Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAROSZYŃSKA-JEŻOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Postęp w medycynie a granice aksjologiczne.
Tytuł angielski: Progress in medicine and axiological limitations.
Autorzy: Maroszyńska-Jeżowska Barbara
Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.27-31, sum.
Sygnatura GBL: 306,477

Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Konsekwencją rozwoju technologicznego nauk medycznych jest stopniowa eliminacja stanu natury i zastępowanie go przez stan cywilizacji. Jest to sytuacja, w której naukowcy-lekarze muszą na nowo określić własną działalność, zająć stanowisko w dyskusji o znaczeniu i roli wartości w ich praktyce. Dyskusja ta ma daleko idące konsekwencje i dotyka fundamentalnych założeń medycyny. Współistnieją ze sobą konkurencyjne modele: 1. nieograniczonego rozwoju nauk medycznych 2. aksjologicznie nieprzekraczalnych granic postępu technologicznego 3. kontrolowanego konwencjami dozwolenia na jego limitowy rozwój. Ich ścieranie się czyni aktualny spór dotyczący odmiennego spojrzenia na osobę ludzką, sens jej istnienia oraz sposób realizacji jej podstawowych praw i priorytetów.

    stosując format: