Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATRAS
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Postępowanie protetyczne w schorzeniach przyzębia z zastosowaniem szynoprotez - przypadki własne.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment of periodontal diseases with the usage of frame dentures.
Autorzy: Chołociński Grzegorz, Horodyska-Gedzar Ewa, Matraszek Halina, Budzińska Alicja
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.16-21, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy na podstawie własnego materiału klinicznego przedstawiają metodę postępowania protetycznego u pacjentów ze schorzeniami przyzębia. Zastosowanie szynoprotez w zaawansowanych schorzeniach przyzębia jest metodą z wyboru dającą dobre rezultaty, pozwalające zachować uzębienie resztkowe, zmniejszjąc jego rozchwianie.

  Streszczenie angielskie: Authors, according to their own clinical studies, present the method of a prosthetic treatment of patients suffering from periodontal diseases. The usage of frame dentures in advanced periodontal diseases. The usege of frame dentures in advanced periodontal diseases is the method of choice which gives food results and helps saving remained teeth, decreasig its loosening.


  2/5

  Tytuł oryginału: Bacillus anthracis.
  Autorzy: Matras Jadwiga, Bartoszcze Michał
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (1) s.3-19, 1 tabl., tab., bibliogr. 79 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Bacillus anthracis is an etiological agent of anthrax, a disease very dangerous to humans and many animal species. The spore forms are markedly resistant to environmental extremes of heat, cold, desiccation, chemicals, irradiation etc. Within the infected organisms the spores germinate to produce the vegetative forms which produce toxins. The capsule and toxin complex are virulence factors of B. anthracis. The toxin complex consists of three proteins Protetive Antigen (PA, 83 kDa), Lethal Factor (LF, 87 kDa), and Edema Factor (EF, 89 kDa). Identification of B. anthracis based on microscopy, colonial morphology, sensitivity to penicillin and gamma phage, biochemical tests and conformation of the presence of virulence factors gene by PCR techniques. The methods of treatment and prophylaxis of anthrax in humans have been discussed.


  3/5

  Tytuł oryginału: Mikroflora soku żołądkowego u chorych poddanych kuracji eradykacyjnej Helicobacter pylori i leczonych inhibitorem pompy protonowej.
  Tytuł angielski: Microflora of gastric juice in patients after eradication of Helicobacter pylori and proton pump inhibitor application.
  Autorzy: Gościmski Andrzej, Matras Jadwiga, Wallner Grzegorz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.19-28, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że obniżenie kwasowości soku żołądkowego stwarza warunki do namnażania się organizmów w soku żołądkowym. Celem pracy była jakościowa oraz ilościowa ocena mikroflory soku żołądkowego i gardła, w zależności od zmian pH soku żołądkowego w czasie leczenia pantoprazolem oraz w czasie leczenia eradykacyjnego H. pylori. Badaniem objęto 40 chorych leczonych z powodu schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. Chorzy bez infekcji H. pylori (grupa I otrzymywali pantoprazol 40 mg/dobę przez okres 4 tygodni, chorzy z potwierdzoną obecnością H. pylori (grupa II) zostali poddani 7-dniowej kuracji eradykacyjnej (pantoprazol, amoksycylina, klarytromycyna), a następnie otrzymywali pantoprazol 40mg/dobę. Przed leczeniem oraz w 4 tygodniu leczenia pobierano sok żołądkowy, określano w nim pH oraz obecność i miano mikroflory. Równocześnie wykonywano posiewy wymazów z migdałków. W grupie I średnie wartości pH soku żołądkowego wynosiły: 1,7 (SD ń 0,53) przed oraz 5,2 (SD ń 2,26) w trakcie leczenia; średnie miana mikroorganizmów w soku żołądkowym wynosiły odpowiednio: 0,47 (SD ń 0,01) logCFU/ml i 1,77 (SD ń 1,48) logCFU/ml. W grupie II średnie wartości pH soku żołądkowego wynosiły 1,8 (SD ń 0,77) przed leczeniem oraz 3,8 (SD ń 2,43) w czasie leczenia, a średnie miano mikroflory soku żołądkowego wzrosło odpowiednio od 0,5 logCFU/ml (SD ń 0,83) do 1,39 logCFU/ml (SD ń 1,52). U większości chorych zaobserwowano zgodność mikroflory izolowanej z soku ...

  Streszczenie angielskie: Previous studies have suggested that decrease of acidity of gastric juice leads to microbial overgrowth in gastric juice. Aim of the study: Qualitative and quantitative evaluation of upper respiratory tract and gastriv juice microflora depending on the change of gastric juice pH, which occurred during treatment with pantoprazole and eradication therapy. Material and methods: 40 patients suffering from duodenal ulcer or reflux esophagitis have been examined. Group 1, patients without infection of H. pylori have received pantoprazole 40 mg/d for 4 weeks. Group 2, patients with infection of H. pylori have received 7-day eradication therapy (pantoprazole, amoxicillin, clarithromycin) and then pantoprazole 40 mg/d for weeks. The samples of gastric juice have been taken twice: before treatment and in the 4th week of treatment. The assessment of gastric juice included pH measurement and bacteriological analysis. Results: The mean values of gastric juice pH in the group 1 were as following - 1.7 (SD ń 0.53) before and 5.2 (SD ń 2.26) during the treatment. Mean microbial counts were: 0.47 (SD ń 1.01) logCFU/ml before, and 1.77 (SD ń 1.48) logCFU/ml during the treatment. In group 2 the increase of approximate amount of gastric juice from 1.8 (SD ń 0.77) before treatment to 3.8 (SD ń 2.43) during the treatment was noticed. The average titer of gastric juice microflora increased from 0.5 logCFU/ml (SD ń 0.83) to 1.39 logCFU/ml (SD ń 1.52). Similarity between microflora isolated ...


  4/5

  Tytuł oryginału: Wysiłek statyczny podczas ręcznego pielenia i przerywanua roślin.
  Tytuł angielski: Static effort during manual weeding and crop thinning.
  Autorzy: Latawiec Jacek, Matras Przemysław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.127-133, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca poświęcona jest ocenie kosztu fizjologicznego pielęgnacyjnych prac rolnych typu pielenie, przerywanie roślin. Określono względne obciążenie głównych grup mięśniowych wysiłkiem statycznym oraz pobudzenie układu krążenia w zależności od pozycji ciała.

  Streszczenie angielskie: Weeding and thinning of crops are considered as light agricultural work activitis, due to relatively low energy expenditure. However, physiological load, i.e. loading of the with work resulting from performing these activities, is considerably higher, which is associated with the necessity to assume a forced, non-physiological position. The aim of the study was the determination of work load while performing these occupations according to the body position at work: leaning, kneeling and sitting. The survey covered a group of 105 rural females; 36 of whom were then subject to the field study during whih cardiovascular system reaction was determined at various body positions; and in 6 women electromyography was performed in order to define muscular activity at individual body positions at work. The results of the study showed that the physiological load associated with performning such work activities as weeding and crop thinning is relatively high and varies according to the body position assumed at work. Leaning position is associated with the highest energy expenditure and the greatest static muscular load, it also axerts the strongest stimulatory effect on the cardiovascular system. This position, however, guarantees the highest efficiency. Sitting position is connected with the lowest work load.


  5/5

  Tytuł oryginału: Protezy overdenture w leczeniu protetycznym - opis przypadków z własnej praktyki klinicznej.
  Autorzy: Matraszek Halina, Mróz-Moskwa Lucyna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.6-10, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono różne metody zabezpieczenia i wykorzystania resztkowego uzębienia w rehabilitacji protetycznej pacjentów protezami typu overdentures. Omówiono różne typy umocowań precyzyjnych. Szczegółowo opisano cztery przypadki przebiegu i wyników leczenia z zastosowaniem protez typu overdentures.

  stosując format: