników zegara cyklu komórkowego. Poznanie podłoża genetycznego rozwoju czerniaka umożliwi opracowanie nowych metod profilaktycznych oraz nowych generacji leków przeciwnowotworowych.

  Streszczenie angielskie: Melanoma is charcterized by the most dynamic increase of new incidences among all cancers around the world. In progression of melanoma from its local and clinically benign form, into advanced disease resistant to most of the current therapies, genetic backgroung is also believed to play an important role. Genetic alternations that contribute to development of melanoma and role of p16 are discussed. Gene p16 is a suppressor gene that plays role in pRb pathway. Melanoma cells with p16 mutation are deprived of one of the most important regulator of the cell cycle. Elucidation of genetic basis of melanoma development will enable to introduce new prophylactic strategies and new generations of anticancer medica-

  stosując format: