Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARZEC
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Ocena narażenia osób dorosłych z województwa lubelskiego na ołów, kadm i rtęć przyjmowane z całodobowymi racjami pokarmowymi.
Tytuł angielski: Evaluation of risk from lead, cadmium and mercury intakes with adult daily food rations in Lublin province.
Autorzy: Marzec Zbigniew
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.55-60, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oznaczono i obliczono pobranie ołowiu, kadmu i rtęci z całodobowymi racjami pokarmowymi osób dorosłych mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Omówiono również rozkład pobrania wymienionych pierwiastków na poszczególne grupy produktów spożywczych. Kadm i ołów oznaczono techniką ekstrakcyjną atomowej spektrometrii absorpcyjnej, a rtęć tą samą metodą wykorzystując technikę zimnych par.

  Streszczenie angielskie: In 1997 and 1998, hundred and forty one daily food rations collected by the duplicate portion technique from thirty men and thirty eight women of Lublin Province were examined for lead, cadmium and mercury content. The age of the participants was from twenty to fifty five and they showed average activity. Cadmium and lead were determined by flame atomic absorption spectrometry using ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (APDC) as complexing agent and 4-methylpentan-2-one (MIBK) as the organic phase. Mercury was determined by cold vapour atomic absorption spectrometry after wet digestion with nitric (V) and sulphiric (VI) acids. Daily intakes and distribution of the investigated elements in the main groups of food products were calculated by thre FOOD software using data from the Polish "Tables of Trace Elements in Food Products". Raw and processed vegetables, cereals, meat and meat products were found to constitute the main source of the toxic elements in the diets. Only with cadmium, cereals preceded vegetables as the source of the element (38.9 p.c. and 23.6 p.c., respectively). It is worth to note a significant contribution of the remaining groups of food for lead (12.3 p.c.), and milk/diary products and fish for mercury (14.2 p.c. and 8.63 p.c., respectively). When we compare the determined values with the FAO/WHO recommmendations, we may note that the measured daily intakes wewre moderate. 31 p.c. to 50 p.c. PTWI for lead, 27 p.c. to 40 p.c. for cadmium, and 10 p.c. to 14 p.c. PTWI for mercury. It should be stressed that the were significant differences between the calculated an the analytical results, suggesting the necessity to update the existing data base by including most recent resuits.


  2/12

  Tytuł oryginału: Dentometr DTM 800 - elektroniczny aparat do pomiaru grubości zębiny w zębach z miazgą żywą.
  Autorzy: Marzec-Koronczewska Zofia, Lipski Mariusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.40-41, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono przydatność urządzenia Dentometr DTM 800 w określaniu grubości zębiny w trakcie opracowania zęba pod uzupełnienia protetyczne stałe. Wykazano, iż Dentometr DTM 800 pozwala monitorować głębokość preparacji zęba. W przypadku zębów abrazyjnych zaobserwowano, że gdy grubość warstwy zębiny oddzielającej powierzchnię szlifowaną od miazgi komorowej wynosi 0,1 - 0,4 mm, badane urządzenie sygnalizuje znaczną bliskość miazgi.

  Streszczenie angielskie: The study evaluates the usefulness of the Dentometr DTM 800 apparatus for the estimation of dentine thickness during tooth preparation for crown restoration. It was shown that the Dentometr DTM 800 allows for the monitoring of the depth of tooth preparation. In the case of abraded teeth it was found that when the thickness of the dentine separating the ground surface from the pulp chamber is 0.1 - 0.4 mm, the apparatus under test indicates critical pulp proximity.


  3/12

  Tytuł oryginału: Częstość występowania chorób alergicznych u dzieci 11-letnich w Lublinie.
  Tytuł angielski: Prevalence of allergic disease in 11 years old children in Lublin.
  Autorzy: Marzec Katarzyna
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (2) s.43-44, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie częstości występowania chorób alergicznych u 11-letnich dzieci w Lublinie. Choroby alergiczne występowały u 24,02 proc. uczniów. Dzieci te podzielono na dwie grupy: z normą rozwojową oraz wadą zgryzu. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że alergia nie wpływa na liczbę wad zgryzu.


  4/12

  Tytuł oryginału: Produkty zbożowe jako źródło selenu w krajowych racjach pokarmowych.
  Tytuł angielski: Cereal products as a source of selenium in Polish food rations.
  Autorzy: Marzec Zbigniew
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.377-383, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania zawartości selenu w rynkowych produktach zbożowych oraz całodobowych racjach pokarmowych. W analizie zastosowao metodę spektrofluorymetryczną z wykorzystaniem 2,3-diaminonaftalenu. Oceniono ilościowy udział selenu pochodzącego z różnych grup produktów spożywczych w całodobowej puli tego pierwiastka.


  5/12

  Tytuł oryginału: Changes in the electrical conductivity of the ç-irradiated BAT collagen.
  Autorzy: Kubisz Leszek, Marzec Ewa, Jaroszyk Feliks
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.157-164, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Measurements of dc electrical conductivity were performed on the air-dried BAT collagen, within a temperature range of 290-500 K. The temperature elevation of the sample led to an increase in electrical conductivity. The signa-T relationship reflects the following: the structure of the material, the thermal history of the sample and interactions with ionising radiation. The changes in dc electrical conductively generated during linear heating were analysed to determine the processes occurring in the material. The activation energy of the charge conduction process was calculated on the basis of the Arrhenius plots for electrical conductivity. In comparison with non-irradiated samples, the dose of 50 kGy led to higher electrical conductivity up to 440 K. For the dose of 500 kGy, for all temperatures, a distinct increase in electrical conductivity was observed. At temperatures below the flex point, i.e. 415 K and 460 K for 50 and 500 kGy respectively, the activation energy was dose-independent. At temperatures higher than the flex point, irradiation decreased the activation energy. For higher temperatures, the activation energy increased with the dose.


  6/12

  Tytuł oryginału: The effect of ç-irradiation on the dielectric behaviour of animal tissues.
  Autorzy: Marzec Ewa, Kubisz Leszek, Jaroszyk Feliks
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (4) s.219-224, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Dielectric spectroscopy has been applied to the study of the relaxation mechanisms of bone and keratin in the electric field frequency range of 10**1-10**5 Hz and at temperatures from 22 to 200řC. In this paper, particular attention has been paid to the effects of temperature and ionising radiation on the dielectric properties of these biological materials.


  7/12

  Tytuł oryginału: Proteins that influence apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Filip Agata, Marzec Barbara, Koczkodaj Dorota, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.3-8, tab., bibliogr. 24 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we estimated the expression of apoptosis-regulating genes in freshly isolated peripheral blood lymphocytes from patients diagnosed with B-CLL, and in the cells suibjected to 72-hrs culture with/without the factors that induce cell proliferation. We investigated the tumor supressor gene p53, the caspases (caspase-3, caspase-7, caspase-8), the protooncogene bcl-2 and IAP family genes (survivin, cIAP-2). Immunocytochemistry and RNase Protection Assay (RPA) were employed to assess both protein and mRNA. We found high levels of expression of antiapoptotic genes cIAP-2 and bcl-2 in most patients. Despite the presence of its protein product in 23 p.c. of the cells ex vivo, there was no detectable survivin mRNA in these cells. The increase in survivin mRNA expression was noted in the cells induced to proliferation. The level of caspases expression in B-CLL lymphocytes seemed to be similar to the level observed in the cells isolated from healthly volunteers.


  8/12

  Tytuł oryginału: Clonal distribution of trisomy 12 and 13q14, TP53 deletions in chronic lymphocytic leukaemia.
  Autorzy: Koczkodaj Dorota, Wąsik-Szczepanek Ewa, Filip Agata, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.39-44, tab., bibliogr. 26 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Although chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common leukemia in adults, little is known about the molecular abnormalities underlying it and their prognostic significance. We used fluorescence in situ hybridization (FISH) to evaluate the occurrence of 13q14 deletions, trisomy 12 and deletions in 17p13 in chronic lymphocytic leukemia.


  9/12

  Tytuł oryginału: Assessment of MMP-2 and MMP-9 expression in LPS stimulated LS180 cell line.
  Autorzy: Kubiatowski Tomasz, Korzeniowska-Olszańska Joanna, Różyńska Krystyna, Filip Agata, Marzec Barbara, Gawłowicz Małgorzata, Koczkodaj Dorota, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.51-56, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Matrix metalloproteinases (MMP) are a large family of hydrolases contributed to both normal and pathological tissue remodeling. There is an accumulated data showing that bacterial lipopolisaccharide can stimulate MMPs expression in many models in vitro. The aim of this study was to assess the MMP-2 and 9- expression in LS 180 cell line stimulated with LPS in dose of 0.14 ćg/ml. Into our experimental work we employed many different techniques such as: RT-PCR, fluorescent immunocytochemistry and zymography. According to our data there were no differences in MMP-2 and MMP-9 expression as was shown by means of RT-PCR and fluorescent immunocytochemistry. Because immunocytochemistry was not able to distinguish active and inactive forms of metalloproteinases zymography was incorporated to measure amounts of different forms of MMP-2 and MMP-2 secreted to culture medium. Assessment of the obtained results showed slightly elevated level of proMMP-9 and MM-9 after LPS stimulation. For MMP-2 similar effects was not seen.


  10/12

  Tytuł oryginału: EBV - infected LCL and B-CLL exhibit different expression pattern of p27 and Rb genes family.
  Autorzy: Marzec Barbara, Kubiatowski Tomasz, Gawłowicz Małgorzata, Szczęśniak Dorota, Filip Agata, Koczkodaj Dorota, Nesina Iryna, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.65-70, il., bibliogr. 18 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Epstein-Barr (EBV) is a powerful immortalizing virus for human B lymphocytes in vitro and is assoxciated with several human neoplasms in vivo. Chronic lymphocyte leukaemic (CLL) cells might be infected by the virus but can not proliferative whereas normal resting B lymphocytes produce immortalized cell lines after infection. Since the pRb,p 107 and p130, together with p27, play critical roles in controlling the mammalian cell division cycle, we have investigated the expression of this genes following EBV immortilisation of primary B-lymphocytes comparing to cultured B-CLL cells. In this report, we show that EBV decreases the pRb and p130 mRNA gene expression and drives down the mRNA level of p27 gene expression, which is extremely high in B-CLL lymphocytes. This is achieved by a strategy involving "silencing" of critical cell division cycle genes: pRb, p130. Viral proteins may take part in that process. Increased expression of p27 in B-CLL cells may be responsible for maintenance of anergic state.


  11/12

  Tytuł oryginału: D type cyclins mRNA expression pattern in human acute leukaemia cells.
  Autorzy: Szczęśniak Dorota, Kocki Janusz, Cioch Maria, Dmoszyńska Anna, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.101-104, tab., bibliogr. 19 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The cell cycle alternation may cause malignant cell tranformation. The past several years' research has resulted in defining new agents participating in cell proliferation and contributed to the fact that we have started to understand the cell cycle machinery. Molecules involved in basic pathway of cell division are cyclins, the positive regulators of cell cycle, overexpression of which is associated with uncontrolled cell growth and cancer. In our reasearch we examined the level of cyclin genes expression in bone marrow samples from 15 patients with acute leukaemia before therapy. For the detection of cyclin mRNA we used. The Multi-Probe RNase Protection Assay System (Pharmingen). We focused on the expression of D type cyclins. The results we obtained show that leukaemic cells reveal significantly high levels of cyclin D2 and D3 mRNA in majority of examined samples as well as difference in expression of cyclin D1 between ALL and AML cells. The correlation between the clinical data and expression of cyclin genes in hematological malignancies may be a prognostic factor for the relapse or poor prognosis.


  12/12

  Tytuł oryginału: mRNA expression of the cyclins in B-CLL.
  Autorzy: Antosz Halina, Kowal Małgorzata, Kwiatkowska-Drabik Barbara, Marzec Barbara, Jargiełło Małgorzata, Mizerski Grzegorz, Kocki Janusz, Wysocka Krystyna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.105-110, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: B cell chronic lymphocytic leukemia is malignant disorder characterised by accumulation of resting lymphocytes. We investigated the mRNA expression of cyclins A, B, C, D1, D2 and D3, which are characteristic for different phases of the cell cycle, by multi-probe RNase protection assay system. We have examined expression of cyclins in unstimulated and stimulated PMA and LPS lymphocytes in vitro. In our study, all B-CLL tested samples expressed the mRNA cyclin C, D1, and overexpression D2 after stimulation PMA. mRNA cyclin A and D3 appeared in the cases where the cells proliferated in vitro. Induction of cyclin B expression was observed in only 5 cases B-CLL after treating with PMA and LPS.

  stosując format: