Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARUNIAK-CHUDEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena nasilenia kwasicy metabolicznej i stężenia mleczanów w zależności od stanu klinicznego określonego w skali SNAP u noworodków przyjmowanych do oddziału intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: The intensity of metabolic acidosis and serum lactate concentrations in relation to illness severity evaluated by SNAP in newborns admitted to Intensive Care Unit.
  Autorzy: Maruniak-Chudek Iwona, Świetliński Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.78-82, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wartość prognostyczna wykładników kwasicy metabolicznej (pH, HCO3, BE) jest przez niektórych autorów kwestionowana. Natomiast podwyższone stężenia mleczanów są uznawane za czuły wskaźnik metabolizmu beztlenowego tkanek obwodowych, o dużym znaczeniu prognostycznym. Celem pracy było zbadanie, przy jakich wartościach skali SNAP (Score for Neonatal Acute Physiology, Skala ostrych zaburzeń patofizjologicznych u noworodka pojawia się kwasica metaboliczna i/lub hiperlakcydemia u noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii (OIT). Badania przeprowadzono u 173 noworodków przyjętych do 72 godziny życia do OIT. Średnia masa urodzeniowa wynosiła 2045 ń 808 gramów, średni wiek płodowy - 35 ń 4 tygodni. Punktacja w skali SNAP (ocena w pierwszej dobie pobytu) przyjmowała wartości od 0 do 41 punktów, że średnią wartością 9 punktów. W oparciu o wartości skali SNAP badaną populację noworodków podzielono na podgrupy: 0 - 8 pkt., 9 - 16 pkt., 17 - 24 pkt., i 24 pkt. Obserwację prowadzono do 48 godziny pobytu, oznaczając co najmniej jeden raz na dobę stężenie mleczanów, wartości gazometryczne i obliczając lukę anionową. Zwiększone stężenie mleczanów stwierdzono nawet przy wartościach poniżej 8 pkt. wg skali SNAP, jednak wartości istotnie wyższe występowały u noworodków z punktacją powyżej 24 pkt. Niewyrównana kwasica metabliczna występowała u noworodków z wartościami powyżej 9 pkt. wg skali SNAP. Nie wykazano natomiast zależności pomiędzy wartościami skali a stężeniem ...

  Streszczenie angielskie: Some authors questionained the prognostic value of indicators of metabolic acidisis (pH, HCO3, BE). On the other hand, the elevated serum lactases are considered to be sensitive markers of anaerobic metabolism in peripheral tissues with significant predective value. The aim of the study was to analyse the relationship between SNAP index and serum lactates as well as the markers of metabolic acidosis in newborns treated in intensive care unit (ICU). 173 newborns up to the 72 hour of life admitted to the ICU were enrolled into the study. Mean birth weight was 2045 ń 808 grams, mean gestational age - 35 ń 4 weeks. SNAP (evaluated on the first day of hospitalization) ranged from 0 - 41 points, with the mean value of 9 points. Based on the SNAP, the study group was divided into four subgroups: 0 - 8 points, 9 - 16 points, 17 - 24 points and more than 24 points. Observations were prolonged up to the 48 hour of hospital stay, with at least one measurement of serum lactates, blood gases and calculation of the anion gap. Elevated serum lactatesd were found even with the SNAP as low as 8 points, but significantly high concentration of lactates was observed in newborns with more than 24 points. Uncompensated metabolic acidosis was found in newborns with more than 9 points in SNAP. Any relationship was found between the SNAP at admission and HCO3 concentration or anion gap. Serum lactates correlated much better with the clinical status of the newborn in comparison to markers of ...

  stosując format: