Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARUSZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Studies on IL-6, IL-8, bFGF, sTNFRI, sTNFRII and sIL-2R in serum of patients with colorectal cancer.
Tytuł polski: Badania IL-6, IL-8, bFGF, sTNRFI, sTNFRII i sIL-2R w surowicy chorych na raka jelita grubego.
Autorzy: Grotowski M[aciej], Piechota W. N., Maruszyński M.
Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.29-35, il., tab., bibliogr 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,209

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cytokiny są grupą mediatorów o zazwyczaj krótkim szeregu białka, które odgrywają ważną rolę w rozwoju, działaniu i kontroli komórek odporności i wielu innych układów. Ekspresja cytokin w surowicy u chorych na nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego wciąż nie jest dobrze poznana. Celem pracy było zbadanie w surowicy u chorych na gruczolakoraka jelita grubego przedoperacyjnych stężeń IL-6, IL-8, podstawowego czynniak wzrostu fibroblasta (vFGF) i rozpuszczalnych (s) receptorów (R) czynnika martiwcy guza - TNF (sTNFRI i sTNFRII) oraz IL-2 (sIL-2R). Oceniano również czułość badanych czynników i związek między ich stężeniami a stopniem zaawansowania nowotworu. Badaniem objęto 81 chorych z rozpoznanym histologicznie przed operacją gruczolakorakiem jelita grubego (grupa chorych na raka) oraz 40 zdrowcyh ochotników (grupa kontrolna). Badane czynniki mierzono, stosując zestaw ELISA. Używając metody percentylowej, w oparciu o wyniki grupy kontrolnej obliczano czułość badanych czynników. Stwierdzono, że w grupie chorych w surowicy występowało zanczące zwiększenie ich stężenia, które wynosiło: IL-6 - 5,9, IL-8 - 4,4, bFGF - 3,4, sTNFRI - 1,5, sTNFRII - 1,4 i sIL-2R - 2,0 pg/ml i były 2-krotnie większe w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,001). Wartości graniczne w grupie kontrolnej wynosiło: IL-6 - 4,5; IL-8 - 21,1; bFGF - 6,25; sTNFRI - 2254; sTNFRII - 3010 i sIL - 2R - 1676 pg/ml. Czułość IL-6 wynosiła 37 proc., IL-8 - 65,4 proc., bFGF - 25,9 proc., sTNFRI - 30,9 proc., sTNFRII - 50,6 proc. i SIL-2R 71, 6 proc. Stężenia IL-6, IL-8 i sIL-25 dobrze korelowały z progresją nowotworu (p 0,05). Oznaczenie poziomów...


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej do oceny przetok tętniczo-żylnych w hemodializach. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Spiral computed tomography in evaluation of arteriovenous fistula for hemodialysis. Preliminary report.
  Autorzy: Wierzbicki Przemysław, Zagrodzka Magdalena, Prokopiuk Monika, Kade Grzegorz, Maruszyński Marek, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.368-372, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Niewydolność przetoki tętniczo-żylnej (NPTŻ) ciągle pozostaje piętą Achillesa przewlekłego programu hemodializ (HD). Z tego powodu potrzebne są wczesne, potencjalnie nieinwazyjne metody diagnostyczne i następowa korekcja chirurgiczna. W tym celu zastosowano angiografię metodą spiralnej tomografii komputerowej (ASTH) u 19 chorych z popdejrzeniem NPTŻ (10 mężczyzn i 9 kobiet w wieku śr. 58,6 ń 14,6 lat, leczonych hemodializami śr. przez 34,4 ń 29,3 miesiące). ASTK była wykonywana z zastosowaniem stacji roboczej Marconi MX8000 i obejmowała calą PTŻ. Środek cieniujący lomeron 350 (3 ml/s) w objętości 100 ml podawany był przy użyciu strzykawki automatycznej do żyły przeciwległej kończyny górnej. Czas opóźnienia określono za pomocą programu Bolus Time Delay. Rekonstrukcji obrazów TK dokonywano za pomocą technik MIP (ang. maximum intensity projections), 4D-Angio i VE (ang. virtual endoscopy). Obrazy MIP przedstawiają zakontrastowane naczynia i inne tkanki o dużej gęstości, włączając zwapnienia. VE pozwala na niewinwazyjną stymulację procedur endoskopowych i interaktywną nawigację wewnątrz naczynia. Ogółem wykonano 24 ASTK. Stwierdzono prawidłowy obraz PTŻ u 5 chorych. U pozostałych 14 stwierdzono: zwężenie PTŻ w miejscu połączenia tętniczo-żylnego lub w dalszej części żyły odprowadzającej w 6 badaniach, poszerzenia żylne w 7 badaniach, ostrą lub przewlekłą zakrzepicę żylną w 9 badaniach, w tym 2 całkowitą okluzję PTŻ. W 2 przypadkach stwierdzono obecność tętniaka rzekomego PTŻ. W 7 badaniach stwierdzono więcej niż jedną patologię w obrębie PTŻ...

  stosując format: