Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MASŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Enzymatyczno-spektrofluorymetryczna metoda oznaczania kwasu izocytrynowego w sokach owocowych.
Tytuł angielski: Estimation of isocitric acid (ICA) content in of fruit juices by enzimatic-spectrofluorymetry method.
Autorzy: Masłowska Joanna, Owczarek Alina
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.61-66, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Zawartość kwasu izocytrynowego w naturalnych sokach owocowych oznaczono skojarzoną metodą enzymatyczno-spektro-fluorymetryczną. Badania wykazały, że zawartość tego kwasu w sokach owocowych jest niska i wynosi ok. 30 mg/dm**3.

  Streszczenie angielskie: The enzymatic-spectrofluorymetric method to establish the content of isocitric acid (ICA) in of fruit juices was used. Enzymatic methods and particular enzymatic-spectrophotometry methods are used more and more often in food analysis. They are used to estimate the content of toxic compounds which exist in food. Sensitivity of the method worked out by us is satisfactory for the determination of ICA level in fruit juices (1-52 ćg/dm**3). These amounts are even a few times smaller than amounts citric acid in fruit juices. The standard curve received is rectilinear from ) O to 50 ćg ICA and used for the estimation within this range. The results also show a considerable variation in isocitric acid content of the examined natural fruit juices. Isocitric acid content in thre analysed samples was low, within 20-46 mg/dm**3.


  2/3

  Tytuł oryginału: Oznaczanie zawartości niektórych syntetycznych barwników spożywczych w cukierkach.
  Tytuł angielski: Determination of synthetic food dyes in coloured candies.
  Autorzy: Janiak Jolanta, Masłowska Joanna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.67-73, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W próbkach barwionych cukierków twardych oznaczono zawartość niektórych syntetycznych barwników spożywczych wykorzystując trzy niezależne metody: 1 - metodę chromatografii obrotowej; 2 - metodę spektrofotometrii absorpcyjnej (UV-VIS) oraz 3 - metodę pulsowej polarografii różnicowej (FSDPP). Badania wykazały, że w żadnej z badanych próbek nie zostały przekroczone dopuszczalne zawartości barwników.

  Streszczenie angielskie: A procedure for the determination of food dyes in test sample candies has been described. Extraction and isolation procedures have been proposed. Quick rotary chromatography was used to perform the qualitative identification. Two independent methods: UV-VIS absorption spectrofotometry and FSDP polarography were used for the quantitative determinations. Results were compared. The examined candies contained there food dyes permitted for use in Poland.: Quinoline Yellow, Cochineal Red and Indigocarmine. The admissible contents of those dyes were not exceeded in any of the examined candy samples.


  3/3

  Tytuł oryginału: Analiza specjacyjna nieorganicznych form selenu w wodach i innych napojach.
  Tytuł angielski: Analysis speciation of inorganic forms of selenium in waters and other drinks.
  Autorzy: Gawłowska Agnieszka, Masłowska Joanna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.361-368, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 44 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Katowice 09-13.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Za pomocą chromatografii cieczowej w układzie faz odwróconych dokonano rozdzielenia i identyfikacji trzech nieorganicznych form selenu w postaci anionów: selenianowych (IV) SeO3**2-, selenianowych (VI) SeO4**2-, selenkowych Se**2-. W wyniku badań wód i napojów wykazano, że dominującą formą selenu nieorganicznego w tych próbkach są seleniany (IV),, którym w niektórych próbkach towarzyszą niewielkie ilości selenianów (VI) i/lub selenków Se**2-.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to implement reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) with UV detection to study speciation of selenium in selected samples of natural water, colored drinks and juices. Aqueous solutions of sodium selenite (Na2SeO3) and sodium selenate (Na2SeO4) containing SeO3**2-, SeO4**2- and Se2- ions were tested on a Dionex (Germany) HPLC apparatus. A reversed-phase C18,ODS (250ú4.O nm; 5 ćm) column was used as the solid phase. A mioxture of 4 ml phospate tetrabutylamonium, 498 ml methanol, 498 ml water brought to pH 3.4 was used as the liquid phase. Liquid phase flow velocity was 1 ml/min. Sample solution volume in the column was 5 ćl. Se**2- was not detected in 28 of 52 examined samples. SeO4**2- was not detected in 28 of 52 examined samples. SeO4**2- was not found in 18 samples. Content of Se**2- in examined samples was found to be lowest, ranging between 2ú10**-4 and 6ú10**-4 ćg Se/l. In the majority of the examined samples, the average content of SeO4**2- ranged from 0,75 to 1,20 ćg Se/l. In our experiment, highest SeO3**2- contents of 1.O to 3.20 Se/l were found in the coloured drinks.

  stosując format: