Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MASTALERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Chlamydia trachomatis - znaczenie w klinice infekcji dróg moczowych.
Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis - the meaning in urinary infections.
Autorzy: Steciwko Andrzej, Pirogowicz Iwona, Mastalerz-Migas Agnieszka
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.251-254, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie dróg moczowych to bardzo częsty problem diagnostyczno-terapeutyczny w pracy lekarza rodzinnego. Jak dowodzą badania i praktyka, etiologia chlamydiowa stanów zapalnych układu moczowego musi być coraz częściej rozważana, szczególnie dlatego, że wymaga ukierunkowanego leczenia i profilaktyki. Lekarz pierwszego kontaktu musi wykazać wiedzę w tym kierunku, szczególnie, że ewentualne powikłania są poważne i często nieodwracalne w następstwach.

  Streszczenie angielskie: Urinary infections are very often problems in family doctor's practice. General practitioner and family doctor should know, how to detect and treat these infections, including Chlamydia trachomatis infections, because complications are often very serious.


  2/11

  Tytuł oryginału: Myocardial ischemia possibly mediated by cysteinyl leukotrienes.
  Autorzy: Szczeklik Andrew, Niżankowska Ewa, Mastalerz Lucyna, Bochenek Grażyna
  Źródło: J. Allergy Clin. Immunol. 2002: 109 (3) s.572-573, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,408

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  3/11

  Tytuł oryginału: Powikłania pogrypowe ze szczególnym uwzględnieniem powikłań nefrologicznych.
  Tytuł angielski: Complications of influenza especially nephrological complications.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Mastalerz-Migas Agnieszka, Pirogowicz Iwona
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.157-163, bibliogr. 26 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z najczęstszych infekcji wirusowych w populacji ludzkiej jest infekcja wirusem grypy. Występowanie grypy cechują nasilenia sezonowe w okresie jesienno-zimowym i wiosenno-letnim. Prawidłowo prowadzona profilaktyka i leczenie zapobiega wielu powikłaniom. Wśród najczęstszych wymienia się powikłania ze strony układu oddechowego w formie zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych, z zapaleniem płuc włącznie, zapalenie mięśnia sercowego i szereg innych, które autorzy szczegółowo wymieniają. Do poważnych powikłań należą pogrypowe powikłania nefrologiczne. Autorzy w przedstawionej pracy na podstawie własnej obserwacji klinicznej, a szczególnie na podstawie badań eksperymentalnych, wykazali wyraźny wpływ neuraminidazy zawartej w wirusach grypy na schorzenia nefrologiczne, takie jak: pogrypowe kłębuszkowe zapalenie nerek, pogłębianie się dynamiki procesu zapalnego przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek i wreszcie wpływ na pogłębienie się upośledzenia funkcji nerek u chorych z pnn, doprowadzające do terminalnej pnn. Oprócz tego podkreślają wpływ na zwiększoną predyspozycję do infekcji w zakresie układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: Influenza is one of the most common viral infections. It escalates in autumn and spring. Correct prophylaxis and therapy prevent complications. The most often complications are: upper and lower airways infections (including pneumonia), myocarditis and other that authors listed in the article. One of the most serious are nephrological complications. Authors show on the basis of their own observation and experimental investigations, clear impact of neuraminidase from influenza virus on nephrological diseases: post-influenza glomerulonephritis and increasing of dynamism of chronic renal failure. We list impact on higher predisposition to urinary infections.


  4/11

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność nerek w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Chronic renal failure in family doctor's practice.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Mastalerz-Migas Agnieszka
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.187-191, bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła niewydolność nerek (pnn) jest zespołem powstającym w wyniku przewlekle toczących się procesów chorobowych w obrębie nerek. Autorzy omawiają przyczyny oraz podział na okresy przewlekłej niewydolności nerek. Charakteryzują poszczególne okresy przewlekłej niewydolności nerek, opisują obraz kliniczny i najczęstsze powikłania oraz leczenie zachowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki progresji przewlekłej niewydolności nerek. Przedstawiają znaczenie właściwego podejścia lekarzy pierwszego kontaktu (lekarzy rodzinnych) oraz specjalistów, a także zasady ich wzajemnej współpracy celem spowolnienia dynamiki procesu chorobowego, doprowadzającego do terminalnej niewydolności nerek, a co za tym idzie - konieczności zastosowania leczenia nerkozastępczego w formie hemodializ, dializ otrzewnowych lub przeszczepu nerki. W artykule podkreśla się znaczenie właściwego doboru leków i ich dawek z uwzględnieniem unikania leków nefrotoksycznych w zależności od okresu upośledzenia funkcji nerek ocenianego za pomocą klirensu kreatyniny.

  Streszczenie angielskie: Chronic renal failure is a consequence of chronic disease process in kidneys. Authors talk over causes and division in stages of chronic renal failure. They describe stages of chronic renal failure, clinical picture and the most often complications and therapy. They show special meaning of prophylaxis of chronic renal failure's progression. The authors present also meaning of correct attitude and cooperation of general practitioners, family doctors and specialists to decreasing the disease dynamism. The role of correct selection of medicines and their doses is in this article underlined.


  5/11

  Tytuł oryginału: Leki antyleukotrienowe a zespół Churga i Strauss.
  Tytuł angielski: Antileukotriene drugs and Churg-Strauss syndrome.
  Autorzy: Mastalerz Lucyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.173-176, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/11

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy , Szklarska Poręba, 18-21 kwietnia 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 10th National Conference of the Medical Student Research Groups and young doctors, Szklarska Poręba, 18-21 April 2002.
  Autorzy: Mastalerz-Migas Agnieszka
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.385-389, il. - 10 Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy Szklarska Poręba 18-21.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  7/11

  Tytuł oryginału: Urinary leukotriene levels are increased during exacerebation of atopic eczema/dermatitis syndrome. Relation to clinical status.
  Autorzy: Adamek-Guzik T., Guzik T. J., Czerniawska-Mysik G., Korpanty G., Mastalerz L., Radwan J., Szczeklik A.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (8) s.732-736, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Leukotrienes are potent mediators of allergic inflammation and their role in the pathogenesis of allergic disorders, particularly asthma, is well established. Their importance in the pathogenesis of atopic eczema/dermatitis syndrome (AEDS) is still unclear. We aimed to compare urinary cysteinyl leukotriene (Cys-LT) levels during exacerbation and remission of AEDS in relation to clinical status, IgE levels, and eosinophil counts. Methods: Urinary Cys-LTs were measured by direct enzyme immunoassay in 17 adult patients with AEDS and in 17 healthy controls in whom atopy had been excluded. Cys-LTs were compared during exacerbation and remission of AEDS in relation to the clinical status measured by SCORAD. Total IgE levels were measured by enzyme-linked immunoassay (ELISA). Results: Mean clinical score during the exacerbation was 64.3 ń 3.1 and during remission 22.4 ń 4 (P 0.01). Cys-LTs were significantly higher during the exacerbation of AEDS than in the control group (230.9 ń 20.8 vs 123.2 ń 9.9 pg/mg creatinine; P 0.005). During the remission, the difference between AEDS patients and the control group was not significant (96.3 ń 8.7 vs 123.2 ń 9.9 pg/mg creatinine; P = 0.8). During AEDS exacerbation Cys-LTs levels were significantly correlated with the clinical status (rs = 0.73, P 0.01) and with eosinophil counts (r = 0.86; P 0.01) but not with the duration of the disease, age of patients, or IgE levels. Conclusions: Our results point to enhanced biosynthesis of Cys-LTs during the AEDS exacerbations. Inflammatory cells, e.g. eosinophilis are the most...


  8/11

  Tytuł oryginału: A case of Churg-Strauss syndrome and montelukast therapy.
  Tytuł polski: Przypadek zespołu Churga-Strauss i leczenie montelukastem.
  Autorzy: Świerczyńska M., Mastalerz L., Niżankowska-Mogilnicka E.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.9, 11-12, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 28-letniego chorego z zespołem Churga-Strauss (Churg-Strauss syndrome, CSS), który pojawił się w trakcie leczenia montelukastem. Pacjent został przyjęty z powodu duszności astmatycznej, gorączki i kaszlu. Przy przyjęciu stwierdzono leukocytozę oraz eozynofilię. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdzono nacieki w górnych i środkowych polach płucnych. Biopsja oskrzela była prawidłowa. W popłuczynach pęcherzykowo-oskrzelowych wykazano Citobacter freundii. Ze względu na hipereozynofilię rozpatrywano wiele jej przyczyn, w tym również CSS, objawy nie spełniały jednak wszystkich kryterów diagnostycznych CSS. Ostatecznie rozpzonano astmę alergiczną oraz bakteryjne zapalenie płuc. Do leczenia włączono antybiotyki oraz steroidy doustne. Stan chorego uległa poprawie i nacieki płucne cofnęły się. Po wypisie dawki steroidów doustnych stopniowo zmniejszano, a następnie zamieniono na steroidy wziewne. Po 6 miesiącach od wypisu rozpoczęto leczenie montelukastem. W trakcie terapii tym lekiem stan chorego uległ pogorszeniu i pojawiły się objawy pozapłucne. Zespół Churga-Strauss potwierdzono przez biopsję zmian skórnych. Do leczenia włączono doustne steroidy z dobrym skutkiem. W dyskusji omówiono możliwe przyczyny coraz częstszego pojawiania się przypadków CSS w trakcie terapii lekami przewciwleukotrienowymi.


  9/11

  Tytuł oryginału: Nie ma problemu środowiskowych estrogenów.
  Tytuł angielski: Environmental estrogens are not a problem.
  Autorzy: Mastalerz Przemysław
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (5/6) s.483-494, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • urologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In ecological literature the term "environmental estrogens" refers to industrial compounds which contaminate the environment and have estrogen-like biological activity. In a strict sense the term should include also estrogens produced by plants (phytoestrogens) but these are scarcely mentioned by environmentalists who all their attention concentrate on man-made chemicals. The first observation of hormonal activity of an industrial chemical dates back to 1950 when Burlington et al. reported that DDT affects the secondary sex characterics of male birds [3]. Similar observations multiplied in later years but the observed effects were alway s weak or very weak and did not attract much interest. The situation changed when environmentalists became aware of the huge propaganda potential of esrogenic activity of pesticides such as DDT and begun using that activity as one of the tools helping their efforts to bring about a ban of man-made pesticidal compounds. In many ecological publications the hormonal activity of industrial compounds was suitably enlarged and horrifying scenarios were developed, some of them predicting even the end of mankind due to cancer and catastrophic reduction of fertility [4-7]. As usual, the mass media are happily helping to ring the alarm bells. Fortunately there are several reasons to dismiss the environmental estrogens scare. First of all, plants such as rice, wheat, cabbage, potatoes and many other contain substantial amounts of compounds with estrogenic activity but are eaten daily without harm. And there are no scientific ground to believe that industirla estrogens are more harmful than phytohormones...


  10/11

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Łódź, 9-11 maja 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 2nd Congress of Polish Society of Family Medicine Łódź, 9-11 May 2002.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Mastalerz-Migas Agnieszka
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.405-420, il. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej


  11/11

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Polsko-Norweskiego Sympozjum "Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego/lekarza pierwszego kontaktu", Wrocław, 11-12 października 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the Polish-Norwich Symposium: Urinary Incontinence. An interdisciplinary problem and primary care/family practice aspects, Wrocław, 11-12 October 2002.
  Autorzy: Mastalerz-Migas Agnieszka, Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.418-420, il. - Polsko-norweskie sympozjum pt. Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego/lekarza pierwszego kontaktu Wrocław 11-12.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: