Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MASŁOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych. [Z.] 1: System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego : pakiet samokształceniowy
Opracowanie edytorskie: Koronkiewicz Andrzej (oprac.), Masłowski Wiktor (oprac.).
Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
Źródło: - Warszawa, MSM 2002, 100 s. : il., 30 cm. - Projekt TOR 3.4.1.28 pt. Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych
Sygnatura GBL: 802,244 [Z.] 1

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  2/5

  Tytuł oryginału: Zmiany strukturalno-czynnościowe serca u sportowców kadry narodowej judo.
  Tytuł angielski: Structural and functional heart changes within national judo team.
  Autorzy: Wysocki Kazimierz, Multan Aleksander, Laskowski Radosław, Masłowski Janusz
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (9) s.389-396, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badania echograficzne serca (AoD, Dd, IVST, LVPWT), dokonano pomiarów niektórych parametrów czynności układu krążenia (HR, RR, objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca), jak też VO2max (metodą bezpośredną), mocy beztlenowej oraz wielkości wykonanej pracy (metodą Bar-Ora) u 10 zawodniczek i 13 zawodników dyscypliny judo). U ponad połowy badanych stwierdzono cechy przerostu przegrody międzykomorowej, a u 23 proc. także pogrubienie tylnej ściany lewej komory serca. Sugeruje to wpływ wzmożonej pracy ciśnieniowej serca wynikającej prawdopodobnie z charakteru obciążeń wysiłkowych tej dyscypliny sportu, obfitujących w okresowe wzmożenie ciśnienia śródpiersiowego (sytuacja Walsalwy). Chodzi tu o takie sytuacje jak trzymanie zawodnika, duszenie oraz chwyty w trakcie walki sportowej. Wszyscy badani charakteryzują się wysokimi parametrami osiąganej mocy beztlenowej i wielkości wykonanej pracy w warunkach beztlenowych. Z kolei u 32 proc. zawodnków i 10 proc. zawodniczek judo uwidacznia się powiększenie wymiaru rozkurczowego lewej komory, co może przemawiać za zwiększonym obciążeniem pojemnościowym (rozkurczowym serca (efekt Sterlinga). Towarzyszy temu dobra wydolność tlenowa (VO2max). Obserwowane niskie wartości skurczów serca i ciśnienia tętniczego krwi w warunkach spoczynkowych mogą świadczyć o dobrym przystosowaniu układu krążenia do wysiłku sportowego i sprawności procesów restytucyjnych. Z kolei nieco zwiększone wartości objętości wyrzutowej i pojemności ...

  Streszczenie angielskie: 10 female and 13 male judo competitors' health condition has been examined by means of echographic heart tests (AoD, Dd, IVST, LVPWT), tests on some of the parameters of the circulatory system (HR, RR, stroke volume and cardiac output) but also VO2max (by means of direct method), anaerobic capacity and the amount of performed work (by means of Bar-Or method). The ventricular septal overgrowth has been diagnosed within over the half of the tested individuals and to 23 p.c. of them the thickening of the posterior wall of the left ventricle has been reported. It suggests influence of the intensified pressure action of heart which presumably results from the character of the workload of the mentioned sport discipline, which is abudant in periodical raise in endocardiac pressure (Walsalw's rule). The case concerns such situations as holding the computer, stifling and appluing the catches in the course of fight. All the examind athletes have shown high parameters of achieving anaerobic capacity and the amount of the performed work in oxygen defcit conditions. On the other hand, the visualization of the overgrowth in diastolic size of the left ventricle, which may show the increased capacity (diastolic) load of heart (Sterling's rule), has been reported within 32 p.c. of females and 10 p.c. of males. It has been accompanied by a proper oxygenic capacity (VO2max). Observed low values of the frequency of cardiac contractions and arterial blood pressure in resting conditions ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z chirurgii przewodu pokarmowego i naczyń obwodowych
  Autorzy: Bocian Roman, Ciesielski Andrzej, Cywiński Jarosław, Czajkowski Jan, Górski Aleksander, Hasiura Robert, Joss Andrzej, Kaszyński Marek, Korżyk Piotr, Kotala Marek, Kunecki Marek, Masłowski Mariusz, Mikołajczyk Adam, Okraszewski Jerzy, Pakuła Dariusz, Westfal Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Joss Andrzej (red.), Ciesielski Andrzej (red.), Kaszyński Marek (red.), Mikołajczyk Adam (red.), Okraszewski Jerzy (red.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 168 s. : il., tab., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,297

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia


  4/5

  Tytuł oryginału: Przemoc seksualna w rodzinie - ocena kliniczna sprawców kazirodztw na podstawie orzeczeń sądowo-psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Sexual abuse in the family - a clinical assessment of incest offenders on the basis of forensic-psychiatric reports.
  Autorzy: Kołcz Krzysztof, Masłowski Janusz, Venulet Andrzej, Czapski Wojciech
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.33-38, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów K. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Klasyfikacja DSM-IV nie wyróżnia kazirodztwa z grupy parafilii. Spośród 30 sprawców w orzeczeniach sądowo-psychiatrycznych kazirodztwo występowało zaledwie w 5 przypadkach, zaś 18 sprawców spełniało kryteria diagnostyczne pedofilii. W charakterystyce socjodemograficznej, jak i współitnieniu innych zaburzeń psychicznych występowały znaczne podobieństwa kazirodztwa z populacją pedofilów. Najczęściej współistniały zaburzenia osobowości oraz zespoły uzależnienia od alkoholu.

  Streszczenie angielskie: The DSM-IV does not specifity incest as a separate subclass of the paraphilias. When the forensic-psychiatric reports of 30 cases of sexual offenders were reviewed incest was determined in only 5 cases, whereas 18 cases met the diagnostic criteria for paedophilia and incest. The socio-demographic and psychiatric co-morbidity descriptions were very similar for incest offenders and paedophilic molesters. The rate of comorbidity of psychiatric disorders (mostly alcohol dependence and personality disorders) in the paedophilic offenders was high (76 p.c.).


  5/5

  Tytuł oryginału: Próby klasyfikacji typologicznej sprawców molestowania seksualnego dzieci na podstawie analizy orzeczeń sądowo-psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Differential classification and typology of child molesters on the basis of forensic psychiatry reports.
  Autorzy: Masłowski Janusz, Venulet Andrzej, Kołcz Krzysztof, Czapski Wojciech
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.39-44, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy poddali analizie 52 orzeczenia sądowo-psychiatryczne dot. sprawców molestowania seksualnego dzieci. Zastosowano typologię pedofilii wg kryteriów DSM-IV i ICD-10 w modyfikacji Beiera i własnej. W poddanej analizie populacji - 48 proc. przypadków odbiegało od ogólnej populacji pedofilii charakterystykami socjodemograficznymi, 76 proc. sprawców pedofilii właściwej i zastępczej wykazywało współistnienie innych zaburzeń. Autorzy uważają, że obecne kryteria diagnostyczne posiadają ograniczenia utrudniające typologię sprawcy. Ponadto, nie zawsze są ogólnie akceptowane.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed 52 forensic psychiatric reports of child molesters. They classified paedophilia according to the diagnostic criteria of the ICD-10 and DSM -IV as well as a modified version of these criteria introduced by Beier and themselves. 48 p.c. of the paedophils had different socio-demographic characteristics from the general population of paedophils and 76 p.c. had psychiatric co-morbidity. There is no psychiatric diagnostic system and classification approved and fully validated in literature. The results support the view that the existing typologies of dissexual behaviour have limited validity. Among the paedophilic sex offenders 76 p.c. had psychiatric comorbidity.

  stosując format: