Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATEJEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zmiany w błonie śluzowej nosa u osób zawodowo narażonych na czynniki środowiskowe w ruchu drogowym.
Autorzy: Mroczkowski E., Makowska W., Matejek M.
Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.40-42, bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 303,195

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Grupę 50 policjantów zatrudnionych w ruchu drogowym poddano badanu otorynolaryngologicznemu zwracając szczególną uwagę na stan błony śluzowej nosa. Badanie cytologiczne wykazało zmiany w nabłonku o cechach metaplazji.

  Streszczenie angielskie: Occupational changes in mucous membrane of the nose caused by environmental factors in traffic. A group of 50 patients exposed to occupatioal factors in traffic control was subjected to otorhinolaryngological examination. Special attention was paid to nasal mucous membrane. The exfoliative cytology showed metaplastic changes in the epithelium of the nose.

  stosując format: